Samtliga lärare vid Nyckelviksskolan är deltidsanställda och yrkesverksamma inom sitt undervisningsområde. Du som önskar komma i kontakt med våra lärare, ring oss tel 08-544 815 00 eller mejla till skolan - post@nyckelviksskolan.se - så vidarebefordrar vi ditt meddelande. Förutom lärarna är utgör sex personer skolans kansli där dess fastighetsavdelning ingår.

Skolans lärare

Nyckelviksskolan Kristina Bength
Kristina Bength

Konstnär / Lärare i teckning och måleri

Portfolio

Nyckelviksskolan Rolf Bergström
Rolf Bergström

Lärare i teckning och måleri

Portfolio

Nyckelviksskolan Lars Brunström
Lars Brunström

Konstnär / Lärare i skulptur

Portfolio

Nyckelviksskolan Richard G Carlsson
Richard G. Carlsson

Konstnär / Vikarierande lärare i teckning och måleri

Portfolio

Nyckelviksskolan Sara Casten Carlberg
Sara Casten Carlberg

Konstnär / Lärare i textil form

Portfolio

Nyckelviksskolan Lena Dahlström
Lena Dahlström

Tillskärare och skräddare / Lärare vid projektarbete

Tabea Dürr

Textilkonstnär / Lärare i vävning

Portfolio

Nyckelviksskolan Per Elde
Per Elde

Arkitekt / Adjunkt vid Arkitekturskolan KTH / Lärare i arkitektur

Nyckelviksskolan Leo von Euler
Leo von Euler

Utställningsproducent och formgivare / Lärare i trä och metall

Nyckelviksskolan Ulli Evans
Ulli Evans

Konstnär / Vikarierande lärare i grafik

Portfolio

Nyckelviksskolan Alexandra Falagara
Alexandra Falagara

Illustratör och grafisk formgivare / Lärare i bild och grafisk form

Portfolio

Nyckelviksskolan Sarah Fast Hurtigkarl
Sarah Fast Hurtigkarl

Smyckekonstnär och formgivare / Lärare i metall

Portfolio

Nyckelviksskolan Marie Fernström
Marie Fernström

Silversmed / Lärare i metall

Portfolio

Nyckelviksskolan Ylva W Franzén
Ylva W Franzén

Konstnär och keramiker / Lärare i keramik

Portfolio

Anders Gudmundson

Konstnär / Lärare i grafik samt teckning och måleri

Portfolio

Nyckelviksskolan Annika Heed
Annika Heed

Skulptör / Lärare i skulptur

Portfolio

Nyckelviksskolan Joel Hurlburt
Joel Hurlburt

Konst när / Vikarierande lärare i trä

Portfolio

Nyckelviksskolan Mikael Jacobsson
Mikael Jacobsson

Grafisk formgivare / Lärare i bild och grafisk form

Portfolio

Nyckelviksskolan Kristoffer Jeglinski
Kristoffer Jeglinski

Inredningsarkitekt MSA / Konstnär / Lärare i trä

Nyckelviksskolan Göran T Karlsson
Göran T Karlsson

Konstnär / Lärare i teckning och måleri

Nyckelviksskolan Alexandra Kern
Alexandra Kern

Konstnär / Lärare i teckning och måleri (tjänstledig)

Portfolio

Nyckelviksskolan Linda Kotar
Linda Kotar

Lärarassistent i Trä

Nyckelviksskolan Filippa von Krusenstjerna
Filippa von Krusenstjerna

Konstnär / Lärare i skulptur

Nyckelviksskolan Jan Loftén
Jan Loftén

Formgivare / Utbildningsansvarig vid Beckmans Designhögskola / Lärare i design

Nyckelviksskolan Pablo Londono Sarria
Pablo Londono Sarria

Modedesigner / Lärare i textil tryck

Portfolio

Nyckelviksskolan Wibeke Möller Nielsen
Wibeke Möller Nielsen

Utbildningsansvarig / Lärare i pedagogik, socialt arbete och psykologi

Nyckelviksskolan Ola Nilsson
Ola Nilsson

Konstnär / Lärare i trä

Portfolio

Nyckelviksskolan Malin Pettersson Öberg
Malin Pettersson Öberg

Konstnär / Lärare i teckning och måleri (tjänstledig)

Portfolio

Nyckelviksskolan Mari Pårup
Mari Pårup

Keramiker / Lärare i keramik

Portfolio

Nyckelviksskolan Jens Schildt
Jens Schildt

Grafisk formgivare / Lärare i introduktion till digital plattform

Portfolio

Nyckelviksskolan Arkitektur och design Teres Selberg
Teres Selberg

Arkitekt / Lärare i arkitektur

Portfolio

Nyckelviksskolan Christer Sundström
Christer Sundström

Skulptör / Lärare i keramik

Portfolio

Nyckelviksskolan Sofia Wahl
Sofia Wahl

Konstnär / Lärare i teckning och måleri

Portfolio

Nyckelviksskolan Leyun Wang
Leyun ”Lele” Wang

Textilkonstnär / Lärare i vävning

Portfolio

Teknik, administration och kök

Nyckelviksskolan Ljiljana Burkic
Ljiljana Burkic

Husmor

Nyckelviksskolan rektor Cecilia Darle
Cecilia Darle

Rektor

Nyckelviksskolan Mikael Jacobsson
Mikael Jacobsson

Biträdande rektor

Nyckelviksskolan Marina Sundberg ekonomiansvarig
Marina Sundberg

Ekonomiansvarig / Personaladministratör

Nyckelviksskolan Magnus Svensson
Magnus Svensson

Kommunikationsansvarig

Nyckelviksskolan Ronnie Wendelius
Ronnie Wendelius

Fastighetsansvarig