Den här linjen ger dig en bra ingång till ditt framtida yrke genom utbildning i metallformgivning, smyckekonst och produktformgivning. Du behöver inte ha jobbat i metall tidigare, men det är viktigt att du är nyfiken på materialet och dess möjligheter att gestalta dina idéer.

Inom huvudämnet metallformgivning varvas delkurser där du arbetar brett med olika konstnärliga, tekniska och teoretiska uppgifter. Du kommer under året att jobba med silversmide, produktformgivning, smyckekonst, järnsmide, svetsning och mycket mer. Genom att arbeta med metallen når du en djup förståelse för den praktiska delen av formgivning.

När du arbetar praktiskt med teckning, måleri och skulptur förbättrar du din förmåga att se och bedöma andras arbete. Samtidigt utvecklar du din egen förmåga att själv skapa. Du lär dig även att presentera dina idéer genom att skissa och bygga modeller. Det är viktiga kunskaper oavsett vilken riktning ditt liv och dina studier tar efter ditt år på Nyckelviksskolan.

De självständiga projekt som du arbetar med under kursen får dig och dina egna idéer att växa. Av lärarna får du viktiga råd och konstruktiv kritik på de arbeten du gör både enskilt och i grupp. Lärdomar som du kommer att ha med dig hela yrkeslivet. Ta möjligheten att hitta just ditt sätt att uttrycka dig på.

Nyckelviksskolan Metallformgivning

• Introduktionskurs 2,2 veckor
• Smyckekonst 4,6 veckor
• Corpussmide 3 veckor
• Produktdesign 1,6 veckor
• Svetsning 2,2 veckor
• Järnsmide 1,4 veckor
• Skiss- och presentationsteknik 0,8 veckor
• Eget projekt 4,6 veckor
• Teckning och måleri 7,4 veckor
• Skulptur 7,4 veckor
• Avslutningsarbete 2,2 veckor

Under utbildningens gång ingår ett flertal studiebesök på gallerier och i verkstäder.

Skolgemensamma kurser:
• Individen och gruppen 1,4 veckor
• Konst och design 0,8 veckor
• Introduktion till skolans digitala plattform 0,4 veckor

Du lär dig även översiktlig programhantering i Photoshop och Indesign.

Nyckelviksskolan Metallformgivning

Sofia Wahl – Konstnär / Lärare i teckning och måleri
Eva Ziggy Berglund – Konstnär / Lärare i skulptur
Filippa von Krusenstjerna – Konstnär / Lärare i skulptur
Lennart Wintermyr – Skulptör / Lärare i metallformgivning

Under året anlitas gästlärare för olika kortare kurser.

Nyckelviksskolan Metallformgivning

Masker

Den första uppgift som de nya studerande på Metallformgivning (läsåret 2016-17) fick var att skapa varsin mask. Det är en perfekt uppgift att sätta igång med i metallverkstaden, eftersom att göra en mask omfattar en rad olika grundläggande tekniker och moment, och dessutom släpper den lös skaparkraften. Uppgiften tog ungefär sex dagar och avslutades som alltid med en gemensam genomgång.

Foto: Magnus Svensson

——————————————

Utställning i Röda salen

Metallformgivning visade ett par veckor under februari 2016 för övriga skolan vad de hade gjort hittills i metall, skulptur samt teckning och måleri.

Intervju med Anna Kik som studerade på Metallformgivning 2012-13

Nyckelviksskolan Metallformgivning Anna Kik

Berätta om din bakgrund och hur du hamnade på Nyckelviksskolan.

Jag har alltid ända sedan barndomen uttryckt mig i bildform. När jag kom underfund med att jag ville fortsätta med mitt kreativa skapande började jag på konstskolan på Folkuniversitetet i Stockholm där lärde jag känna en kvinna som är silversmed (idag står vi varandra väldigt nära och hon är min idol). Genom henne testade jag att smida och blev intresserad av att arbeta med metall. Efter studiernas slut tipsade hon mig om att söka in på Nyckelviksskolan, en som hon känner har gått där och berättat mycket gott om skolan.

Jag ansökte och kom in som reserv. Det var inte förrän jag började på Nyckelviksskolan som jag kände att mitt tycke för hantverk med metaller blev större och större. Och en dag blev det självklart för mig att jag skulle bli guldsmed.

