Den här utbildningen ger dig en bra ingång till ditt framtida yrke genom kurserna i metallformgivning, smyckekonst och produktformgivning. Du behöver inte ha jobbat i metall tidigare – nyfikenhet på materialet och dess möjligheter att gestalta dina idéer kommer att ta dig långt!

Inom huvudämnet metallformgivning varvas delkurser där du arbetar brett med olika konstnärliga, tekniska och teoretiska uppgifter. Du kommer under året att jobba med silversmide, produktformgivning, smyckekonst, svetsning och mycket mer. Genom att arbeta med, bearbeta och forma metallen når du en djup förståelse för den praktiska delen av formgivning.

När du arbetar praktiskt med teckning, måleri och skulptur förbättrar du din förmåga att se och bedöma andras arbete. Samtidigt utvecklar du din egen förmåga att själv skapa. Du lär dig även att presentera dina idéer genom att skissa och bygga modeller. Det är viktiga kunskaper oavsett vilken riktning ditt liv och dina studier tar efter ditt år på Nyckelviksskolan.

De självständiga projekt som du arbetar med under kursen får dig och dina egna idéer att växa. Av lärarna får du viktiga råd och konstruktiv kritik på de arbeten du gör både enskilt och i grupp. Lärdomar som du kommer att ha med dig hela yrkeslivet. Ta möjligheten att hitta just ditt sätt att uttrycka dig på.

I kursen ”Introduktion till digitala verktyg” får du färdigheter i att arbeta med olika verktyg för skiss och modellering. Du får lära dig att skissa upp olika formidéer i en digital 3D-miljö, skapa digitala ritningar, ta fram modell med en 3D-printer och få en grundläggande orientering i visualisering. Du kommer också att jobba med digitala verktyg i andra kurser.

• Introduktionskurs 2,2 veckor
• Smyckekonst 4,6 veckor
• Corpussmide 3 veckor
• Produktdesign 1,6 veckor
• Svetsning 2,2 veckor
• Introduktion till digitala verktyg 1,4 veckor
• Skiss- och presentationsteknik 0,8 veckor
• Egna projekt 4,6 veckor
• Teckning och måleri 7,4 veckor
• Skulptur 7,4 veckor
• Avslutningsarbete 2,2 veckor
• Föreläsningar i konst och design 0,8 veckor
• Digitalt foto och bildbehandlings- och layoutprogram 0,4 veckor

Under utbildningens gång ingår ett flertal studiebesök på gallerier och i verkstäder.

Sarah Fast Hurtigkarl – Guldsmed och konsthantverkare / Lärare i metall
Anders Gudmundson – Konstnär / Vikarierande lärare i teckning och måleri
Filippa von Krusenstjerna – Konstnär / Lärare i skulptur
Anna Åstrand – Konstnär / Vikarierande lärare i skulptur

Under året anlitas gästlärare för olika kortare kurser.

Nyckelviksskolan Metallformgivning
Foto: Alvaro Campo

 

Nyckelviksskolan Metallformgivning smyckekonst
”Stay Safe” – halsband av toalettpapper gjort i hemmet av Viktoria Tjernberg.

Academics in Pandemic

Efter att Nyckelviksskolan den 17 mars 2020 stängde som arbetsplats på uppmaning av Myndigheten för yrkeshögskolan så fick de studerande på Metallformgivning en uppgift av läraren Anna Nordström. Undervisningen skulle nu ske på distans och arbetet fick göras hemma. Så skrev Anna till sina studerande:

Gör ett smycke som, antingen i sin tillverkningsmetod eller i sitt koncept speglar den situation du befinner dig just nu.

”Tristessen är kreativitetens moder.”
”Begränsningar är uppfinningarnas moder.”
” Fantasin är konstens bränsle.”
”Bara ur det oförutsägbara kan dina förväntningar överträffas.”

