Hantverkspedagogutbildningen på Nyckelviksskolan är en unik tvåårig yrkesutbildning som förenar konst och konsthantverk med teori. Den centrala tanken i en hantverkspedagogs yrke är att en människas arbete med konst och konsthantverk är av stor betydelse för den personliga utvecklingen. Syftet med utbildningen är att du ska kunna vägleda andra i skapande verksamheter.

Du som utbildar dig till hantverkspedagog har ofta jobbat ett tag och känner att det är dags att gå vidare. På Nyckelviksskolan får du de verktyg som du behöver, både pedagogiskt och praktiskt, för din nya yrkesroll. I arbetet på skolan och i mötet med andra kommer du även att lära känna dig själv bättre och bygga ett nätverk för framtiden.

Utbildningens två år omfattar de fem hantverksämnena trä, vävning, textil form, metall, keramik och dessutom skulptur, teckning och måleri. Du får en grundläggande erfarenhet i konst- och hantverksämnenas tekniker och uppgifter där du praktiskt övar hur man går från idé till utförande på ett kreativt och pedagogiskt sätt. Lärarna på Hantverkspedagogprogrammet är själva utövande konsthantverkare, konstnärer, formgivare, psykologer och beteendevetare. Vi tar också in gästlärare med särskilda specialkunskaper.

I utbildningen ingår en teoretisk del bestående av pedagogik, psykologi och socialt arbete, där du får kunskaper om samhället, familjen och individens utveckling. Den teoretiska delen av utbildningen samspelar hela tiden med den praktiska, i verkstäder och ateljéer. Utbildningen avslutas med en praktikperiod och med ett uppsatsarbete där teori och praktik knyts samman.

Under andra året på utbildningen finns möjlighet att läsa en kurs på halvfart i Bildpedagogik A. Detta sker i samarbete med Gävle Högskola och ger 30 högskolepoäng. Information om denna kurs kommer att ges under första året på Hantverkspedagogutbildningen.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

 

• Teckning och målning 13,2 veckor
• Trä och metall 11,4 veckor
• Skulptur 5,6 veckor
• Textil tryck 5,6 veckor
• Keramik 5,6 veckor
• Vävning 5,8 veckor
• Pedagogik 3,8 veckor
• Socialt arbete 3,8 veckor
• Psykologi 3,6 veckor
• Pedagogik och socialt arbete 7,4 veckor
• Handledarövning 1,8 veckor
• Yrkespraktik 7,2 veckor
• Avslutningsarbete 7,2 veckor

Pedagogik, socialt arbete och psykologi är separata ämnen i årskurs 1. Pedagogik och socialt arbete är integrerade i årskurs 2.
Under utbildningens gång får du gå på studiebesök på museer, gallerier och på arbetsplatser.

Skolgemensamma kurser (per läsår):
• Individen och gruppen 1,4 veckor
• Konst och design 0,8 veckor
• Introduktion till skolans digitala plattform 0,4 veckor

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

 

Nyckelviksskolan Leyun Wang

Marie Carlsson – Möbelsnickare och dekopör (intarsia) / Vikarierande lärare i trä
Sara Casten Carlberg – Konstnär / Lärare i textil form
Annika Heed – Skulptör / Lärare i skulptur
Maria Hägglund – Textilkonstnär / Lärare i vävning
Magdalena Marano – Möbelkonservator / Vikarierande lärare i trä
Wibeke Möller Nielsen – Utbildningsansvarig på Hantverkspedagoglinjen / Lärare i pedagogik och socialt arbete samt psykologi
Christer Sundström – Skulptör / Lärare i keramik
Sofia Wahl – Konstnär / Lärare i teckning och måleri
Leyun ”Lele” Wang – Textilkonstnär / Lärare i vävning

Under året anlitas gästlärare för olika kortare kurser och gästföreläsningar.

