Textil form är startpunkten för dig som siktar mot ett framtida yrke som textilformgivare, designer, scenograf, inredningsarkitekt, konstnär, eller som kostymör inom teater, television och film. I dag är textilområdet bredare än någonsin och på denna utbildning möter du alla de textila former och uttryck som vi är omgivna av varje dag.

Nyckelviksskolan Textil form

Syftet med utbildningen är att du ska utvecklas hantverksmässigt, konstnärligt och dessutom hitta ditt personliga uttryck. Inom ämnet textiltryck får du arbeta med kompositionsövningar och skissuppgifter, mönster och bilder. I vävning och undersöker vi hur textila tekniker och material kan byggas samman till yta och form. Teckning, måleri och skulptur är en väsentlig del av utbildningen och en grund för färg- och formarbetet i de textila teknikerna. Under hela året betonar vi den konstnärliga processen.

I ett större ämnesövergripande projekt, Textilprojektet, sammanför vi de kunskaper du erövrat från utbildningens olika ämnen. Här arbetar du tredimensionellt med textila material, både i förhållande till kroppen och till rummet. Det är yrkesverksamma lärare med specialkunskaper inom utbildningens alla områden som handleder dig genom processen och tar dig vidare.

Nyckelviksskolan Textil form
Therese Östman

 

• Textil – tryck 7,6 veckor
• Textil – väv 11,2 veckor
• Projektarbete textil form 3,8 veckor
• Teckning och måleri 7,4 veckor
• Skulptur 7,4 veckor

Under utbildningens gång får du gå på studiebesök på museer, gallerier och på ateljéer.

• Individen och gruppen 1,4 veckor
• Konst och design 0,8 veckor
• Introduktion till skolans digitala plattform 0,4 veckor

Du lär dig även översiktlig programhantering i Photoshop och Indesign.

Nyckelviksskolan Textil form

Lars Brunström – Konstnär / Lärare i skulptur
Sara Casten Carlberg – Konstnär / Lärare i textil form
Lena Dahlström – Tillskärare och skräddare / Lärare vid projektarbete
Göran T Karlsson – Konstnär / Lärare i teckning och måleri
Leyun ”Lele” Wang – Textilkonstnär / Lärare i vävning

Under året anlitas gästlärare för olika kortare kurser.

Nyckelviksskolan Textil form Lars Brunström

Kroki-entusiasten Lena Otterheim, som studerar på Textil form, bläddrar i sin skissbok.

——————————————

Exit – Exist

I årets kostymprojekt tog de studerandes tankar om framtiden fysisk form. Det var både drömmar och farhågor om den som kom fram.

Under hösten besökte utbildningen Nationalmuseums utställning på Kulturhuset, ”Hemma i framtiden – Domestic Futures”, som blev ett avstamp för deras projekt. Samtidigt fick de studerande varsin designer att forska kring. De studerande kunde välja mellan tre framtidsteman:

  • ”Åter till naturen” – att som designer reagera på masskonsumtion och försöka nå självförsörjning med Do It Yourself och Slow-rörelsernas alternativ. Hur kan det se ut? Kommer vi att kunna bygga våra egna hushållsapparater utan att köpa delarna till dem i en affär? Kommer vi att kunna ladda våra mobiler med energi från våra egna kroppar?
  • ”Det biotekniska köket” – kommer vi att kunna äta 3D-printad mat? Hur kan mat odlad på Mars smaka?
  • ”Bosättning i rymden” – Kanske måste vi lämna vår planet! Hur hanterar vi tanken på att kanske aldrig återvända till jorden? Hur kommer vi att bo? Hur kan de senaste modetrenderna se ut i Rymden?

 

Lärare

Sara Casten Carlberg – Textil form
Lars Brunström – Skulptur
Lena Dahlström – Kostym
Anna Källblad – Koreografi
Anna Ekman – Fotografi

 

Intervju med Julia Wallman som gick Textil form 2014-15 och dessförinnan Färg, form och hantverk 2013-14

Nyckelviksskolan Textil form Julia Wallman

Berätta om din bakgrund och hur du hamnade på Nyckelviksskolan.

