Nyckelviksskolan drivs av Föreningen Nyckelviksskolan, en ideell förening med invalda medlemmar som väljer styrelse. Styrelsen har det ekonomiska och övergripande ansvaret för skolans verksamhet. I skolans styrelse finns representanter för flera av skolans verksamhetsområden.

Styrelseledamöter

Johan Wingestad – Ordförande / Verksamhetsledare KKV i Stockholm (Konstnärernas Kollektivverkstad) / Keramiker
Marie-Louise Bowallius – Ledamot / Prefekt på institutionen för Design, Inredningsarkitektur och Visuell kommunikation på Konstfack
Åsa Conradsson – Ledamot / Inredningsarkitekt SIR/MSA på Cedervall Arkitekter
Per Elde – Ledamot / Adjunkt och årskursansvarig på Arkitekturskolan KTH / Arkitekt SAR/MSA
Veronica Hejdelind – Ledamot / Verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen / Konstvetare och museivetare
Hans Murman – Ledamot / Arkitekt SAR/MSA på Murman Arkitekter
Anna Odhner – Ledamot / Ombudsman och utredare på SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) / Nationalekonom

Föredragande och representanter

Cecila Darle – Föredragande / Rektor
Filippa von Krusenstjerna – Personalrepresentant / Lärare i skulptur / Konstnär
Wibeke Möller-Nielsen – Personalrepresentant /  Lärare i pedagogik, socialt arbete och psykologi / Utbildningsansvarig på tvåårig yrkesutbildning till Hantverkspedagog
Peter Holtze – Studeranderepresentant / Studerande på Bild och grafisk form
Lina Larsson – Studeranderepresentant / Studerande på Hantverkspedagog årskurs 1

– – –

Övriga föreningsledamöter i Föreningen Nyckelviksskolan

Ragna Berlin – Konstnär / VD för Konstpool
Catti Brandelius – Konstnär / Studierektor, Gerlesborgsskolan
Helene Broms – Inredningsarkitekt / Utställningsproducent
Tom Böttiger – VD, Cloud Nine AB / Konstsamlare
Camilla Carlberg – Avdelningschef Förmedling, Moderna Museet
Karin Cyrén – Illustratör och författare av barn- och ungdomslitteratur
Mårten Cyrén – Formgivare
Wanja Djanaieff – Textilformgivare
Thomas Ekdahl – Arkitekt SAR
Marianne Elinsdotter
Päivi Ernkvist – Keramiker
Lars Ewö – Carl Malmstens Hantverksstiftelse
Hans Hansson – Fd rektor på Nyckelviksskolan
Hedvig Hedqvist – Designskribent
Monika Henriksson – Fd lärare och utbildningsansvarig på tvåårig yrkesutbildning till Hantverkspedagog på Nyckelviksskolan
Lena Holger – Författare, konstvetare och museiman
Sepidar Hosseini – Grafisk formgivare / Illustratör
Saadia Hussain – Konstnär / Konstpedagog på Mångkulturellt Centrum
Carl-Anders Ifvarsson – Sakkunnig
Gunilla Kihlgren – Glaskonstnär
Matti Klenell – Formgivare
Johanna Lagercrantz – Gårdsägare, arkitekt och designer
Eva Lange – Skulptör
Jenny Lantz – Forskare vid Handelshögskolan
Ylva Larsson – Arkitekt SAR/MSA
Jakob Lilliemarck – Industridesigner på Tengbom
Anna Lindgren – Formgivare
Krister Lindstedt – Arkitekt SAR
Dorota Liszke – Konstkonsult
Ingegerd Lohland – Skulptör
Ulf Lorensson – Skulptör / fd lärare i skulptur på Nyckelviksskolan
Fredrik von Matérn – Fd rektor på Nyckelviksskolan
Bertil Montalvo – Jurist
Agnes Nobel – Docent i pedagogik
Per-Olof Nordh – Fd lärare på Hantverkspedagogutbildningen på Nyckelviksskolan
Birgitta Notlöf – Verksamhetschef, Livstycket
Elsa Odhner
Maria Perers – Intendent, Nordiska museet
Gunilla Persson – Arkitekt SAR/MSA / VD Aix Arkitekter
Birgitta Qvarsell – Professor emerita i pedagogik
Cilla Robach – Ledamot / Fil dr i konstvetenskap / Intendent vid Nationalmuseum
Fanny Sachs – Arkitekt
Thomas Sandell – Arkitekt SAR
Sigrid Sandström – Konstnär / Professor, Kungl. Konsthögskolan
Sofia Silfverstolpe – Antikexpert / Generalsekreterare, Sveriges Konst- och Antikhandlarförening
Johan Stenberg – Fd bankdirektör
Fanny Stenberg – Scenograf/ Arkitekt SAR/MSA
Gunnel Stenqvist – Högskoleråd, Södertörns högskola
Åsa Stenqvist
Liv Strand – Konstnär
Michael Söderlundh – Konstnär / Fd lärare i teckning och måleri på Nyckelviksskolan
Lisbet Törnquist – Fd kamrer på Nyckelviksskolan
Annika Ullman – Docent vid Pedagogiska institutionen, Stockholms Universitet
Zafire Vrba – Konstnär / Hantverkspedagog
Pasi Välimaa – Textilformgivare
Monica Waerndt – Fd lärare i bild och grafisk form på Nyckelviksskolan
Christer Wadelius – Fd generaldirektör
Dan Wolgers – Konstnär
Nils-Gunnar Zander – Konstnär
Christina Zetterlund – Professor, Konstfack
Annika Öhrner – Universitetslektor, Södertörns högskola