Skolstarten för läsåret 2017-18 börjar måndag den 21 augusti kl 9.00 i Ansgarskyrksan. Sedan är det en full undervisningsdag som pågår till kl 15.45.

Föreläsning i i Sessionssalen i Lidingö Stadshus torsdag den 24 augusti kl 9.00-11.00 med psykologen Oskar Henrikson. Föreläsningen ”Vi är dom” kommer att handla om om individens förhållande till gruppen och grupprocesser..

Föreläsning i Sessionsalen i Lidingö Stadshus måndag den 11 september kl 14.00-16.00 med Kerstin Wickman.

Kerstin Wickman är journalist, författare och professor i Design- och konsthantverkshistoria.

Styrelsesammanträde på Nyckelviksskolan torsdag den 14 september kl 18.00-21.00.

Arbetsplatsträff på Nyckelviksskolan tisdag den 19 september kl 16.00-18.00.

Det är studiedag för personalen på torsdag den 12 oktober kl 9.00-16.00.

Föreläsning i Sessionsalen i Lidingö Stadshus torsdag den 12 oktober kl 14.00-16.00 med Kerstin Wickman.

Kerstin Wickman är journalist, författare och professor i Design- och konsthantverkshistoria.

Arbetsplatsträff på Nyckelviksskolan tisdag den 17 oktober kl 16.00-18.00.

Självstudier måndag till fredag den 23-27 oktober 2017.

Styrelsesammanträde för Föreningen Nyckelviksskolans styrelse på Nyckelviksskolan torsdag 26 oktober kl 18.00-21.00.

Period 2 börjar måndag den 30 oktober.

Styrelsesammanträde för Föreningen Nyckelviksskolans styrelse torsdag den 9 november kl 16.00-17.00.

Årsmöte för Föreningen Nyckelviksskolan torsdag den 9 november kl 17.00-18.30.

Arbetsplatsträff på Nyckelviksskolan onsdag den 22 november kl 16.00-18.00.

Nyckelviksskolan medverkar på SACO Studentmässa på Stockholmsmässan i Älvsjö onsdag till fredag 29 november – 1 december.

Studiedag för personalen på Nyckelviksskolan fredag den 1 december kl 9.00-16.00.

Öppen dörr på Nyckelviksskolan kl 10.00-12.00 och kl 13.00-15.00.

En helt vanlig vardag ställer Nyckelviksskolan upp dörrarna för dig som är nyfiken på våra utbildningar. Kom in och se hur vi arbetar i verkstäderna och ateljéerna och träffa studerande och lärare. Vi bjuder dessutom på kaffe och kaka och du kan få svar på dina frågor hos oss från skolans kansli.

Styrelsesammanträde för Föreningen Nyckelviksskolans styrelse på Nyckelviksskolan torsdag den 7 december kl 18.00-21.00.

Föreläsning torsdag den 14 december kl 14.00-16.00 i Sessionsalen i Lidingö Stadshus.

 

Arbetsplatsträff på Nyckelviksskolan tisdag den 19 december kl 13.00-15.00.

Lärarforum på Nyckelviksskolan tisdag den 19 dember kl 15.00-18.00.

Sista undervisningsdagen före jul torsdag den 21 december.

Självstudier fredag den 22 december.

Självstudiedagar onsdag till fredag 27-29 december.

Självstudiedagar tisdag till torsdag 2-4 januari 2018.

Undervisningen återupptas efter julhelgerna på måndag den 8 januari 2018.

Sista undervisningsdagen under period 2 på fredag den 12 januari 2018.