 

Rakubränning

I mars 2016 avrundade dåvarande Hantverkspedagog årskurs 1 en keramikkurs med läraren Christer Sundström med rakubränning. Raku är en keramisk tillverkningsmetod som har sitt ursprung i Japan.

Foto: Martin Josefsson
——————————————

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia Levy

Hantverkspedagogutbildningen årskurs 1 hade en tre dagars kurs i papier maché med Cecilia Levy som är grafisk formgivare, handbokbindare och illustratör/bildkonstnär.

Papier maché är en enkel teknik som går att variera i det oändliga. Det är billigt och förlåtande, lätt för både barn och vuxna att arbeta med och lämpar sig därför utmärkt väl för hantverkspedagoger.

På kursen får pappret komma till tals, vi använder gamla böcker, både tomma ytor och textsidor, glansiga magasin, reklamtrycksaker, silkespapper… Det strimlas, rivs, rullas och veckas. Klistras på ballonger, bunkar eller lerfigurer och resulterar i skålar, abstrakta former och många, många lampskärmar!

Kolla in Cecilia Levys hemsida

 

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia LevyNyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia LevyNyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia LevyNyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia LevyNyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia Levy

Intervju med Alexander Quintero som studerade på Hantverkspedagogutbildningen 2013-15

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Berätta om din bakgrund och hur du hamnade på Nyckelviksskolan.

Jag hade under många år arbetat som barnskötare på olika fritidsverksamheter och kände att ju längre tiden gick så ville jag arbeta mer med min konstnärlighet. Under tiden som barnskötare underhöll jag mitt tecknande – allt från skisser till planerade verk – gick GDI-kurser och arbetade med småprojekt och processer. Mest för min egen skull.

En kväll satt jag och sökte på konstnärliga utbildningar och tänkte att jag behövde en grund för min konstnärlighet. Oavsett utbildningens natur så behövde jag en ny ingång. Då fann jag Nyckelviksskolan och Hantverkspedagogutbildningen. Jag hade aldrig hört talats om varken skolan eller yrket, fast som omsorgsarbetare och konstintresserad kändes hantverkspedagogik som en klar utgångspunkt i var jag befann mig.

Det fanns fortfarande tid att söka (jag tror att det var någon vecka kvar), så jag kompletterade det jag behövde för att göra arbetsproverna. Jag sökte och gick utbildningen mellan 2013-2015.

Vad gör du idag? Berätta om vad du har gjort efter Nyckelviksskolan.

När vi hade de teoretiska ämnena berättade vår lärare om eventuella praktikplatser för oss och alla de verksamheter en Hantverkspedagog kan arbeta inom. Då fick jag höra talas om Inuti, vars arbetssätt och tänk speglade utbildningen, upplevde jag. Verksamheten liknade tanken jag hade om min framtida arbetsplats, en tanke som växt fram under utbildningens gång – att konsten ska vara en central del i verksamheten.

Inuti är en konstnärlig daglig verksamhet inom LSS med tre ateljéer, som arbetar utifrån det individuella uttrycket till samhällsdeltagande i form av utställningar, nationella/internationella samarbeten, föreläsningar, ett eget galleri med mera…

Jag kunde göra min praktik där och jag tyckte att det var galet bra! Då blev mina föreställningar om utbildningen tydligare och jag kände att jag kunde koppla ihop Inutis arbetssätt med mitt eget som studerande på Nyckelviksskolan.

Efter utbildningens slut så gick jag tillbaka till mitt arbete som barnskötare ett halvår och höll under tiden kontakt med Inuti. Jag skickade mejl regelbundet och skrev att jag var intresserad av att arbeta där. På hösten 2015 blev jag erbjuden ett vikariat i ett år, tog tjänstledigt och började på Inuti. Jag fick efter vikariatet en fast anställning på Inuti.

Håll koll på oss via hemsidan – inuti.se!

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Alexander Quintero

Vad har utbildningen på Nyckelviksskolan betytt för dig?

