Nedan finner du anvisningar för att söka till innevarande läsår 2018-19. Vi låter dock informationen ligga kvar för att du ska se hur det går till att söka till våra utbildningar.

I januari 2019 lägger vi ut ny information här om att söka till våra utbildningar läsåret 2019-20. Ansökan gör du direkt här på hemsidan från och med den 15 mars och den ska vara inne senast måndagen den 20 maj kl 23.59. Under samma tidsperiod kan du ladda upp dina arbetsprover digitalt. Välkommen att söka!

Behörighetskrav

Den som söker ska ha genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola, motsvarande utbildning eller kan på annat sätta bedömas kunna tillgodogöra dig utbildningen. Med samlade betygsdokument, kursintyg och arbetsintyg ska samtliga sökande styrka sin behörighet.

När du fyllt i och skickat ansökan på hemsidan får du ett mejl med inloggningsuppgifter till din sida för digitala arbetsprover. På denna sida styrker du också din behörighet genom att ladda upp betyg och intyg.

Om du är på väg att fullfölja dina gymnasiestudier, men inte hinner få ditt slutbetyg i tid, be då din skola att ordna ett intyg som styrker att du är studerande och snart är färdig med dina gymnasiala studier.

Ansökan 16 mars – 21 maj 2018

Ansökan gör du direkt här på hemsidan från och med den 16 mars och den ska vara inne senast måndagen den 21 maj kl 23.59.

Betala din anmälningsavgift senast 21 maj 2018

Anmälningsavgiften som täcker skolans administrationskostnader i samband med ansökan är 250 kronor per utbildning som du söker, och sätts in på plusgirokonto 28233-5 eller swisha till nr 123-513 78 15 senast måndagen den 21 maj. Glöm inte att ange namn och personnummer vid inbetalningen. Observera att vi inte betalar tillbaka anmälningsavgiften om den är inbetald och ansökan är inskickad.

Obligatoriska arbetsprover 16 mars – 21 maj 2018

Från fredagen den 16 mars till måndagen den 21 maj kl 23.59 kommer du att kunna ladda upp och uppdatera dina arbetsprover digitalt. När du fyllt i och skickat ansökan på hemsidan får du ett mejl med inloggningsuppgifter till din sida för digitala arbetsprover. Gmail, Live och Hotmail har hårt åtskruvade spamfilter, så om du inte fått detta automatiskt utskickade mejl inom ett par timmar, kolla i din skräppost. Hör av dig till post@nyckelviksskolan.se om det inte finns något mejl där.

De obligatoriska arbetsproverna gäller för alla sökande:
– minst 3 målningar
– minst 5 teckningar, en av dessa fem är en obligatorisk teckningsuppgift på temat ”Töm ut allt som du har i din väska på bordet, på golvet, på sängen och teckna”, se anvisning nedan

För att vi ska kunna bedöma din potential, ambitionsnivå och färdigheter behöver vi se lite olika sidor av dig. Om du visar arbetsprover som enbart innehåller det uttryck som du tycker mest om, eller det intresse du ägnar mest tid åt, kan det vara svårt för oss att bedöma din ansökan. Tänk på att en viss bredd i din ansökan hjälper oss att få en uppfattning om din färg- och formkänsla, seende, och förmåga att kommunicera dina idéer. En av anledningarna till att vi har stor hjälp av att se de sökandes arbete med de obligatoriska uppgifterna är att vi får en inblick i hur den sökande ser, tänker och arbetar utifrån ett givet ramverk.

Det är viktigt att du lämnar in rätt antal arbetsprover och att obligatoriska uppgifter är med. Annars räknas din ansökan som ofullständig och behandlas inte. Du får visa max 18 olika bilder, inklusive obligatoriska och frivilliga arbetsprover. Varje bild får vara max 3 MB (när den är oöppnad).

Obligatorisk teckningsuppgift – Töm ut allt som du har i din väska och teckna

Töm ut allt som du har i din väska på bordet, på golvet eller på sängen. Teckna av väskan och väskans innehållet ur tre perspektiv. Teckna med blyerts på lite större pappersark, till exempel A3. Du kan välja att teckna de olika perspektiven på 1, 2 eller 3 papper.

Syftet med uppgiften är att visa hur du tecknar av en del av verkligheten genom att använda ditt seende (inte en fantasibild, inte teckna av ett foto, inte teckna i datorn).

