Den här utbildningen ger dig en bra ingång till ditt framtida yrke genom kurserna i metallformgivning, smyckekonst och produktformgivning. Du behöver inte ha jobbat i metall tidigare – nyfikenhet på materialet och dess möjligheter att gestalta dina idéer kommer att ta dig långt!

Inom huvudämnet metallformgivning varvas delkurser där du arbetar brett med olika konstnärliga, tekniska och teoretiska uppgifter. Du kommer under året att jobba med silversmide, produktformgivning, smyckekonst, svetsning och mycket mer. Genom att arbeta med, bearbeta och forma metallen når du en djup förståelse för den praktiska delen av formgivning.

När du arbetar praktiskt med teckning, måleri och skulptur förbättrar du din förmåga att se och bedöma andras arbete. Samtidigt utvecklar du din egen förmåga att själv skapa. Du lär dig även att presentera dina idéer genom att skissa och bygga modeller. Det är viktiga kunskaper oavsett vilken riktning ditt liv och dina studier tar efter ditt år på Nyckelviksskolan.

De självständiga projekt som du arbetar med under kursen får dig och dina egna idéer att växa. Av lärarna får du viktiga råd och konstruktiv kritik på de arbeten du gör både enskilt och i grupp. Lärdomar som du kommer att ha med dig hela yrkeslivet. Ta möjligheten att hitta just ditt sätt att uttrycka dig på.

I kursen ”Introduktion till digitala verktyg” får du färdigheter i att arbeta med olika verktyg för skiss och modellering. Du får lära dig att skissa upp olika formidéer i en digital 3D-miljö, skapa digitala ritningar, ta fram modell med en 3D-printer och få en grundläggande orientering i visualisering. Du kommer också att jobba med digitala verktyg i andra kurser.

Nyckelviksskolan Metallformgivning
Foto: Alvaro Campo

• Introduktionskurs 2,2 veckor
• Smyckekonst 4,6 veckor
• Corpussmide 3 veckor
• Produktdesign 1,6 veckor
• Svetsning 2,2 veckor
• Introduktion till digitala verktyg 1,4 veckor
• Skiss- och presentationsteknik 0,8 veckor
• Egna projekt 4,6 veckor
• Teckning och måleri 7,4 veckor
• Skulptur 7,4 veckor
• Avslutningsarbete 2,2 veckor
• Föreläsningar i konst och design 0,8 veckor
• Digitalt foto och bildbehandlings- och layoutprogram 0,4 veckor

Under utbildningens gång ingår ett flertal studiebesök på gallerier och i verkstäder.

Nyckelviksskolan Metallformgivning
Foto: Alvaro Campo

 

 

 

Sarah Fast Hurtigkarl – Guldsmed och konsthantverkare / Lärare i metall
Anders Gudmundson – Konstnär / Vikarierande lärare i teckning och måleri
Filippa von Krusenstjerna – Konstnär / Lärare i skulptur
Anna Åstrand – Konstnär / Vikarierande lärare i skulptur

Under året anlitas gästlärare för olika kortare kurser.

Nyckelviksskolan Metallformgivning
Foto: Alvaro Campo

 

Nature talks back

Om man sammanfattar uppgiften så var den ungefär så här: Utgå från ett ljud, som inte är tal eller musik. Teckna ett antal teckningar utifrån ljudet. Friskriv ett A4-papper. Frivskrivning är när man skriver ner en ”stream of consciousness” utan att filtrera något. Samla ihop 50 bilder utifrån associationer du får från ljudet, dina teckningar och din friskrivning (använd gärna Google eller Pinterest). Börja med att hitta en bild, låt sedn den bilden inspirera dig till nästa sökning. Försök att sväva iväg och associera fritt och inte tänka dig fram till vad man borde associera till. Klipp ut alla bilder, limma och bygg ett associationsträd. Jobba utifrån ditt material. Hur skulle du kunna vidareutveckla / ändra så att det blir ett smycke? Skissa fram ett eller flera smycken. Välj ett alternativ och gör en prototyp som gestaltar din idé. Tillverka sedan smycket!

Lärare: Sarah Fast Hurtigkarl

——————————————

3D-scanning i teckning och måleri

Metallformgivning jobbade med 3D-scanning under några dagar i september 2019. Sedan tecknade de av scanningarna. Lärare: Anders Gudmundson.

——————————————

Årets masker

Att skapa ansiktsmasker är ett kul och kreativt sätt att lära känna metallverkstaden och jobba med grundläggande tekniker i metall alldeles i början av läsåret samt ta körkort på verkstadens maskiner. Den här gången fick de studerande mer skisstid. De studerande bjöd in Nyckelviksskolan på en vernissage i metallverkstaden fredagen den 22 september. Lärare: Simon Westling.

——————————————

Miniatyrmöbler

Under sex dagar precis i början av läsåret 2017-18 kom en gästlärare, Linda Ottosson och introducerade de studerande i guld- och silversmidestekniker. Linda går nu på masterprogrammet på Äbellab – Metallformgivning på Konstfack. Under kursen gjorde de studerande miniatyrmöbler.

