Information ligger kvar efter ansökningsomgången till läsåret 2019-20.

I slutet av januari 2020 lägger vi ut ny information om att söka till våra utbildningar läsåret 2020-21. 

Behörighetskrav

Den som söker ska ha genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola, motsvarande utbildning eller kan på annat sätta bedömas kunna tillgodogöra dig utbildningen. Med samlade betygsdokument, kursintyg och arbetsintyg ska samtliga sökande styrka sin behörighet.

När du fyllt i och skickat ansökan på hemsidan får du ett mejl med inloggningsuppgifter till din sida för digitala arbetsprover. På denna sida styrker du också din behörighet genom att ladda upp betyg och intyg.

Om du är på väg att fullfölja dina gymnasiestudier, men inte hinner få ditt slutbetyg i tid, be då din skola att ordna ett intyg som styrker att du är studerande och snart är färdig med dina gymnasiala studier.

Ansökan 19 mars – 20 maj 2019

Ansökan gör du direkt här på hemsidan från och med den 19 mars och den ska vara inne senast måndagen den 20 maj kl 23.59.

Betala din anmälningsavgift senast 20 maj 2019

Anmälningsavgiften som täcker skolans administrationskostnader i samband med ansökan är 250 kronor per utbildning som du söker, och sätts in på plusgirokonto 28233-5 eller swisha till nr 123-513 78 15 senast måndagen den 20 maj. Glöm inte att ange namn vid inbetalningen. Observera att vi inte betalar tillbaka anmälningsavgiften om den är inbetald och ansökan är inskickad.

Obligatoriska arbetsprover 18 mars – 20 maj 2019

Från tisdagen den 19 mars till måndagen den 20 maj kl 23.59 kommer du att kunna ladda upp och uppdatera dina arbetsprover digitalt. När du fyllt i och skickat ansökan på hemsidan får du ett mejl med inloggningsuppgifter till din sida för digitala arbetsprover. Gmail, Live och Hotmail har hårt åtskruvade spamfilter, så om du inte fått detta automatiskt utskickade mejl inom ett par timmar, kolla i din skräppost. Hör av dig till post@nyckelviksskolan.se om det inte finns något mejl där.

De obligatoriska arbetsproverna gäller för alla sökande:
– minst 3 målningar
– minst 5 teckningar, en av dessa fem är en obligatorisk teckningsuppgift på temat ”Teckna ett trapphus”, se anvisning nedan

För att vi ska kunna bedöma din potential, ambitionsnivå och färdigheter behöver vi se lite olika sidor av dig. Om du visar arbetsprover som enbart innehåller det uttryck som du tycker mest om, eller det intresse du ägnar mest tid åt, kan det vara svårt för oss att bedöma din ansökan. Tänk på att en viss bredd i din ansökan hjälper oss att få en uppfattning om din färg- och formkänsla, seende, och förmåga att kommunicera dina idéer. En av anledningarna till att vi har stor hjälp av att se de sökandes arbete med de obligatoriska uppgifterna är att vi får en inblick i hur den sökande ser, tänker och arbetar utifrån ett givet ramverk.

Det är viktigt att du lämnar in rätt antal arbetsprover och att obligatoriska uppgifter är med. Annars räknas din ansökan som ofullständig och behandlas inte. Du får visa max 18 olika bilder, inklusive obligatoriska och frivilliga arbetsprover. Tillåtna filtyper är jpg och png. Varje bild får vara max 3 MB (när den är oöppnad).

Obligatorisk teckningsuppgift – teckna ett trapphus

Teckna ett trapphus! Syftet med uppgiften är att visa hur du tecknar av en del av verkligheten genom att använda ditt seende (inte en fantasibild, inte teckna av ett foto och inte teckna i datorn). Hitta ett trapphus och teckna av det du ser med blyerts och sudd på ett A3-papper. Om du vill kan du placera ett eller flera valfria föremål i trappan.

Tecknings- och målerimaterial

– Du väljer själv vilka material du vill teckna i – exempelvis blyerts, tusch, kol eller krita.
– Målerimaterial väljer du själv – exempelvis olja, akryl, gouache, akvarell, pastellkrita eller sprayfärg

Extra obligatoriska uppgifter till Bild och grafisk form, Arkitektur och design, Keramisk form samt Metallformgivning

När du söker till några av våra utbildningar – Bild och grafisk form, Arkitektur och design, Keramisk form samt Metallformgivning – behöver vi se extra obligatoriska uppgifter, se nedan.