Tecknings- och målerimaterial

– Du väljer själv vilka material du vill teckna i – exempelvis blyerts, tusch, kol eller krita.
– Målerimaterial väljer du själv – exempelvis olja, akryl, gouache, akvarell, pastellkrita eller sprayfärg

Extra obligatoriska uppgifter till Färg, form och hantverk, Bild och grafisk form, Arkitektur och design, Keramisk form, Textil form samt Metallformgivning

Utbildningarna Trä – form och design samt Hantverkspedagogutbildningen har dock inte extra obligatoriska uppgifter, förutom den obligatoriska teckningsuppgiften.

Färg, form och hantverk

Skapa en farkost med inspiration från naturen! Farkoster som exempelvis flygplan, helikoptrar, fartyg, tåg, bilar, skotrar och rymdskepp är ofta formgivna med inspiration från naturen och djurriket. Bygg din egen fantasifarkost som en tredimensionell modell. Använd exempelvis papper, kartongmaterial, återvunnet papper, tejp och lim. Färglägg inte farkosten, men däremot kan pappret ha olika färger och nyanser. Du får använda svart penna för eventuella markeringar. Gör det inte för litet, ungefärligt mått 30 cm. Fotografera av farkosten från 2 olika håll. Du kan sätta samman dessa foton till en bild om du vill.

Bild och grafisk form

Skapa en logotyp och grafisk profil till ett fiktivt gym. Hitta på ett nytt gymkoncept och ett namn. Fyll i dessa meningar:

Det här är ett gym som skiljer sig från andra genom att ……………

Det unika med gymmet är………………..

I den grafiska profilen ingår att :
– skapa en logotyp
– använda en färgpalett på max 4 färger
– välja typsnitt

Visa den grafiska profilen (logotyp, färg) applicerad på företagets skylt, påse/väska och klädesplagg (kan vara T-shirt, keps, handduk eller valfritt plagg). Visa detta på max 2 stycken JPG-filer A3-format.

Visa din tanke- och skissprocess ytterligare på JPG-fil i A3-format. Hur kom du fram till logotypen, typsnitten och färgerna?

Arkitektur och design

1 kg salt: Skapa ett tredimensionellt verk utav 1 kg salt av valfri sort. Du får använda 1 ark A4-papper och lim som bindemedel om du vill. Placera verket i en miljö / rumslighet som skapar en spänning mellan verket och platsen. Ge verket ett namn. Fotografera verket från tre olika vinklar / perspektiv. Du kan sätta samman dessa foton till en bild om du vill.

Keramisk form samt Textil form

Välj en ingrediens till en vegetarisk måltid. Skissa av den och bygg den tredimensionellt i papper eller kartong, snöre och/eller lim. Ungefärligt mått 30 cm åt något håll. Fotografera den från några olika håll. Fotografera av den, gärna från flera olika håll.

Metallformgivning

Hur skulle du se ut om du var ett djur? Uppgiften är att tillverka en tredimensionell modell av ditt eget ”spirit animal”. Använd material som ståltråd, kartong, papper, färg, snöre, tejp och lim. Modellen bör inte vara större än ca 30 cm men tänk på att inte göra den för liten. Fotografera modellen ifrån 3 olika vinklar. Du kan sätta samman dessa foton till en bild om du vill.

Frivilliga arbetsprover

Andra egna arbeten som du vill ha med som arbetsprover, utöver de obligatoriska, får vara utförda i valfritt material. Kanske vill du visa fler teckningar och målningar eller digitala arbeten eller kortfilmer. Tredimensionella arbeten – som smycken, keramik, möbler, kläder eller skulptur – visas som foton. Ange originalets mått, material och teknik.

Du får visa max 18 olika bilder inklusive de obligatoriska arbetsproverna. Varje bild får vara max 3 MB (när den är oöppnad).

Hantverkspedagogutbildningen intervjuer 4 – 8 juni 2018

Med utgångspunkt i prövning av de sökandes behörighet, skriftliga motiveringar samt arbetsprover, kallas ett antal sökande till Hantverkspedagogsutbildningen på intervju på Nyckelviksskolan under vecka 23.

Besked

Besked om antagning skickas per mejl runt 12-13 juni 2018. Vi lämnar inte på förhand besked per telefon.

 

Gå till ansökan