Nyckelviksskolan Metallformgivning

——————————————

Masker

Den första uppgift som de nya studerande på Metallformgivning (läsåret 2016-17) fick var att skapa varsin mask. Det är en perfekt uppgift att sätta igång med i metallverkstaden, eftersom att göra en mask omfattar en rad olika grundläggande tekniker och moment, och dessutom släpper den lös skaparkraften. Uppgiften tog ungefär sex dagar och avslutades som alltid med en gemensam genomgång.

Foto: Magnus Svensson

——————————————

Utställning i Röda salen

Metallformgivning visade ett par veckor under februari 2016 för övriga skolan vad de hade gjort hittills i metall, skulptur samt teckning och måleri.

Intervju med Anna Kik som studerade på Metallformgivning 2012-13

Nyckelviksskolan Metallformgivning Anna Kik

Berätta om din bakgrund och hur du hamnade på Nyckelviksskolan.

Jag har alltid ända sedan barndomen uttryckt mig i bildform. När jag kom underfund med att jag ville fortsätta med mitt kreativa skapande började jag på konstskolan på Folkuniversitetet i Stockholm där lärde jag känna en kvinna som är silversmed (idag står vi varandra väldigt nära och hon är min idol). Genom henne testade jag att smida och blev intresserad av att arbeta med metall. Efter studiernas slut tipsade hon mig om att söka in på Nyckelviksskolan, en som hon känner har gått där och berättat mycket gott om skolan.

Jag ansökte och kom in som reserv. Det var inte förrän jag började på Nyckelviksskolan som jag kände att mitt tycke för hantverk med metaller blev större och större. Och en dag blev det självklart för mig att jag skulle bli guldsmed.

Vad gör du idag? Berätta om vad du har gjort efter Nyckelviksskolan.

Efter Nyckelviksskolan sökte jag in på guldsmedshögskolan i Köpenhamn. Efter snart fyra års studier där står jag inför att avlägga mitt gesällprov där jag i maj månad under fem veckor på skolan ska göra olika moment som sedan avslutas med åtta dagars avgörande prov. Under gesällprovet visar man sitt hantverkskunnande genom det arbete man utför.

Skolan ligger i Danmark och är lärlingsbaserad utbildning med perioder på skolan för kunskapsgranskning.

Utbildningen ser ut så här: Först genomgår man en grundkurs på 20 veckor som består av små prov och avslutas med examen. För att därefter få fortsätta utbildningen krävs att man blir godkänd på de proven samt att ha ett skrivet kontrakt på en lärlingsplats där mästaren ansvarar för att utbilda lärlingen i hantverket under utbildningstiden.

Under resterande  3 ½ åren skulle man infinna sig fem gånger cirka fem veckor i stöten på skolan där vi får uppgifter som ska utföras under en specifik tid och allt har betygsätts. Under hela min utbildning krävdes kontinuerligt godkänt på alla moment för att få fortsätta utbildningen. I sluttampen ges det möjlighet att under fyra veckor på skolan få träna mer inför det slutliga provet.

På min lärlingsplats har jag lärt mig träna lödning, att såga och fila där jag har gjort både nyproduktion och reparerat åt kunder. Bilden visar när jag löder öglorna på en nytillverkad kedja på min lärlingsplats i Skåne hos Guldsmed Rolf Nilsson Eftr. i Kristianstad.

Nyckelviksskolan Metallformgivning Anna Kik

 

Vad har utbildningen på Nyckelviksskolan betytt för dig? Vad har du tagit med dig från utbildningen där?

Varje gång jag tänker på min tid på Nyckelvikskolan så ler jag med hela ansiktet. När jag började på skolan så kändes det helt rätt för mig. Det var en underbar skola med goda möjligheter att utvecklas konstnärligt och utrymme att skapa. Sammanhållningen på skolan var god och alla bemöttes lika, lärarna var väldigt kompetenta och verksamma inom sitt yrke. Skolan var utformad utifrån de studerande och deras önskemål och det är något helt unikt. Det är ett koncept som fungerar.

Jag tar med mig från Nyckelviksskolan det fria skapandet som jag lärde mig under skolan. Jag kom i kontakt med mitt personliga uttryck i formgivningen.

Har du något speciellt minne från Nyckelviksskolan?

Nyckelviksskolan Metallformgivning Anna KikJa, det har jag. Jag ville träna mer på att svetsa, så jag kom på idén att göra en skalenhetlig miniatyr av metallverkstaden med smedjan på skolan i 2 mm tjockt järn.

Jag har alltid iakttagit rum och planlösning innan jag noterat vad som finns i rummet. Vår metallverkstad fascinerande mig och jag pratade med vaktmästaren. Vi letade tillsammans fram ritningar på lokalerna. Jag tyckte det var jätterolig grej att få göra.

Hur kan Nyckelviksskolan bli ännu bättre?

”Nyckelviken” har alla förutsättningar för att fortsätta förbättras, genom att elevkåren och administrationen tillsammans med lärarna kommer fram till nya sätt som passar just nya utmaningar som dyker upp.