Utbildningarna Färg, form och hantverk, Textil form, Trä – form och design samt tvåårig yrkesutbildning till Hantverkspedagog har dock inte extra obligatoriska uppgifter, förutom den obligatoriska teckningsuppgiften.

Bild och grafisk form

Skapa ett emblem och grafisk profil till Nyckelviksskolan. Ett emblem kan vara ett beskrivande bildmärke, till exempel som en heraldisk sköld. (Om du undrar vad det är, så får du forska lite i vad heraldik och vapensköldar är).

Utmaningar: Hur kan ett emblem för Nyckelviksskolan bära på traditioner men ändå vara modernt och kännas aktuellt i vår tid och framåt?

I den grafiska profilen ingår att :
– skapa ett emblem
– använda en färgpalett på max 4 färger
– välja typsnitt

Visa den grafiska profilen (emblem, färg) applicerad på skolans tänkta skylt/fasad, påse/väska och skoltröja. Visa detta på max 2 stycken jpg-filer i A3-format.

Visa din tanke- och skissprocess på ytterligare en jpg-fil i A3-format. Hur kom du fram till logotypen, typsnitten och färgerna?

Arkitektur och design

En souvenir är ett objekt som hyser ett minne. Souvenirens funktion är att förmedla minnet av en plats, inte bara till dig själv, utan även till andra.

Välj en plats du själv har besökt och som existerar i verkligheten. Hur upplevde du platsen? Tänk på tre ord som ringar in platsen. Tänk på vilka kvalitéer en souvenir bör ha. Vilka faktorer spelar in (som till exempel om souveniren har en funktion, en specifik målgrupp, hur souveniren knyter an till platsen eller vad som gör souveniren attraktiv)?

Gör din souvenir i modellera. Den ska inte vara större än 20 cm x 20 cm x 20 cm. Fotografera souveniren från två eller tre olika vinklar / perspektiv.

Gör också ett vykort från platsen. Bild på framsidan (teckning, collage eller foto) och en hälsning från platsen på baksidan. Dina tre ord ska finnas med i hälsningen.

Du kan sätta samman fotona på souveniren till en bild om du vill. Likaså kan du lägga samman fram- och baksida på vykortet till en bild.

Keramisk form

Fundera över, vad är en farkost? Hur kan den se ut? Tillverka farkosten av återvunnet material, vad som helst som du kan hitta. Du får också använda papper, tejp och/eller snöre. Gör den inte för liten, cirka 30 cm x 30 cm (eller större). Fotografera av den från tre olika håll. Du kan sätta samman dessa foton till en bild om du vill.

Metallformgivning

Hur skulle du se ut om du var en växt? Uppgiften är att tillverka en tredimensionell form av dig som växt. Använd material som ståltråd, kartong, papper, färg, snöre, tejp och lim. Ungefärligt mått 30 cm. Placera verket i en miljö / rumslighet som skapar en spänning mellan verket och platsen. Ge verket ett namn. Fotografera verket från tre olika vinklar / perspektiv. Du kan sätta samman dessa foton till en bild om du vill.

Frivilliga arbetsprover

Andra egna arbeten som du vill ha med som arbetsprover, utöver de obligatoriska, får vara utförda i valfritt material. Kanske vill du visa fler teckningar och målningar eller digitala arbeten eller kortfilmer. Tredimensionella arbeten – som smycken, keramik, möbler, kläder eller skulptur – visas som foton. Ange originalets mått, material och teknik.

Du får visa max 18 olika bilddokument inklusive de obligatoriska arbetsproverna. Varje bild får vara max 3 MB (när den är oöppnad).

Hantverkspedagogutbildningen intervjuer 3 – 5 juni samt 7 juni 2019

Med utgångspunkt i prövning av de sökandes behörighet, skriftliga motiveringar samt arbetsprover, kallas ett antal sökande till Hantverkspedagogsutbildningen på intervju på Nyckelviksskolan under vecka 23.

Besked

Besked om antagning skickas per mejl runt 11-12 juni 2019. Vi lämnar inte på förhand besked per telefon.