Hantverkspedagogutbildningen på Nyckelviksskolan är en unik tvåårig yrkesutbildning som förenar konst och konsthantverk med teori. Den centrala tanken i en hantverkspedagogs yrke är att en människas arbete med konst och konsthantverk är av stor betydelse för den personliga utvecklingen. Syftet med utbildningen är att du ska kunna vägleda andra i skapande verksamheter.

Du som utbildar dig till hantverkspedagog har ofta jobbat ett tag och känner att det är dags att gå vidare. På Nyckelviksskolan får du de verktyg som du behöver, både pedagogiskt och praktiskt, för din nya yrkesroll. I arbetet på skolan och i mötet med andra kommer du även att lära känna dig själv bättre och bygga ett nätverk för framtiden.

Utbildningens två år omfattar de fem hantverksämnena trä, vävning, textil form, metall, keramik och dessutom skulptur, teckning och måleri. Du får en grundläggande erfarenhet i konst- och hantverksämnenas tekniker och uppgifter där du praktiskt övar hur man går från idé till utförande på ett kreativt och pedagogiskt sätt. Lärarna på Hantverkspedagogprogrammet är själva utövande konsthantverkare, konstnärer, formgivare, psykologer och beteendevetare. Vi tar också in gästlärare med särskilda specialkunskaper.

I utbildningen ingår en teoretisk del bestående av pedagogik, psykologi och socialt arbete, där du får kunskaper om samhället, familjen och individens utveckling. Den teoretiska delen av utbildningen samspelar hela tiden med den praktiska, i verkstäder och ateljéer. Utbildningen avslutas med en praktikperiod och med ett uppsatsarbete där teori och praktik knyts samman.

Under andra året på utbildningen finns möjlighet att läsa en kurs på halvfart i Bildpedagogik A. Detta sker i samarbete med Gävle Högskola och ger 30 högskolepoäng. Information om denna kurs kommer att ges under första året på Hantverkspedagogutbildningen.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

 

• Teckning och målning 13,2 veckor
• Trä och metall 11,4 veckor
• Skulptur 5,6 veckor
• Textil tryck 5,6 veckor
• Keramik 5,6 veckor
• Vävning 5,8 veckor
• Pedagogik 3,8 veckor
• Socialt arbete 3,8 veckor
• Psykologi 3,6 veckor
• Pedagogik och socialt arbete 7,4 veckor
• Handledarövning 1,8 veckor
• Yrkespraktik 7,2 veckor
• Avslutningsarbete 7,2 veckor

Pedagogik, socialt arbete och psykologi är separata ämnen i årskurs 1. Pedagogik och socialt arbete är integrerade i årskurs 2.
Under utbildningens gång får du gå på studiebesök på museer, gallerier och på arbetsplatser.

Skolgemensamma kurser (per läsår):
• Individen och gruppen 1,4 veckor
• Konst och design 0,8 veckor
• Introduktion till skolans digitala plattform 0,4 veckor

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

 

Nyckelviksskolan Hans Pårup

Sara Casten Carlberg – Konstnär / Lärare i textil form
Annika Heed – Skulptör / Lärare i skulptur
Maria Hägglund – Textilkonstnär / Lärare i vävning
Wibeke Möller Nielsen – Utbildningsansvarig på Hantverkspedagoglinjen / Lärare i pedagogik och socialt arbete samt psykologi
Hans Pårup – Lärare i trä och metall
Christer Sundström – Skulptör / Lärare i keramik
Sofia Wahl – Konstnär / Lärare i teckning och måleri
Zafire Vrba – Hantverkspedagog / Lärare i handledarövningar

Under året anlitas gästlärare för olika kortare kurser och gästföreläsningar.

 

Rakubränning

I mars 2016 avrundade dåvarande Hantverkspedagog årskurs 1 en keramikkurs med läraren Christer Sundström med rakubränning. Raku är en keramisk tillverkningsmetod som har sitt ursprung i Japan.

Foto: Martin Josefsson
——————————————

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia Levy

Hantverkspedagogutbildningen årskurs 1 hade en tre dagars kurs i papier maché med Cecilia Levy som är grafisk formgivare, handbokbindare och illustratör/bildkonstnär.

Papier maché är en enkel teknik som går att variera i det oändliga. Det är billigt och förlåtande, lätt för både barn och vuxna att arbeta med och lämpar sig därför utmärkt väl för hantverkspedagoger.

På kursen får pappret komma till tals, vi använder gamla böcker, både tomma ytor och textsidor, glansiga magasin, reklamtrycksaker, silkespapper… Det strimlas, rivs, rullas och veckas. Klistras på ballonger, bunkar eller lerfigurer och resulterar i skålar, abstrakta former och många, många lampskärmar!

Kolla in Cecilia Levys hemsida

 

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia LevyNyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia LevyNyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia LevyNyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia LevyNyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia Levy

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Ett kort samtal med hantverkspedagogen Zafire Vrba som är 36 år och gick Hantverkspedagogutbildningen på Nyckelviksskolan 2008-2010. Nu är han anställd som hantverkspedagog på en gymnasiesärskola inom Stockholm Stad och frilansar som konstnär och pedagog. I stort sett alla jobb han har haft har varit inom konst, vård och omsorg eller skola. Som hantverkspedagog kan han jobba med alla saker samtidigt.