Varför överöser jag er med klyschor? Nu har vi chansen att tänka nytt och göra något enastående! Ofta har man när man arbetar redan från början en bild av hur resultatet kommer att se ut. Vi är vana att använda oss av vissa tekniker och material. Denna förutbestämda föreställning begränsar oss omedvetet och vi har svårare att utveckla vår konst då vi ofta återkommer till de tekniker och uttryck som vi är vana vid och känner oss bekväma med. Ett sätt att ta sig ur detta är att ändra förutsättningarna för arbetet. Denna gång är detta någonting som har kommit utifrån, vi har inte valt det själva, men detta är en teknik som vi även när vi sitter i vår egen verkstad kan ta till när vi tycker att vi behöver ny input och förnya vårt uttryck.

Under förra veckan fick ni arbeta med ert tema/koncept för ert egna arbete. Att stå jordad i sitt arbete är väldigt viktigt. När du vet vad du vill säga med ditt arbete är det lättare att förstå och motivera de kreativa besluten som du tar längs vägen. Genom att analysera sin egen process har man möjlighet att utveckla sitt arbete. Stannar man inte upp och reflekterar är det lätt att man fastnar i samma spår som man har gått i innan utan att veta varför.

Denna vecka vill jag att ni börjar med att skapa er en arbetsplats hemma och inventerar material. Hitta en plats i lägenheten där du har möjlighet att arbeta relativt ostört. Några tips som ni kan tänka på: Undvik distraktioner. Ha inte en skärm igång om du inte specifikt behöver den. TV/dator med mera i bakgrunden gör ofta att man distraheras och gör startsträckan att sätta igång längre.
Ha en timer/äggklocka eller liknande tillgänglig. Arbeta i korta tidsintervaller. Det är svårt att komma igång med arbetet hemifrån och ett sätt som kan hjälpa är att ställa en timer. Bestäm i förväg vilka tider du ska arbeta, hur långa intervaller ska du jobba (jag rekommenderar ca 45 minuter), hur långa pauser du tar mellan intervallerna (10 minuter kanske…) och när du ska ta lunch. Se till att hålla dig till ditt schema. Känner du dig oinspirerad, sätt dig på din bestämda arbetsplats ändå, gör någonting även om du just då inte vet varför eller vad det ska bli.

Inventera. Titta vad ni har hemma. Ofta behöver man inte särskilt mycket för att börja arbeta. Ett par trasiga strumpor, en nagelfil, papper, lim, sax, pincett, kanske har ni lite spik, någon gammal sladd, aluminiumfolie, tejp, en gammal slev som ändå ska slängas osv. Samla allt där ni hade tänkt arbeta.

Se till att du har material till hands även om du kanske inte har allting precis på arbetsytan. Ibland är det den där konstiga saken, som bara råkade ligga där, som är nyckeln till nästa steg i det man håller på med. Värdera inte materialet du arbetar med. Det material vi arbetar med har en stor kommunikativ potential. Och ibland är det inte det material vi förväntar oss som är det mest värdefulla. Det viktiga är vad materialet uttrycker.

Ni ska därefter tillverka ett smycket som speglar den situation ni befinner er i just nu. Det kan antingen vara genom att specifikt välja ett tema som speglar din nuvarande situation, eller genom din arbetsprocess och dina materialval. Hur ser dina objekt ut när de inte är gjorda i en välutrustad verkstad?

Här kommer förslag på teman till era smycken (ifall ni inte vill fortsätta med ert individuella tema):
• Social distancing, reinterpreted.
• Inoffensive ways to keep people at a 6-foot distance?
• Addressing issues of touch.
• New forms of greeting, encouraged by jewelry.
• Tracking movements.
• Addressing issues of touching your face.

De smycken ni tillverkar denna vecka kommer sedan skickas in (frivilligt) som bidrag till den internationella online-utställningen Academics in Pandemic.

