En helt vanlig vardag fredag 9 december 10.00-12.00 samt 13.00-15.00 ställer Nyckelviksskolan upp dörrarna för dig som är nyfiken på våra utbildningar.

Kom in och se hur vi arbetar i verkstäderna och ateljéerna och träffa studerande och lärare. Vi bjuder dessutom på adventsfika och du kan få svar på dina frågor hos oss från skolans kansli.

Facebook-evenemang: https://www.facebook.com/events/47842056741346913469

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck
Foto: Magnus Svensson

 

Höstutställning och visning av Nyckelviksskolans byggprojekt – torsdag 17 november kl 15.00-19.00

Utställning av några av våra utbildningar. Nyckelviksskolan bygger ut och vill visa det pågående arbetet samt hur det ska komma att se ut. Vi bjuder på fika. Plats: Nyckelviksskolan, Granvägen 1. Detta är en del av programmet för Lidingö Kulturvecka 2022 .

Facebook-evenemang: https://www.facebook.com/events/481346607106317/

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk vårutställningen

Bild från Nyckelviksskolans vårutställning 2022, utbildningen Färg, form och hantverk. Foto: Magnus Svensson

Saco Studentmässa på Kistamässan – torsdag och fredag 1-2 december

Välkommen till vår monter under Saco Studentmässa på Kistamässan torsdag och fredag 1-2 december kl 9.00-16.00! Nyckelviksskolan har en monter B:08 nära ”Torget”, mittemot Konstfack. Vi kommer under mässans gång visa arbeten av studerande och ha någon skapande aktivitet där besökare kan delta.

För unga människor, och då särskilt för gymnasister som är väg att ta studenten, är detta ett utmärkt tillfälle att informera sig för framtida studie- och yrkesval. Bland annat är så gott som samtliga universitet och högskolor i landet representerade där.

Läs mer: Saco Studentmässa för besökare

Nyckelviksskolan Saco Studentmässa Kistamässan
Foto: Magnus Svensson

 

 

 

Nyckelviksskolan Textil form Keramisk form Tekniska museet Hyper Human

 

De studerande på Textil form och Keramisk form har tillsammans gjort konstnärliga gestaltningar som tar avstamp ur förhållandet mellan människan och den snabba tekniska utvecklingen av artificiell intelligens, superdatorer och robotar. Vad händer om maskinerna börjar drömma?

Deras utställning ”Hög grad händer” visas i den större utställningen ”Hyper Human” på Tekniska museet som öppnade lördag den 21 mars.

Nyckelviksskolan Textil form Keramisk form Tekniska museet Hyper Human

En dator eller en robot gör det som människor har byggt den för att göra. Det betyder att det inte finns något som maskiner inte kan göra. Till och med tänka, drömma och känna empati. Till och med att vara levande. Så ser många naturvetare på det. Jag också, men vill vi ha det så? Vi har ju knappt tid att drömma och vara empatiska själva.

Det som är spännande med AI (artificiell intelligens) är att vi har lärt oss skapa maskiner som själva kan lära sig, på ett väldigt förenklat sätt. Maskinerna kan i stort sett bara göra två saker än så länge: sortera information och lära sig se mönster. För den andra uppgiften behövs massor av exempel att öva sig på, och själva inlärningen kan ta datorn flera veckor. Egentligen är det väldigt enkla förmågor för människor. Det är viktigt att förstå att dagens AI bara gör det!

Men maskiner är å andra sidan väldigt bra på just det de kan: med bara de här två förmågorna har de lyckats drastiskt förbättra väder- och klimatprognoser, härmat och identifierat människors texter, röster och ansikten, blivit världsmästare i alla spel, skapat intressant musik, bildkonst och skrivit dikter och noveller, med mera. Det har också revolutionerat programmering: många uppgifter fick vi förut försöka lösa genom att skriva ner detaljerade instruktioner, som ett manus med tusen alternativa slut. Nu kan vi istället träna ett program utan att behöva fundera på detaljerna. Ungefär som att forma en klump lera.

Framtiden för AI tror jag är den långsammare forskning som just nu görs om att skapa maskiner som kan hantera orsak och verkan, självbild, association och fantasi. Eller att lära en maskin förstå vad en paradox är! Tänk när människor lyckas med det – vad kommer vi kunna skapa för konst tillsammans med såna maskiner?

Dagens AI härmar hjärnan, de är uppbyggda som virtuella nervceller som kommunicerar i ett nätverk. Vi tränar dem genom att på ett smart sätt ändra på hur starka kopplingarna är mellan cellerna. Det är en process som kan ta dagar, veckor även för en snabb dator. Hur kommer framtidens AI fungera? Vi vet fortfarande nästan ingenting om hur hjärnan fungerar.

/ Axel Gagge, Textil form

Om utställningen Hyper Human

 

Besök Tekniska museet

 

Nyckelviksskolan Textil form Keramisk form Tekniska museet Hyper Human