Vad gör en hantverkspedagog?

Vi jobbar med hantverk eller skapande som verktyg för socialt arbete. Det kan handla om att bidra till någons sätt att uttrycka sig, handleda i en rehabilitering, erbjuda ett bredare eller mer lekfullt lärande eller att leda processer inom grupper.

Vilken bakgrund har de flesta som söker Hantverkspedagogprogrammet?

De allra flesta har utbildning eller åtminstone ett stort intresse för konst och hantverk, många är redan konsthantverkare eller konstnärer. Majoriteten har arbetslivserfarenhet och ofta utbildning inom vård och omsorg eller skola. Jag tycker det är viktigt med erfarenhet från att ha jobbat med människor och att ha mycket skaparlusta när man söker till Hantverkspedagogutbildningen!

Var hamnar de flesta som går utbildningen?

Geografiskt hamnar de flesta i och runt Stockholm eftersom det är här som yrket är mest välkänt, men det finns hantverkspedagoger spridda över Sverige. Många jobbar på dagliga verksamheter och inom skolan, men även i äldreomsorgen, på fängelser, kvinnojourer, fritidsgårdar, studieförbund och museer. Det är också vanligt att hantverkspedagoger startar eget och frilansar med egen kursverksamhet.

Berätta om ditt bästa minne av Nyckelviksskolan?

Vår slututställning utvecklades till en stor garnworkshop i Hallonbergen Centrum tillsammans med Stickkontakt. Vi hade tillverkat enorma stickor och virknålar och lärde ut garntekniker som vi använde för att låta besökarna sticka och virka in Kulturcentrum där vi höll till.

Är hantverkspedagog ett framtidsyrke?

Ja, jag tror det. Det händer ganska mycket inom pedagogik i Sverige nu och det finns en större insikt att en traditionell klassrumsmiljö med en föreläsande lärare och antecknande elever inte är särkskilt pedagogiskt för många. En hantverkspedagog i varje klass skulle göra underverk när det kommer till att tillgängliggöra kunskap och underlätta lärande. Även inom dagliga verksamheter har vi en gyllene framtid eftersom allt fler beviljas LSS (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) och då är berättigade till sysselsättning.

Berätta lite mer om utbildningen?

Utbildningens praktiska ämnen är måleri, textil, trä och metall, skulptur, vävning och keramik. Dessa varvas med teori i form av psykologi, pedagogik och socialt arbete. Utbildningen innehåller dessutom en hel del studiebesök och en sju veckor lång praktikperiod.

På vilket sätt skiljer sig Hantverkspedagogprogrammet från de ettåriga utbildningarna som man kan gå på Nyckelviksskolan?

Hantverkspedagogprogrammet är en yrkesutbildning, så efter två år är det dags att söka jobb! Till skillnad från de andra utbildningarna går vi inte på skolan för att bli konstnärer eller formgivare, utan för att studera själva skapandeprocesserna. Att vi utvecklas konstnärligt under utbildningen är förstås en bonus, men fokus i programmet ligger på vår pedagogiska utveckling.

Det är svårt att välja ett, men när jag tänker tillbaka på Nyckelviksskolan vandrar jag ofta igenom lokalerna i Tallbo. Det är folktomt och lustigt nog alltid sommar. På Nyckelviksskolan är det är så mycket skapande på en och samma plats. Skolan bjuder in till att vara kreativ och lärarna likaså. Det var en bra tid! Upplägget med praktiska och teoretiska ämnen passade mig fint.

Om man är mer intresserad av sitt eget konstnärskap eller hantverkande kan det vara bra att gå en av de ettåriga utbildningarna först och sen söka till Hantverkspedagogprogrammet.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Hantverkspedagogutbildningen på Nyckelviksskolan är starten på en ny yrkesbana för dig. Hantverkspedagogen finns på många olika platser i samhället och jobbar med personer som har behov av sysselsättning, stöd och personlig utveckling genom att skapa med händerna, att uttrycka sig i konst och konsthantverk. En hantverkspedagog arbetar exempelvis inom daglig verksamhet, äldrevård, omsorg, psykiatri, skolor, fritidsgårdar och museer.

Framtiden för hantverkspedagoger

Möjligheten att få arbete inom utbildningsområdet är god eftersom det utexamineras relativt få hantverkspedagoger från Nyckelviksskolan varje år. Arbetsmarknaden har också på senare år breddats i takt med att fler uppdragsgivare fått upp ögonen för yrkeskåren. Flera kommuner har till exempel valt att satsa på hantverkspedagogik som ett sätt att utveckla den sociala verksamheten.

Då hantverkspedagoger efterfrågas på allt fler områden i samhället välkomnar vi en mångfald av erfarenheter hos de sökande. Du behöver inte ha arbetat pedagogiskt tidigare. Det viktiga är att du har en nyfikenhet på och ett intresse för människor.

Vill du veta mera om hur arbetsmarknaden ser ut kan du gå in på Arbetsförmedlingens hemsida (www.arbetsformedlingen.se) eller gå med i Facebook-gruppen ”Hantverkspedagog” och ta del av diskussioner och få tips.