Nyckelviksskolan drivs med statsbidrag och samtliga utbildningar berättigar till studiestöd. Kontrollera innan du antar plats att du har rätt till studiestöd för samtliga terminer.

Terminsavgiften

Terminsavgiften för läsåret 2016-17 är 16 000 kronor (alltså 32 000 kronor för hela läsåret). I maj 2017 beslutar styrelsen budgeten för kommande läsåret och därmed bestämt också terminsavgifterna. I summan ingår bland annat materialet som du arbetar med på utbildningen. Avgiften betalas terminsvis och i flera delar. Du som söker fullt studielån får även ansöka om merkostnadslån till undervisningsavgiften om det behövs. Merkostnadslån beviljas endast för den del av terminsavgiften som inte avser undervisningsmaterial. Du kan beviljas högst 12 000 kr per termin. För mer information om detta kan du besöka CSN:s hemsida (www.csn.se).

Studiemedel

CSN beviljar studiemedel med lån och bidrag för gymnasiestudier för de ettåriga utbildningarna. När du tar studiemedel på de ettåriga utbildningarna förbrukar du inte studiemedel för högskola och universitet. Du utnyttjar den s k gymnasiekvoten. Nyckelviksskolan ger vad som formellt kallas högskoleförberedande Konst- och kulturutbildningar. För studier på gymnasienivå kan man få studiestöd för maximalt 80 veckor.

För den tvååriga Hantverkspedagogutbildningen beviljar CSN studiemedel för högskolestudier. För studier på högskolenivå är maxtiden för studiestöd 240 veckor. Denna regel gäller alltså enbart för dig som söker Hantverkspedagogutbildningen. Observera att denna utbildning dock inte räknas som högskoleutbildning annat än i detta sammanhang!

CSN beviljar studiestöd per vecka och alla Nyckelviksskolans utbildningar omfattar 40 veckor per läsår med början 29 augusti 2016 och läsårsslut 13 juni 2017. Våra utbildningar kategoriseras som ”Konst- och kulturutbildning” av CSN.

Du som är studerande och född 1997 eller senare får själv välja om du vill ta studiehjälp (ett mindre bidrag – 1 050 kronor/månad) eller om du vill ansöka om studiemedel med bidrag och lån.

Om du har förbrukat din rätt till studiemedel, kontakta oss på skolan. Du får också upplysningar om studiemedel och bidrag från oss samtidigt som vi skickar ut antagningsbeskedet. Ytterligare information om studiemedel kan du få från CSN:s hemsida (www.csn.se) där du också söker studielån och -bidrag.

Stipendier

Under läsåret får vi dock in ett antal kungörelser från en rad olika fonder och stiftelser som har stipendier som du i många fall kan söka. Det sätter vi upp på anslagstavlan.

Ibland kan det också vara möjligt att erhålla stipendier från olika lokala och nationella stipendiefonder. Kolla hur det ser ut på din hemort, eftersom många stipendiefonder har lokal anknytning. Du hittar grundläggande information genom länsstyrelsernas stiftelsedatabas på www.stiftelser.lst.se, där du kan söka på läns- och kommunnivå samt på ändamål. Du kan också söka på Sveriges största söktjänst för stipendier, www.stipendier.se.

Nyckelviksskolan har fått två donationer från Bengt Julins stiftelse för Konsthantverk, konstindustri och industridesign samt från Eidem-Stiftelsen. Medlen från dessa stiftelser delas ut varje år på hösten. Observera att man måste ha fullföljt sin utbildning för att ha en chans att få dessa stipendier. Bengt Julins stiftelse stipendium går att söka och delas ut till några av de som efter Nyckelviksskolan ska studera vidare på högre utbildning inom konst, konsthantverk, arkitektur och design.

Programförklaring Bengt Julins stipendium