Informationen nedan ligger kvar efter antagningen till läsåret 2017-18. I januari 2018 lägger vi ut ny information inför att söka till läsåret 2018-19. Från mitten av mars 2018 går det att fylla i ansökan och ladda upp arbetsprover. Sista dag/tid för ansökan och arbetsprover är kl 23.59 på måndag den 21 maj 2018.

Behörighetskrav

Den som söker ska ha genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola, motsvarande utbildning eller kan på annat sätta bedömas kunna tillgodogöra dig utbildningen. Med samlade betygsdokument, kursintyg och arbetsintyg ska samtliga sökande styrka sin behörighet.

När du fyllt i och skickat ansökan på hemsidan får du ett mejl med inloggningsuppgifter till din sida för digitala arbetsprover. På denna sida styrker du också din behörighet genom att ladda upp betyg och intyg.

Om du är på väg att fullfölja dina gymnasiestudier, men inte hinner få ditt slutbetyg i tid, be då din skola att ordna ett intyg som styrker att du är studerande och snart är färdig med dina gymnasiala studier.

Ansökan 17 mars – 29 maj 2017

Ansökan gör du direkt här på hemsidan från och med den 17 mars och den ska vara inne senast måndagen den 29 maj kl 23.59.

Betala din anmälningsavgift senast 29 maj 2017

Anmälningsavgiften som täcker skolans administrationskostnader i samband med ansökan är 250 kronor per utbildning som du söker, och sätts in på plusgirokonto 28233-5 eller swisha till nr 123-513 78 15 senast måndagen den 29 maj. Glöm inte att ange namn och personnummer vid inbetalningen. Observera att vi inte betalar tillbaka anmälningsavgiften om den är inbetald och ansökan är inskickad.

Obligatoriska arbetsprover 17 mars – 29 maj 2017

Från fredagen den 17 mars till måndagen den 29 maj kl 23.59 kommer du att kunna ladda upp och uppdatera dina arbetsprover digitalt. När du fyllt i och skickat ansökan på hemsidan får du ett mejl med inloggningsuppgifter till din sida för digitala arbetsprover. Gmail, Live och Hotmail har hårt åtskruvade spamfilter, så om du inte fått detta automatiskt utskickade mejl inom ett par timmar, kolla i din skräppost. Hör av dig till post@nyckelviksskolan.se om det inte finns något mejl där.

De obligatoriska arbetsproverna gäller för alla sökande:
– minst 3 målningar
– minst 5 teckningar, en av dessa fem är en obligatorisk teckningsuppgift på temat ”Innanför, utanför och en skymt av dig själv”, se anvisning nedan

För att vi ska kunna bedöma din potential, ambitionsnivå och färdigheter behöver vi se lite olika sidor av dig. Om du visar arbetsprover som enbart innehåller det uttryck som du tycker mest om, eller det intresse du ägnar mest tid åt, kan det vara svårt för oss att bedöma din ansökan. Tänk på att en viss bredd i din ansökan hjälper oss att få en uppfattning om din färg- och formkänsla, seende, och förmåga att kommunicera dina idéer. En av anledningarna till att vi har stor hjälp av att se de sökandes arbete med de obligatoriska uppgifterna är att vi får en inblick i hur den sökande ser, tänker och arbetar utifrån ett givet ramverk.

Det är viktigt att du lämnar in rätt antal arbetsprover och att obligatoriska uppgifter är med. Annars räknas din ansökan som ofullständig och behandlas inte. Du får visa max 18 olika bilder, inklusive obligatoriska och frivilliga arbetsprover. Varje bild får vara max 3 MB (när den är oöppnad).

Obligatorisk teckningsuppgift – Innanför, utanför och en skymt av dig själv

Sätt dig framför ett fönster. Teckna utsikten genom fönstret och även en del av rummet du befinner dig i, t ex fönsterbänk, gardin, föremål. Teckna även en del av dig själv i teckningen, t ex en hand, ett knä, en fot osv.

