Samtliga lärare vid Nyckelviksskolan är deltidsanställda och yrkesverksamma inom sitt undervisningsområde. Du som önskar komma i kontakt med våra lärare, ring oss tel 08-544 815 00 eller mejla till skolan - post@nyckelviksskolan.se - så vidarebefordrar vi ditt meddelande. Förutom lärarna är utgör sju personer den s k TAK-personalen (Teknik - Administration - Kök).

Skolans lärare

Nyckelviksskolan Åsa Arvidsson Björk
Åsa Arvidsson Björk

Textilformgivare / Vikarierande lärare i textil tryck

Portfolio

Nyckelviksskolan Kristina Bength
Kristina Bength

Vikarierande lärare i teckning och måleri

Nyckelviksskolan Lars Brunström
Lars Brunström

Konstnär / Lärare i skulptur

Portfolio

Nyckelviksskolan Sara Casten Carlberg
Sara Casten Carlberg

Konstnär / Lärare i textil form

Nyckelviksskolan Lena Dahlström
Lena Dahlström

Tillskärare och skräddare / Lärare vid projektarbete

Om skolan – Personal – Durr Tabea
Tabea Dürr

Textilkonstnär / Lärare i vävning

Portfolio

Nyckelviksskolan Per Elde
Per Elde

Arkitekt / Adjunkt vid Arkitekturskolan KTH / Lärare i arkitektur

Nyckelviksskolan Alexandra Falagara
Alexandra Falagara

Illustratör och grafisk formgivare / Lärare i bild och grafisk form

Portfolio

Nyckelviksskolan Marie Fernström
Marie Fernström

Silversmed / Lärare i metall

Nyckelviksskolan Enrico Gualersi
Enrico Gualersi

Produktformgivare / Lektor / Lärare i perspektiv- och skissteknik

Om skolan – Personal – Gudmundson Anders
Anders Gudmundson

Konstnär / Lärare i grafik

Portfolio

Nyckelviksskolan Annika Heed
Annika Heed

Skulptör / Lärare i skulptur

Portfolio

Nyckelviksskolan Joel Hurlburt
Joel Hurlburt

Konst när / Vikarierande lärare i trä

Portfolio

Nyckelviksskolan Mikael Jacobsson
Mikael Jacobsson

Grafisk formgivare / Lärare i bild och grafisk form

Portfolio

Nyckelviksskolan Kristoffer Jeglinski
Kristoffer Jeglinski

Inredningsarkitekt MSA / Konstnär / Lärare i trä

Nyckelviksskolan Göran T Karlsson
Göran T Karlsson

Konstnär / Lärare i teckning och måleri

Nyckelviksskolan Alexandra Kern
Alexandra Kern

Konstnär / Lärare i teckning och måleri

Portfolio

Nyckelviksskolan Filippa von Krusenstjerna
Filippa von Krusenstjerna

Konstnär / Lärare i skulptur

Nyckelviksskolan Jan Loftén
Jan Loftén

Formgivare / Utbildningsansvarig vid Beckmans Designhögskola / Lärare i design

Nyckelviksskolan Wibeke Möller Nielsen
Wibeke Möller Nielsen

Utbildningsansvarig / Lärare i pedagogik, socialt arbete och psykologi

Nyckelviksskolan Ola Nilsson
Ola Nilsson

Konstnär / Lärare i trä (tjänstledig)

Portfolio

Nyckelviksskolan Jesper Olson
Jesper Olson

Lärarassistent i Trä

Nyckelviksskolan Malin Pettersson Öberg
Malin Pettersson Öberg

Konstnär / Lärare i teckning och måleri

Portfolio

Nyckelviksskolan Hans Pårup
Hans Pårup

Möbelsnickare och finsnickare / Lärare i trä och metall

Nyckelviksskolan Mari Pårup
Mari Pårup

Keramiker / Lärare i keramik

Portfolio

Nyckelviksskolan Teres Selberg
Teres Selberg

Arkitekt / Lärare i arkitektur

Portfolio

Nyckelviksskolan August Sörenson
August Sörenson

Konstnär / Lärare i keramik

Portfolio

Nyckelviksskolan Sofia Wahl
Sofia Wahl

Konstnär / Lärare i teckning och måleri

Portfolio

Nyckelviksskolan Leyun Wang
Leyun ”Lele” Wang

Textilkonstnär / Lärare i vävning

Portfolio

Nyckelviksskolan Metallformgivning
Lennart Wintermyr

Skulptör / Lärare i metall

Nyckelviksskolan Guangjuan Zhang
Guangjuan ”Juen” Zhang

Konstnär / Lärare i skulptur (tjänstledig)

Portfolio

Teknik, administration och kök

Nyckelviksskolan Christina Berg
Christina Berg

Ekonomiansvarig / Personaladministratör

Nyckelviksskolan Ljiljana Burkic
Ljiljana Burkic

Husmor

Nyckelviksskolan rektor Cecilia Darle
Cecilia Darle

Rektor

Nyckelviksskolan Magnus Svensson
Magnus Svensson

Kommunikationsansvarig

Nyckelviksskolan Ronnie Wendelius
Ronnie Wendelius

Fastighetsansvarig