Den här linjen ger dig en bra ingång till ditt framtida yrke genom utbildning i metallformgivning, smyckekonst och produktformgivning. Du behöver inte ha jobbat i metall tidigare, men det är viktigt att du är nyfiken på materialet och dess möjligheter att gestalta dina idéer.

Inom huvudämnet metallformgivning varvas delkurser där du arbetar brett med olika konstnärliga, tekniska och teoretiska uppgifter. Du kommer under året att jobba med silversmide, produktformgivning, smyckekonst, järnsmide, svetsning och mycket mer. Genom att arbeta med metallen når du en djup förståelse för den praktiska delen av formgivning.

När du arbetar praktiskt med teckning, måleri och skulptur förbättrar du din förmåga att se och bedöma andras arbete. Samtidigt utvecklar du din egen förmåga att själv skapa. Du lär dig även att presentera dina idéer genom att skissa och bygga modeller. Det är viktiga kunskaper oavsett vilken riktning ditt liv och dina studier tar efter ditt år på Nyckelviksskolan.

De självständiga projekt som du arbetar med under kursen får dig och dina egna idéer att växa. Av lärarna får du viktiga råd och konstruktiv kritik på de arbeten du gör både enskilt och i grupp. Lärdomar som du kommer att ha med dig hela yrkeslivet. Ta möjligheten att hitta just ditt sätt att uttrycka dig på.

• Introduktionskurs 2,2 veckor
• Smyckekonst 4,6 veckor
• Corpussmide 3 veckor
• Produktdesign 1,6 veckor
• Svetsning 2,2 veckor
• Järnsmide 1,4 veckor
• Skiss- och presentationsteknik 0,8 veckor
• Eget projekt 4,6 veckor
• Teckning och måleri 7,4 veckor
• Skulptur 7,4 veckor
• Avslutningsarbete 2,2 veckor

Under utbildningens gång ingår ett flertal studiebesök på gallerier och i verkstäder.

Skolgemensamma kurser:
• Individen och gruppen 1,4 veckor
• Konst och design 0,8 veckor
• Introduktion till skolans digitala plattform 0,4 veckor

Du lär dig även översiktlig programhantering i Photoshop och Indesign.

Nyckelviksskolan Metallformgivning
Foto: Astrid Tolke

Sofia Wahl – Konstnär / Lärare i teckning och måleri
Eva Ziggy Berglund – Konstnär / Lärare i skulptur
Filippa von Krusenstjerna – Konstnär / Lärare i skulptur
Lennart Wintermyr – Skulptör / Lärare i metallformgivning

Under året anlitas gästlärare för olika kortare kurser.

Nyckelviksskolan Metallformgivning

Masker

Den första uppgift som de nya studerande på Metallformgivning (läsåret 2016-17) fick var att skapa varsin mask. Det är en perfekt uppgift att sätta igång med i metallverkstaden, eftersom att göra en mask omfattar en rad olika grundläggande tekniker och moment, och dessutom släpper den lös skaparkraften. Uppgiften tog ungefär sex dagar och avslutades som alltid med en gemensam genomgång.

Foto: Magnus Svensson

——————————————

Utställning i Röda salen

Metallformgivning visade ett par veckor under februari 2016 för övriga skolan vad de hade gjort hittills i metall, skulptur samt teckning och måleri.