Personalen har planeringsdag för läsåret på torsdag och fredag 14-15 augusti kl 9.00-16.00.

Uppropet äger rum måndag 17 augusti kl 9.00. Studerande och personal meddelas plats veckan före läsårsstart.

Föreläsning i i Ansgarskyrkan torsdag den 20 augusti i fyra omgångar med organisationspsykolog Oskar Henrikson. Tider för olika grupper meddelas veckan före läsårsstart. Föreläsningen ”Vi är dom” kommer att handla om om individens förhållande till gruppen och grupprocesser.

Arbetsplatsträff på Nyckelviksskolan onsdag den 16 september kl 9.00-11.00.

Studiedag för personalen tisdag den 29 september kl 9.00-16.00.

Arbetsplatsträff på Nyckelviksskolan onsdag den 14 oktober kl 9.00-11.00.

Föreläsning tisdag 20 oktober kl 14.00-16.00. Föreläsare, ämne och plats meddelas senare.

Självstudier måndag till fredag den 26-30 oktober 2020.

Föreläsning torsdag 12 november kl 14.00-16.00. Föreläsare, ämne och plats meddelas senare.

Arbetsplatsträff på Nyckelviksskolan onsdag den 18 november kl 9.00-11.00.

Årets mässa blir digital – besök oss oavsett var du bor!

24-27 november
Alla dagar 8.30-16.30

Studiedag för personalen tisdag den 24 november kl 9.00-16.00.

Föreläsning onsdag 9 december kl 14.00-16.00. Föreläsare, ämne och plats meddelas senare.

Arbetsplatsträff på Nyckelviksskolan onsdag den 16 december kl 9.00-11.00.

Lärarforum på Nyckelviksskolan onsdag den 16 december kl 11.00-16.00.

Sista undervisningsdagen före jul tisdag den 22 december.

Självstudier onsdag den 23 december

Självstudiedagar måndag 28 december till onsdag 30 december.

Självstudiedagar måndag till tisdag 4-5 januari 2021.

Lovdag – Trettondagen 6 januari

Första undervisningsdag efter juluppehållet torsdag den 7 januari 2021.