Den har betytt väldigt mycket för mig och det var två fantastiska år! Det var supernyttigt för mig att byta spår och göra något annat. Något där jag kunde få möjligheten att lära mig nya pedagogiska synsätt, förstå olika material och konstnärliga tekniker som gjort att jag har utvecklats. Tiden på Nyckelviksskolan var viktig för min konstnärlighet och utbildningen blev grunden till ett språng, min nuvarande roll som konstnärlig handledare.

Vad har du tagit med dig från utbildningen där?

Det är massor! Det kan vara en övning vi hade, en lärare eller en teknik jag lärde mig, det beror på. Fast främst att det är väldigt speciellt att dela sitt konstnärliga och personliga uttryck med både lika- och oliktänkande individer i grupp, där en får så mycket tillbaka. Eftertanke och känsla. Det gör att jag blir säkrare som handledare / hantverkspedagog.

De lärare vi hade var lyhörda och helt suveräna, jag tyckte att de var så tillåtande och förstående, härliga personer, det är något jag tänker på.

Har du något speciellt minne från Nyckelviksskolan?

Ohh, då tänker jag på tecknardagarna. Det tyckte jag var sjukt kul och speciellt, intensivt och det var ett pedagogiskt sätt att föra ihop nya personer med varandra och samtidigt ha fokus på konst. De dagarna kanske inte passade allas sätt att arbeta – att exponera sig eller dela sin konst med andra studerande som en inte känner, fast jag tycker att det var bra upplägg, roliga koncept som var inspirerande och utvecklande. Jag kommer aldrig att glömma den otroliga manliga konstmodellen som kröp runt med en skrivmaskin i Röda Salen!

Hur kan Nyckelviksskolan bli ännu bättre?

Kanske att synliggöra den hantverkspedagogiska delen och utbildningen ytterligare. Det verkade som att de övriga klasserna inte hade någon koll på vad vi gjorde eller utbildade oss till när jag gick där. Jag vet inte, alla är väl fokuserade på sitt, fast det var min känsla då. Att fortsätta delta på mässor och låta hantverkspedagoger föreläsa eller liknande är ju jättebra. Att visa på kompetensen och utbildningens bredd. Jag har hört att det sitter en hantverkspedagog i Nyckelviksskolans styrelse. Det är ännu bättre!

Hur ser framtiden ut för dig? Vad kommer du att göra om, säg, 5 år?

Åhh, det vet jag inte! Jag hoppas på att kunna fortsätta arbeta med konst på liknande sätt i någon form eller kanske vidareutbilda mig till konstnär på högskola, eller…? Vi får se!

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Hantverkspedagogutbildningen på Nyckelviksskolan är starten på en ny yrkesbana för dig. Hantverkspedagogen finns på många olika platser i samhället och jobbar med personer som har behov av sysselsättning, stöd och personlig utveckling genom att skapa med händerna, att uttrycka sig i konst och konsthantverk. En hantverkspedagog arbetar exempelvis inom daglig verksamhet, äldrevård, omsorg, psykiatri, skolor, fritidsgårdar och museer.

Framtiden för hantverkspedagoger

Möjligheten att få arbete inom utbildningsområdet är god eftersom det utexamineras relativt få hantverkspedagoger från Nyckelviksskolan varje år. Arbetsmarknaden har också på senare år breddats i takt med att fler uppdragsgivare fått upp ögonen för yrkeskåren. Flera kommuner har till exempel valt att satsa på hantverkspedagogik som ett sätt att utveckla den sociala verksamheten.

Då hantverkspedagoger efterfrågas på allt fler områden i samhället välkomnar vi en mångfald av erfarenheter hos de sökande. Du behöver inte ha arbetat pedagogiskt tidigare. Det viktiga är att du har en nyfikenhet på och ett intresse för människor.

Vill du veta mera om hur arbetsmarknaden ser ut kan du gå in på Arbetsförmedlingens hemsida (www.arbetsformedlingen.se) eller gå med i Facebook-gruppen ”Hantverkspedagog” och ta del av diskussioner och få tips.