Sidan uppdaterades 5 februari 2020

Är du intresserad att söka någon av våra utbildningar. Jobba med några av våra lärare under två dagar, testa hur det är att vara studerande här och känn på miljön. Just för dig håller vi en två dagars introduktionskurs måndag och tisdag 6-7 april 2020 på Nyckelviksskolan.

Vi erbjuder två olika varianter:
• Introduktionskurs för ettåriga utbildningar
• Introduktionskurs för tvåårig yrkesutbildning till Hantverkspedagog

Under kursen får du pröva och öva grundläggande skiss- och formövningar med några av våra lärare i olika ateljéer och verkstäder. Målet är att du efter kursen kan skapa mer genomtänkta arbetsprover för att söka till Nyckelviksskolan eller någon annan motsvarande utbildning. Du får också mer information om skolan och dess utbildningar.

På introduktionskursen för tvåårig yrkesutbildning till Hantverkspedagog får du dessutom veta mer om yrket och utbildningen och och ha workshop. Introduktionskursen för Hantverkspedagogutbildningen hålls om vi får tillräckligt många anmälningar.

Vi börjar på måndagsmorgonen 6 april från kl 8.15-9.00 med att samlas kring en frukostfika, gruppindelning och en kort presentation. Sedan pågår kursen till kl 16.00. Vi kör halvdagspass i olika verkstäder och ateljéer.

På tisdagen den 7 april är det åter frukost för den som är sugen från kl 8.15 och sedan pågår själva introduktionskursen kl 09.00-16.00. Ta med egen matlåda till lunch båda dagarna (vi har mikrovågsugnar).

Det finns hela 64 platser till introduktionskursen för de ettåriga utbildningarna och 16 platser till introduktionskursen förtvåårig yrkesutbildning till Hantverkspedagog. Det går att anmäla sig så länge det finns platser kvar.

Kursavgiften 750 kr sätter du in på Nyckelviksskolans plusgiro 282 33-5 eller swisha till nr 123-513 78 15. Glöm inte att ange ditt namn och att inbetalningen gäller introduktionskurs! I kursavgiften ingår också material. Vi betalar inte tillbaka kursavgiften vid återbud.

Anmälan till introduktionskursen