Nyckelviksskolan Metallformgivning smyckekonst
”Infected” gjort hemifrån av Selma Fredriksson. Material: krossat julpynt, plastpärlor och lim.
Nyckelviksskolan Metallformgivning smyckekonst
Selma Fredriksson
Nyckelviksskolan Metallformgivning smyckekonst
”Resting water” gjort i hemmet av Jennifer Omberg. Material: dekorgummi, lim, akrylfärg, linsvätska, raklödder och metall.
Nyckelviksskolan Metallformgivning smyckekonst
Jennifer Omberg
Nyckelviksskolan Metallformgivning smyckekonst
”I feel as trapped as my ideas right now” – ett verk från karantän i hemmet av Moa Malmborg. Det är gjort av guldfärgade glödlampor inlindade i hönsnät.
Nyckelviksskolan Metallformgivning smyckekonst
Moa Malmborg
Nyckelviksskolan Metallformgivning smyckekonst
”Dental narcissism – ett försök att kontrollera en okontrollerbar situation”, smyckekonst av tandpetare, tandtrådsbyglar och ståltråd gjord i karantän av Hanna Nordahl.
Nyckelviksskolan Metallformgivning smyckekonst
Hanna Nordahl

——————————————

 

”Making Chains”

Metallformgivning hade workshopen ”Making Chains”. De studerande bekantade sig med grundläggande metoder för kedjetillverkning och fick samtidigt möjlighet att designa en halskedja eller ett armband. Workshopen var också ett tillfälle att sudda ut gränserna mellan klassiskt hantverk och digital formgivning. I flera av kedjorna ingår 3D-printade delar som skapats i programmen Sculptris, Fusion360 och Mesh Mixer. De har sedan printers i 3D-skrivare och integrerats i smyckena. Bakom varje kedja ligger noggrant kompononerade tillvägagångssätt och kreativ innovation.

Foto: Hanna Eriksson, Lovisa Parment och Selma Fredriksson

——————————————

”Sweet instruments of desire”

En fem dagars workshop som utmanade definitionen av bestick hos de studerande på Metallformgivning. Alla fick välja en efterrätt och tillverka ett verktyg med vilken efterrätten skulle ätas

Foto: Mi Lindberg, Kajsa Falk och Viktoria Tjernberg

——————————————


Nature talks back

Om man sammanfattar uppgiften så var den ungefär så här: Utgå från ett ljud, som inte är tal eller musik. Teckna ett antal teckningar utifrån ljudet. Friskriv ett A4-papper. Frivskrivning är när man skriver ner en ”stream of consciousness” utan att filtrera något. Samla ihop 50 bilder utifrån associationer du får från ljudet, dina teckningar och din friskrivning (använd gärna Google eller Pinterest). Börja med att hitta en bild, låt sedn den bilden inspirera dig till nästa sökning. Försök att sväva iväg och associera fritt och inte tänka dig fram till vad man borde associera till. Klipp ut alla bilder, limma och bygg ett associationsträd. Jobba utifrån ditt material. Hur skulle du kunna vidareutveckla / ändra så att det blir ett smycke? Skissa fram ett eller flera smycken. Välj ett alternativ och gör en prototyp som gestaltar din idé. Tillverka sedan smycket!

Lärare: Sarah Fast Hurtigkarl

——————————————

3D-scanning i teckning och måleri

Metallformgivning jobbade med 3D-scanning under några dagar i september 2019. Sedan tecknade de av scanningarna. Lärare: Anders Gudmundson.

Foto: Anders Gudmundson


Intervju med Anna Kik som studerade på Metallformgivning 2012-13

Nyckelviksskolan Metallformgivning Anna Kik

Berätta om din bakgrund och hur du hamnade på Nyckelviksskolan.

Jag har alltid ända sedan barndomen uttryckt mig i bildform. När jag kom underfund med att jag ville fortsätta med mitt kreativa skapande började jag på konstskolan på Folkuniversitetet i Stockholm där lärde jag känna en kvinna som är silversmed (idag står vi varandra väldigt nära och hon är min idol). Genom henne testade jag att smida och blev intresserad av att arbeta med metall. Efter studiernas slut tipsade hon mig om att söka in på Nyckelviksskolan, en som hon känner har gått där och berättat mycket gott om skolan.

Jag ansökte och kom in som reserv. Det var inte förrän jag började på Nyckelviksskolan som jag kände att mitt tycke för hantverk med metaller blev större och större. Och en dag blev det självklart för mig att jag skulle bli guldsmed.

Vad gör du idag? Berätta om vad du har gjort efter Nyckelviksskolan.

