Utbildningen Trä – form och design ger dig en bra utgångspunkt för en rad yrken som arkitekt, möbeldesigner, inredningsarkitekt och industridesigner. Kunskapen om trä är central för dessa yrkesområden. Du kommer att undersöka materialets möjligheter både funktionellt och konstnärligt under året. Det är viktigt att du är nyfiken på materialet trä och har en stark vilja att uttrycka dig konstnärligt.

Målet med utbildningen är att du ska utveckla din konstnärliga förmåga, ditt formspråk och dina hantverkskunskaper. I teckning och måleri tränar du bland annat ditt seende, och i ämnet skulptur finner du en stabil grund för din tredimensionella förmåga. Praktiska övningar varvas med teori. Du kommer att lära dig skiss- och ritteknik, möbelkonstruktion och färglära. Dessutom kommer du att få en introduktion i designmetodik. Genom studier på utbildningen Trä – form och design lägger du en grund för en framtid inom arkitektur och design eller i ett renodlat praktiskt yrke.

Undervisningsschemat är uppbyggt i block där du arbetar i ett och samma ämne eller material flera veckor i sträck. Ditt arbete följer vi sedan upp både med individuella och gemensamma genomgångar. Du kommer att få möjlighet att studera och arbeta med andra som är lika intresserade av dessa ämnen som du är. Här får du chansen att utvecklas i den riktning du vill.

 

Nyckelviksskolan Trä - form och design
Foto: Alvaro Campo

• Trä – material och verktyg, konstruktion och planering, projektarbeten, historisk och aktuell orientering 20 veckor
• Avslutningsarbete 2,6 veckor
• Teckning och måleri 7,4 veckor
• Skulptur 7,4 veckor

Under utbildningens gång får du gå på studiebesök på museer, gallerier och på arbetsplatser.

Skolgemensamma kurser:
• Individen och gruppen 1,4 veckor
• Konst och design 0,8 veckor
• Introduktion till skolans digitala plattform 0,4 veckor

Du lär dig även översiktlig programhantering i Photoshop och Indesign.

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Foto: Alvaro Campo

Joel Hurlburt – Konstnär / Lärare i trä
Rolf Bergström – Konstnär / Lärare teckning och måleri
Annika Heed – Konstnär / Lärare i skulptur
Åsa Hällgren Lif – Konstnär / Vikarierande lärare teckning och måleri
Minna Rombo Zetterlund – Lärarassistent i trä
Sofia Wahl – Konstnär / Lärare i teckning och måleri
Anna Åstrand – Konstnär / Vikarierande lärare i skulptur

Under året anlitas gästlärare för olika kortare kurser.

Nyckelviksskolan Joel Hurlburt
Joel Hurlburt

 

Pallar

Trä – form och design har under september 2019 gjort pallar med handledning av läraren Joel Hurlburt och verkstadsassistenten Minna Rombo Zetterlund.

Foto: Joel Hurlburt

——————————————

Nyckelviksskolan Trä - form och design Lidingö Kulturvecka Lidingö Stadshus

Monumentalverk på Lidingö Stadshus

Ett monumentalverk på 6 x 4 meter av de studerande på Trä – form och design i entrén på Lidingö Stadshus invigdes måndag den 13 november samtidigt som Lidingö Kulturvecka satte igång. De studerande jobbade med fem ledord: street art, lekfullt, prunkande, gemenskap och rörelse. Monumentalverket kommer att stå kvar till sommaren 2018.

Nyckelviksskolan Trä - form och design Lidingö Kulturvecka Lidingö Stadshus

 

——————————————

Pallar i kontext

De studerande i Trä – form och design jobbade i grupper om två eller och byggde pallar som på olika sätt förhåller sig till varandra. Pallarna kan samtala, flirta, skoja, komplettera eller var motsatser till varandra. Av pallarna har modeller gjorts i skala 1 : 2,5. Under en sex dagar gästades utbildningen av scenografen Micha Karlewski. Uppgiften var att placera pallen i en rumslighet, i rummet synliggörs pallens egenskaper och karaktär.