Syftet med uppgiften är att visa hur du tecknar av en del av verkligheten genom att använda ditt seende (inte en fantasibild, inte teckna av ett foto, inte teckna i datorn).

Teckna med blyerts på ett lite större pappersark, till exempel i A3-format.

Tecknings- och målerimaterial

– Du väljer själv vilka material du vill teckna i – exempelvis blyerts, tusch, kol eller krita.
– Målerimaterial väljer du själv – exempelvis olja, akryl, gouache, akvarell, pastellkrita eller sprayfärg

Extra obligatoriska uppgifter till Färg, form och hantverk, Bild och grafisk form, Arkitektur och design, Keramisk form samt Textil form

Utbildningarna Metallformgivning, Trä – form och design samt Hantverkspedagogutbildningen har dock inte extra obligatoriska uppgifter, förutom den obligatoriska teckningsuppgiften.

Färg, form och hantverk

Skapa en egen ”skvader”! Skvadern är ett fantasidjur vars framdel är en hare och bakdel en tjäder. Gör ett eget fantasidjur genom att kombinera två valfria djur. Bygg en tredimensionell modell av det. Använd exempelvis papper, kartongmaterial, återvunnet papper, tejp och lim. Färglägg inte djuret, men däremot kan pappret ha olika färger och nyanser. Du får använda svart penna för eventuella markeringar. Gör det inte för litet, ungefärligt mått 30 cm. Fotografera av fantasidjuret från två olika håll.

Bild och grafisk form

Skapa en grafisk profil till den fiktiva livsmedelskedjan Smat. I framtiden är Smat en av Sveriges viktigaste kedjor av matbutiker. Fyll i dessa meningar:

Smat är en matbutik som skiljer sig från andra genom att ……………

Det unika med Smat är………………..

I den grafiska profilen ingår att :
– skapa en logotyp
– använda en färgpalett på max 4 färger
– välja typsnitt

Visa den grafiska profilen (logotyp, färg) applicerad på företagets skylt, påse och klädesplagg (kan vara T-shirt, scarf eller valfritt plagg). Visa detta på max 2 stycken JPG-filer A3-format.

Visa din tanke- och skissprocess ytterligare på JPG-fil i A3-format. Hur kom du fram till logotypen, typsnitten och färgerna?

Arkitektur och design

Gör en behållare vars form beskrivs av innehållet. Du vill förvara någonting som är viktigt för dig. Teckna det du vill förvara och teckna förslag på hur en behållare för detta kan se ut. Fundera över hur behållarens form och utryck kan hjälpa till att berätta om dess innehåll. Bygg en enkel modell av behållaren och fotografera den. Visa detta på max 2 stycken JPG-filer A3-format. Beskriv hur du resonerar i din process i bildbeskrivningarna när du laddar upp bilderna. Lycka till!

Keramisk form samt Textil form

Hitta en larv (eller en bild av en larv) som intresserar dig. Gör den tredimensionell. Använd exempelvis papper, lim, tejp, ståltråd, tyg, färg och pennor. Gör den inte för liten, ungefärligt mått 30 cm. Fotografera av den, gärna från flera olika håll.

Frivilliga arbetsprover

Andra egna arbeten som du vill ha med som arbetsprover, utöver de obligatoriska, får vara utförda i valfritt material. Kanske vill du visa fler teckningar och målningar eller digitala arbeten eller kortfilmer. Tredimensionella arbeten – som smycken, keramik, möbler, kläder eller skulptur – visas som foton. Ange originalets mått, material och teknik.

Du får visa max 18 olika bilder inklusive de obligatoriska arbetsproverna. Varje bild får vara max 3 MB (när den är oöppnad).

Hantverkspedagogutbildningen intervjuer 13 – 16 juni 2017

Med utgångspunkt i prövning av de sökandes behörighet, skriftliga motiveringar samt arbetsprover, kallas ett antal sökande till Hantverkspedagogsutbildningen på intervju på Nyckelviksskolan under vecka 24.

Besked

Besked om antagning skickas per mejl i strax före midsommar. Vi lämnar inte på förhand besked per telefon.

Gå till ansökan