Efter Nyckelviksskolan sökte jag in på guldsmedshögskolan i Köpenhamn. Efter snart fyra års studier där står jag inför att avlägga mitt gesällprov där jag i maj månad under fem veckor på skolan ska göra olika moment som sedan avslutas med åtta dagars avgörande prov. Under gesällprovet visar man sitt hantverkskunnande genom det arbete man utför.

Skolan ligger i Danmark och är lärlingsbaserad utbildning med perioder på skolan för kunskapsgranskning.

Utbildningen ser ut så här: Först genomgår man en grundkurs på 20 veckor som består av små prov och avslutas med examen. För att därefter få fortsätta utbildningen krävs att man blir godkänd på de proven samt att ha ett skrivet kontrakt på en lärlingsplats där mästaren ansvarar för att utbilda lärlingen i hantverket under utbildningstiden.

Under resterande  3 ½ åren skulle man infinna sig fem gånger cirka fem veckor i stöten på skolan där vi får uppgifter som ska utföras under en specifik tid och allt har betygsätts. Under hela min utbildning krävdes kontinuerligt godkänt på alla moment för att få fortsätta utbildningen. I sluttampen ges det möjlighet att under fyra veckor på skolan få träna mer inför det slutliga provet.

På min lärlingsplats har jag lärt mig träna lödning, att såga och fila där jag har gjort både nyproduktion och reparerat åt kunder. Bilden visar när jag löder öglorna på en nytillverkad kedja på min lärlingsplats i Skåne hos Guldsmed Rolf Nilsson Eftr. i Kristianstad.

Nyckelviksskolan Metallformgivning Anna Kik

 

Vad har utbildningen på Nyckelviksskolan betytt för dig? Vad har du tagit med dig från utbildningen där?

Varje gång jag tänker på min tid på Nyckelvikskolan så ler jag med hela ansiktet. När jag började på skolan så kändes det helt rätt för mig. Det var en underbar skola med goda möjligheter att utvecklas konstnärligt och utrymme att skapa. Sammanhållningen på skolan var god och alla bemöttes lika, lärarna var väldigt kompetenta och verksamma inom sitt yrke. Skolan var utformad utifrån de studerande och deras önskemål och det är något helt unikt. Det är ett koncept som fungerar.

Jag tar med mig från Nyckelviksskolan det fria skapandet som jag lärde mig under skolan. Jag kom i kontakt med mitt personliga uttryck i formgivningen.

Har du något speciellt minne från Nyckelviksskolan?

Nyckelviksskolan Metallformgivning Anna KikJa, det har jag. Jag ville träna mer på att svetsa, så jag kom på idén att göra en skalenhetlig miniatyr av metallverkstaden med smedjan på skolan i 2 mm tjockt järn.

Jag har alltid iakttagit rum och planlösning innan jag noterat vad som finns i rummet. Vår metallverkstad fascinerande mig och jag pratade med vaktmästaren. Vi letade tillsammans fram ritningar på lokalerna. Jag tyckte det var jätterolig grej att få göra.

Hur kan Nyckelviksskolan bli ännu bättre?

”Nyckelviken” har alla förutsättningar för att fortsätta förbättras, genom att elevkåren och administrationen tillsammans med lärarna kommer fram till nya sätt som passar just nya utmaningar som dyker upp.

Min klass på Metallformgivning kunde inte få en bättre lärare som verkligen lyfte oss individuellt. Vi hade också möjligheten att få flera gästlärare som besökte oss – var och en specialiserad inom ett specifikt ämne – som vi kunde fråga och vi sög i oss den kunskapen vi var intresserade av.

Hur ser framtiden ut för dig? Vad kommer du att göra om, säg, 5 år?

Just nu lägger jag min stora fokus på gesällprovet och efter det så har jag lite praktik kvar. I framtiden kommer jag troligen få en anställning som guldsmed. Jag har funderingar på att åka utomlands och fortsätta lära mig och vill fördjupa sig vidare inom guldsmide.

Nyckelviksskolan Metallformgivning Anna Kik

——————————————

Intervju med Lina Wilckens som studerade på Metallformgivning 2013-14

Nyckelviksskolan Metallformgivning Lina Wilckens

Berätta om din bakgrund och hur du hamnade på Nyckelviksskolan.