Min klass på Metallformgivning kunde inte få en bättre lärare som verkligen lyfte oss individuellt. Vi hade också möjligheten att få flera gästlärare som besökte oss – var och en specialiserad inom ett specifikt ämne – som vi kunde fråga och vi sög i oss den kunskapen vi var intresserade av.

Hur ser framtiden ut för dig? Vad kommer du att göra om, säg, 5 år?

Just nu lägger jag min stora fokus på gesällprovet och efter det så har jag lite praktik kvar. I framtiden kommer jag troligen få en anställning som guldsmed. Jag har funderingar på att åka utomlands och fortsätta lära mig och vill fördjupa sig vidare inom guldsmide.

Nyckelviksskolan Metallformgivning Anna Kik

——————————————

Intervju med Lina Wilckens som studerade på Metallformgivning 2013-14

Nyckelviksskolan Metallformgivning Lina Wilckens

Berätta om din bakgrund och hur du hamnade på Nyckelviksskolan.

Jag är uppvuxen i Bonn i Tyskland och efter jag tog studenten flyttade jag till München för att studera där. Jag märkte snabbt att jag hade bestämt mig lite för fort, avbröt studierna och började jobba som volontär på ett ställe för hemlösa vid centralstationen. Det kändes väldigt givande och jag kunde arbeta med något som jag kunde se gjorde skillnad varje dag. Jag hade alltid varit bra på naturvetenskap men egentligen var det konst och design som jag verkligen blev glad av. För att omorientera mig bestämde jag mig för att flytta utomlands ett tag och lära mig ett nytt språk. Under tiden jag var i Stockholm började jag återupptäcka min kärlek för att skapa och funderade på att söka till utbildningar inom design. På min språkkurs i Stockholm träffade jag sedan en industridesigner från Spanien och hans kollega tipsade om Nyckelviksskolan som ett bra ställe för att bygga en portfolio för designutbildningar.

Vad gör du idag? Berätta om vad du har gjort efter Nyckelviksskolan.

Just nu är jag i sista skedet av mitt examensarbete inom Industridesign på Konstfack. Jag har jobbat med att utforska hur normer från 1800-talet reproduceras i dagens patientupplevelse i gynekologin och har skapat en ny undersökningsstol. Till hösten ska jag flytta till Göteborg och gå på linjen Master of Business and Design. Jag hoppas att det kommer hjälpa mig att utveckla ännu mer kompetens inom fältet och att jag får jobba i nya och roliga projekt! Förra terminen var jag dessutom på utbyte på Glasgow School of Art och det var en bra erfarenhet och kanske några av de roligaste månaderna jag har haft! Jag tycker om att resa och inspireras av nya människor jag träffar och typer av projekt jag får jobba i.

Vad har utbildningen på Nyckelviksskolan betytt för dig? Vad har du tagit med dig från utbildningen där?

Tiden på Nyckelviksskolan kommer alltid vara några av mina bästa minnen. För mig var det en tid där jag fick lära mig många olika tekniker i metall, skulptur och måleri men även det svenska språket! Varje dag var intensiv, ny och rolig. Några som jag gick med är jag fortfarande vän med idag och en klasskompis återsåg jag förra terminen i Glasgow. Världen är liten och pratar man med andra Nyckelvikare om sin tid på skolan håller alla med att det var helt underbart. Det som jag uppskattade mest var den väldigt fria verkstadsmiljön och att man alltid kunde be sin lärare om råd. Jag hade aldrig jobbat i metall förut och fick lära mig allt från början. Det gjorde att jag kände att jag utvecklades varenda dag.

Har du något speciellt minne från Nyckelviksskolan?

Jag minns väldigt starkt de sena kvällarna jag och några andra var kvar på skolan för att jobba på våra ansökan till olika universitet och konstskolor. Det var en väldigt bra miljö där alla stöttade varandra. Sedan minns jag också fina eftermiddagsstunder ute på altanen i solen där vi bakade våfflor. Jag tror att det beskriver Nyckelviksskolan väldigt bra: det är en inkluderande miljö med en mysig stämning – och det gör att det är kul att lära sig mycket under kort tid!

Hur kan Nyckelviksskolan bli ännu bättre?

Från det som jag har lärt mig på Konstfack genom åren vore det säkert fint om man även i Metallformgivning kunde utforska hur man kan inkludera digitala verktyg i det fysiska arbetet, till exempel genom att göra modeller i 3D-program och lära sig hur man kan använda exempelvis fräsning i kombination med detta.

Hur ser framtiden ut för dig? Vad kommer du att göra om, säg, 5 år?

Om fem år hoppas jag att jobba som projektledare på en större designbyrå eller företag. Jag skulle gärna vilja arbeta i ett internationellt team och i projekt som går i linje med mina värderingar. Att arbeta med produkter, tjänster och system som respekterar naturen, människor och djur ligger mig varmt om hjärtat. Jag hoppas även att kunna ha en egen designstudio vid sidan av det där jag kan jobba med mina egna projekt.