Våra utbildningar är på dagtid och heltid med lärarledd undervisning varje vardag kl 9.00-15.45. Läsåret börjar den 21 augusti 2023 och slutar den 31 maj 2024.

Konsten att välja rätt utbildning

På Nyckelviksskolan har vi sju olika ettåriga högskoleförberedande utbildningar (40 veckor) som du kan välja mellan. Här kan du också gå en tvåårig yrkesutbildning för att bli hantverkspedagog (80 veckor). De ettåriga utbildningarna skiljer sig på många sätt ordentligt från den tvååriga yrkesutbildningen. Läs igenom allting noggrant om du är osäker på vad som är rätt för dig.

Kommunikationsansvarig Magnus Svensson berättar om Nyckelviksskolan och dess olika utbildningar. Det finns undertexter till YouTube-klippet.

Gå ett förberedande år här!

Nyckelviksskolans ettåriga utbildningar är starten för dig som någon gång vill jobba som exempelvis arkitekt, konstnär, designer, formgivare, scenograf, art director eller konsthantverkare. Ett år här kan naturligtvis leda till fler valmöjligheter än så. Det viktigaste är att året på Nyckelviksskolan är utgångspunkten för någonting nytt i ditt liv.

Dessa utbildningar på 40 studieveckor kallas formellt för högskoleförberedande Konst- och kulturutbildningar. De flesta av våra studerande söker vidare till högre utbildningar inom vårt område. Våra tidigare studerande går nu exempelvis på Konstfack, Beckmans Designhögskola, Arkitekturskolan KTH, Byggteknik och design KTH, Kungliga Konsthögskolan, Malmstens Linköings Universitet, Hyper Island, Berghs School of Communication, HDK–Valand i Göteborg samt Steneby, Textilhögskolan i Borås, Designhögskolan i Umeå, Akademi Valand, Industridesignskolan vid Lunds universitet, Arkitektur vid Lunds Tekniska Högskola eller utomlands på Kunsthøgskolen i Oslo, Kunst Musikk Design – Universitetet i Bergen, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Central Saint Martins, Chelsea College of Art, Gerrit Rietveld Academie, Design Academy Eindhoven, HFBK Hamburg och The Glasgow School of Art.

Nyckelviksskolans sju ettåriga utbildningar utgår från olika material. På i stort sett varje utbildning arbetar du även i teckning och måleri samt skulptur. Prata med oss på skolan om du är osäker på vilken utbildning du ska välja.

Eller bli hantverkspedagog!

Nyckelviksskolan har också en unik tvåårig yrkesutbildning för hantverkspedagoger. Här utvecklar du dina skapande sidor och lär dig samtidigt att hjälpa andra att uttrycka sig genom konst och konsthantverk. Hantverkspedagogen finns på många olika platser i samhället och jobbar med personer som har behov av en meningsfull sysselsättning, stöd och personlig utveckling genom att skapa med händerna.

Så klarar du skolan

På Nyckelviksskolan pågår undervisning under vardagar kl 9.00–15.45. Därutöver tillkommer självstudietid. Här utvecklar du hantverkskunnandet och formkänslan tillsammans med den konstnärliga förmågan och kreativiteten, modet att följa din egna idé och att uttrycka dig självständigt och så lär du dig att reflektera över din arbetsprocess. Vi ställer krav på att du är närvarande då det är undervisning och att du jobbar med de uppgifter som du får. Det är en förutsättning för att du ska få godkänt på utbildningens olika kurser och ett utbildningsbevis när du avslutar utbildningen.

Våra förväntningar speglar den värld du är på väg in i. De yrken som har sin startpunkt här på skolan ställer krav på disciplinerat arbete, tålamod, materialvård och respekt för deadlines. Detta är en förberedelse för fortsatta studier och ett yrkesliv.

Arbetet på samtliga utbildningar sker i grupper om 16 studerande och på Nyckelviksskolan spelar gruppen en viktig roll som pedagogiskt redskap. Vi jämför olika lösningar och använder varandras arbeten som exempel. Som studerande arbetar du ganska tätt ihop med andra. I början av höstterminen har vi en särskild vecka för att du ska lära känna skolan och dina kamrater.

Kolla in söktrycket på de olika utbildningarna!

Söktrycket på de olika de utbildningarna varierar. Det kan därför vara intressant att söka flera utbildningar. Så här såg söktrycket ut senast:

Utbildning Antal platser Sökande 2022-23
Färg, form och hantverk 64 158
Bild och grafisk form 16 78
Arkitektur och design 16 83
Trä – form och design 16 31
Metallformgivning 16 26
Keramisk form 16 45
Textil form 16 38
Hantverkspedagog 16 29
Totalt 176 488