Jag är uppvuxen i Bonn i Tyskland och efter jag tog studenten flyttade jag till München för att studera där. Jag märkte snabbt att jag hade bestämt mig lite för fort, avbröt studierna och började jobba som volontär på ett ställe för hemlösa vid centralstationen. Det kändes väldigt givande och jag kunde arbeta med något som jag kunde se gjorde skillnad varje dag. Jag hade alltid varit bra på naturvetenskap men egentligen var det konst och design som jag verkligen blev glad av. För att omorientera mig bestämde jag mig för att flytta utomlands ett tag och lära mig ett nytt språk. Under tiden jag var i Stockholm började jag återupptäcka min kärlek för att skapa och funderade på att söka till utbildningar inom design. På min språkkurs i Stockholm träffade jag sedan en industridesigner från Spanien och hans kollega tipsade om Nyckelviksskolan som ett bra ställe för att bygga en portfolio för designutbildningar.

Vad gör du idag? Berätta om vad du har gjort efter Nyckelviksskolan.

Just nu är jag i sista skedet av mitt examensarbete inom Industridesign på Konstfack. Jag har jobbat med att utforska hur normer från 1800-talet reproduceras i dagens patientupplevelse i gynekologin och har skapat en ny undersökningsstol. Till hösten ska jag flytta till Göteborg och gå på linjen Master of Business and Design. Jag hoppas att det kommer hjälpa mig att utveckla ännu mer kompetens inom fältet och att jag får jobba i nya och roliga projekt! Förra terminen var jag dessutom på utbyte på Glasgow School of Art och det var en bra erfarenhet och kanske några av de roligaste månaderna jag har haft! Jag tycker om att resa och inspireras av nya människor jag träffar och typer av projekt jag får jobba i.

Vad har utbildningen på Nyckelviksskolan betytt för dig? Vad har du tagit med dig från utbildningen där?

Tiden på Nyckelviksskolan kommer alltid vara några av mina bästa minnen. För mig var det en tid där jag fick lära mig många olika tekniker i metall, skulptur och måleri men även det svenska språket! Varje dag var intensiv, ny och rolig. Några som jag gick med är jag fortfarande vän med idag och en klasskompis återsåg jag förra terminen i Glasgow. Världen är liten och pratar man med andra Nyckelvikare om sin tid på skolan håller alla med att det var helt underbart. Det som jag uppskattade mest var den väldigt fria verkstadsmiljön och att man alltid kunde be sin lärare om råd. Jag hade aldrig jobbat i metall förut och fick lära mig allt från början. Det gjorde att jag kände att jag utvecklades varenda dag.

Har du något speciellt minne från Nyckelviksskolan?

Jag minns väldigt starkt de sena kvällarna jag och några andra var kvar på skolan för att jobba på våra ansökan till olika universitet och konstskolor. Det var en väldigt bra miljö där alla stöttade varandra. Sedan minns jag också fina eftermiddagsstunder ute på altanen i solen där vi bakade våfflor. Jag tror att det beskriver Nyckelviksskolan väldigt bra: det är en inkluderande miljö med en mysig stämning – och det gör att det är kul att lära sig mycket under kort tid!

Hur kan Nyckelviksskolan bli ännu bättre?

Från det som jag har lärt mig på Konstfack genom åren vore det säkert fint om man även i Metallformgivning kunde utforska hur man kan inkludera digitala verktyg i det fysiska arbetet, till exempel genom att göra modeller i 3D-program och lära sig hur man kan använda exempelvis fräsning i kombination med detta.

Hur ser framtiden ut för dig? Vad kommer du att göra om, säg, 5 år?

Om fem år hoppas jag att jobba som projektledare på en större designbyrå eller företag. Jag skulle gärna vilja arbeta i ett internationellt team och i projekt som går i linje med mina värderingar. Att arbeta med produkter, tjänster och system som respekterar naturen, människor och djur ligger mig varmt om hjärtat. Jag hoppas även att kunna ha en egen designstudio vid sidan av det där jag kan jobba med mina egna projekt.