Det kan vara svårt att ibland läsa av den väg en har gått och förklara anledningarna till där en står idag. För alla små detaljer har ju påverkat ens val, både medvetna och omedvetna. Om jag ska försöka förklara hur jag hamnade på Nyckelviksskolan vill jag nämna min gymnasietid. Då studerade jag bild och formgivning, vilket gjorde att jag hamnade i ett sammanhang där eventuella vidareutbildningar inom konst diskuterades. Jag blev då introducerad till Nyckelviksskolan och föredrog att söka den framför andra skolor på grund av den breda grundkunskapen skolan erbjuder i material, teknik och koncept. Jag hoppades att skolan skulle ge möjligheten att experimentera med konstnärliga uttryckssätt för att jag skulle kunna hitta det som passade mig, vilket den gjorde.

Vad gör du idag? Berätta om vad du har gjort efter Nyckelviksskolan.

Jag studerar nu en bachelorutbildning i Medium- och materialbaserad konst vid avdelningen Textilkonst på Konsthögskolan i Oslo. Jag tillbringar största tiden i skolan med min konstnärliga praxis, men arbetar även vid sidan av studierna som assistent åt konstnärer samt som elevassistent på textiltrycksavdelningen på KHIO.

Under mina två år på Nyckelviksskolan (2013-2015) blev jag bekant med väven, vilket är den metod jag arbetar med idag. Jag tycker om hur väven ger tråden möjlighet att forma en yta med flera dimensioner, där tråden visar sin förmåga att bygga upp ett djup och tredimensionalitet. Det var Nyckelviksskolan som gav mig möjligheten att hitta fokus på en arbetsmetod som jag trivdes med.
Hösten 2016 tog jag del av workshopen ”World wide weaving” i Hangzhou i Kina, i samband med textiltriennalen. Idag jobbar jag med ett vävprojekt inför en kommande utställning på RAM galleri i Oslo, i samband med Norska Textilkonstnärers 40-årsjubileum.

Vad har utbildningen på Nyckelviksskolan betytt för dig? Vad har du tagit med dig från utbildningen där?

Utbildningen har betytt otroligt mycket för mig. Nu i efterhand ser jag allt tydligare vad skolan gav mig. Det var inte bara alla människor jag mötte och kontakter jag knöt som var betydelsefulla, utan även möjligheten att pröva på ett flertal tekniker, tillvägagångsätt och förhållningsätt till material och omgivning samt sammanhanget att bli tagen på allvar i sin utveckling.

Har du något speciellt minne från Nyckelviksskolan?

Ett speciellt minne jag har med mig från Nyckelviksskolan är från det året jag gick Textil form och vi hade utställning på Biologiska museet i Stockholm. Alla i klassen och lärarna var otroligt engagerade inför vårt avslutningsprojekt. Det blev en magisk öppningskväll!

Hur kan Nyckelviksskolan bli ännu bättre?

Jag tror Nyckelviksskolan skulle bli bättre av att bredda sin rekrytering av studenter och jobba för att introducera utbildningen i områden där det sällan erbjuds och uppmuntras till denna typ av utbildning. Det är ett privilegium att få studera på Nyckelviksskolan och jag tror tyvärr att många inte vet om att skolan finns samt kan ha förutfattade meningar på grund av skolans placering i ett välbärgat område.

Hur ser framtiden ut för dig? Vad kommer du att göra om, säg, 5 år?

Jag har en önskan om att på något sätt lyckas försörja mig på min konst, vilket vissa dagar känns överkomligt och andra dagar omöjligt. Men mitt första steg för att nå dit är att slutföra min bachelor här i Oslo. Planen därefter är att flytta tillbaka till Stockholm, ta en paus från studerandet, försöka få tag på en ateljéplats, gärna i ett konstnärskollektiv och jobba vidare med mitt eget arbete. Efter det är planen att söka en master i textilkonst. Var det blir, det får jag se!