Alla studerande fick en 60 x 60 mdf-skiva som utgångspunkt. Utöver det fick gruppen fria händer.

Foto: Magnus Svensson

——————————————

På Stockholm Furniture Fair 9-13 februari 2016 i Nyckelviksskolans monter, en trappa upp i Greenhouse visade de studerande på Trä — form och design prov på deras lekfulla kreativitet. De ställde ut parafraser på IKEAs stol, Ivar, och fick bygga om den helt och hållet om de ville och lägga till material. Däremot fick de två färger tilldelade, som i förhållande till varandra var varm och kall. Detta var för att se vad färg kan göra med trämöbler. Inspirationen hämtades från tropisk växtlighet och K.G. Nilsons färglära. Arbetet med detta projekt tog sex dagar.

Stockholm Furniture & Light Fair är en fackmässa som arrangeras på Stockholmsmässan i Älvsjö. Mässan är världens största mötesplats för nordisk design. Här hittar man det mest kompletta utbudet av möbler, kontor, design, textil, belysning och övrig inredning för såväl hem som offentlig miljö. Mässan räknas idag som en av de mest intressanta designmässorna i världen.

Bilder och film av Magnus Svensson

Intervju med Selvi Olgac som studerade på Trä – form och design 2013-14 och dessförinnan på Färg, form och hantverk 2012-13

Berätta om din bakgrund och hur du hamnade på Nyckelviksskolan.

Jag gick sex månader på Konstskolan i Stockholm där min lärare tidigare hade gått på Nyckelviksskolan. Hon tipsade oss om att söka, vilket jag gjorde med hjälp av de projekt vi hade arbetat med under den perioden. Det var första gången jag sökte till en skola med arbetsprover vilket gav mig möjligheten till att reflektera och presentera mina arbeten på ett helt nytt sätt. Jag kom in på Färg, form och hantverk och fortsatte sedan vidare på Trä – form och design året efter.

Vad gör du idag? Berätta om vad du har gjort efter Nyckelviksskolan.

Året efter Färg, form och hantverk fortsatte jag på utbildningen Trä – form och design på ”Nyckelviken”. Under det året tog min lärare Kristoffer Jeglinski med klassen på en studieresa till Oslo där vi fick se olika kandidatutbildningar på några designskolor. Jag fastnade för utbildningen i produktdesign på Høgskolen i Oslo og Akershus. Just nu håller jag på med mitt examensarbete och blir färdig med utbildningen i juni.

Vad har utbildningen på Nyckelviksskolan betytt för dig? Vad har du tagit med dig från utbildningen där?

För mig var det två väldigt betydelsefulla år, det var första gången jag befann mig i en så kreativ miljö med likasinnade människor. Utbildningen gav mig en god och bred grund i både skissteknik, materialkännedom och maskinkunskap, vilket har varit väldigt värdefullt för mig under mina vidare studier. Jag har idag flera nära vänner som jag lärde känna under min tid på ”Nyckelviken”.

Har du något speciellt minne från Nyckelviksskolan?

Jag minns atmosfären man klev in i varje dag man kom till skolan, det var något speciellt. Jag minns alla goda luncher tillsammans, festerna och lyxen att få sitta på gräset i trädgården med ett ritblock i handen. Något som var otroligt inspirerande var också lärarnas feedback som gjorde att jag vågade förstärka mitt personliga uttryck mycket mer, det gjorde att jag växte väldigt mycket som person under min tid på skolan.

Hur kan Nyckelviksskolan bli ännu bättre?

Det hade varit spännande om vi under studietiden hade fått ännu fler nordiska utbildningar presenterade för oss elever. På sätt hade man fått en klarare bild över utbildningsmöjligheterna även utanför Sverige.

Hur ser framtiden ut för dig? Vad kommer du att göra om, säg, 5 år?

Jag har precis fått veta att jag är antagen till masterprogrammet i interaktionsdesign på Designhögskolan i Umeå till hösten, så jag kommer att spendera mina närmaste år där.