Är du intresserad att söka någon av våra utbildningar, men känner dig lite osäker, inte minst på det här med arbetsprover? Just för dig håller vi en två dagars introduktionskurs måndag och tisdag 10-11 april 2017 på Nyckelviksskolan.

Nyckelviksskolan Introduktionskurs

Vi erbjuder två olika varianter:
• Introduktionskurs till ettåriga utbildningar
• Introduktionskurs till Hantverkspedagogutbildningen

Under kursen får du pröva och öva grundläggande skiss- och formövningar med några av våra lärare. Målet är att du efter kursen kan skapa mer genomtänkta arbetsprover för att söka till Nyckelviksskolan eller någon annan motsvarande utbildning. Du får också mer information om skolan och dess utbildningar.

På introduktionskursen till Hantverkspedagogutbildningen får du dessutom veta mer om yrket och utbildningen och delta i en workshop med hantverkspedagoger. Introduktionskursen till Hantverkspedagogutbildningen hålls om vi får tillräckligt många anmälningar.

Vi börjar på måndagsmorgonen 10 april från kl 8.15-9.00 med att samlas kring en frukostfika, gruppindelning och en kort presentation. Sedan pågår kursen till kl 16.00. På tisdagen 11 april pågår kursen kl 09.00-16.00.

Det finns hela 48 platser till introduktionskursen för de ettåriga utbildningarna och 16 platser till introduktionskursen för Hantverkspedagogutbildningen. Det går att anmäla sig så länge det finns platser kvar.

Kursavgiften 750 kr sätter du in på Nyckelviksskolans plusgiro 282 33-5 eller swisha till nr 123-513 78 15. Glöm inte att ange ditt namn, personnummer och att inbetalningen gäller introduktionskurs! I kursavgiften ingår också material. Vi betalar inte tillbaka kursavgiften vid återbud.