Vad gör du idag? Berätta om vad du har gjort efter Nyckelviksskolan.

Efter Nyckelviksskolan sökte jag in på guldsmedshögskolan i Köpenhamn. Efter snart fyra års studier där står jag inför att avlägga mitt gesällprov där jag i maj månad under fem veckor på skolan ska göra olika moment som sedan avslutas med åtta dagars avgörande prov. Under gesällprovet visar man sitt hantverkskunnande genom det arbete man utför.

Skolan ligger i Danmark och är lärlingsbaserad utbildning med perioder på skolan för kunskapsgranskning.

Utbildningen ser ut så här: Först genomgår man en grundkurs på 20 veckor som består av små prov och avslutas med examen. För att därefter få fortsätta utbildningen krävs att man blir godkänd på de proven samt att ha ett skrivet kontrakt på en lärlingsplats där mästaren ansvarar för att utbilda lärlingen i hantverket under utbildningstiden.

Under resterande  3 ½ åren skulle man infinna sig fem gånger cirka fem veckor i stöten på skolan där vi får uppgifter som ska utföras under en specifik tid och allt har betygsätts. Under hela min utbildning krävdes kontinuerligt godkänt på alla moment för att få fortsätta utbildningen. I sluttampen ges det möjlighet att under fyra veckor på skolan få träna mer inför det slutliga provet.

På min lärlingsplats har jag lärt mig träna lödning, att såga och fila där jag har gjort både nyproduktion och reparerat åt kunder. Bilden visar när jag löder öglorna på en nytillverkad kedja på min lärlingsplats i Skåne hos Guldsmed Rolf Nilsson Eftr. i Kristianstad.

Nyckelviksskolan Metallformgivning Anna Kik

 

Vad har utbildningen på Nyckelviksskolan betytt för dig? Vad har du tagit med dig från utbildningen där?

Varje gång jag tänker på min tid på Nyckelvikskolan så ler jag med hela ansiktet. När jag började på skolan så kändes det helt rätt för mig. Det var en underbar skola med goda möjligheter att utvecklas konstnärligt och utrymme att skapa. Sammanhållningen på skolan var god och alla bemöttes lika, lärarna var väldigt kompetenta och verksamma inom sitt yrke. Skolan var utformad utifrån de studerande och deras önskemål och det är något helt unikt. Det är ett koncept som fungerar.

Jag tar med mig från Nyckelviksskolan det fria skapandet som jag lärde mig under skolan. Jag kom i kontakt med mitt personliga uttryck i formgivningen.

Har du något speciellt minne från Nyckelviksskolan?

Nyckelviksskolan Metallformgivning Anna KikJa, det har jag. Jag ville träna mer på att svetsa, så jag kom på idén att göra en skalenhetlig miniatyr av metallverkstaden med smedjan på skolan i 2 mm tjockt järn.

Jag har alltid iakttagit rum och planlösning innan jag noterat vad som finns i rummet. Vår metallverkstad fascinerande mig och jag pratade med vaktmästaren. Vi letade tillsammans fram ritningar på lokalerna. Jag tyckte det var jätterolig grej att få göra.

Hur kan Nyckelviksskolan bli ännu bättre?

”Nyckelviken” har alla förutsättningar för att fortsätta förbättras, genom att elevkåren och administrationen tillsammans med lärarna kommer fram till nya sätt som passar just nya utmaningar som dyker upp.

Min klass på Metallformgivning kunde inte få en bättre lärare som verkligen lyfte oss individuellt. Vi hade också möjligheten att få flera gästlärare som besökte oss – var och en specialiserad inom ett specifikt ämne – som vi kunde fråga och vi sög i oss den kunskapen vi var intresserade av.

Hur ser framtiden ut för dig? Vad kommer du att göra om, säg, 5 år?

Just nu lägger jag min stora fokus på gesällprovet och efter det så har jag lite praktik kvar. I framtiden kommer jag troligen få en anställning som guldsmed. Jag har funderingar på att åka utomlands och fortsätta lära mig och vill fördjupa sig vidare inom guldsmide.

Nyckelviksskolan Metallformgivning Anna Kik