Ny information kommer i januari 2021 om att söka till våra utbildningar inför läsåret 2021-22.

Informationen nedan handlar om att söka våra utbildningar till läsåret 2020-21 och är inte längre aktuell.

Behörighetskrav

Den som söker ska ha genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola, motsvarande utbildning eller kan på annat sätta bedömas kunna tillgodogöra dig utbildningen. Med samlade betygsdokument, kursintyg och arbetsintyg ska samtliga sökande styrka sin behörighet.

När du fyllt i och skickat ansökan på hemsidan får du ett mejl med inloggningsuppgifter till din sida för digitala arbetsprover. På denna sida styrker du också din behörighet genom att ladda upp betyg och intyg.

Om du är på väg att fullfölja dina gymnasiestudier, men inte hinner få ditt slutbetyg i tid, be då din skola att ordna ett intyg som styrker att du är studerande och snart är färdig med dina gymnasiala studier.

Ansökan 18 mars – 18 maj 2020

Ansökan gör du direkt här på hemsidan från och med den 18 mars och den ska vara inne senast måndagen den 18 maj kl 23.59.

Betala din anmälningsavgift senast 18 maj 2020

Anmälningsavgiften som täcker skolans administrationskostnader i samband med ansökan är 250 kronor per utbildning som du söker, och sätts in på plusgirokonto 28233-5 eller swisha till nr 123-513 78 15 senast måndagen den 18 maj. Glöm inte att ange namn vid inbetalningen. Observera att vi inte betalar tillbaka anmälningsavgiften om den är inbetald och ansökan är inskickad.

Obligatoriska arbetsprover 18 mars – 18 maj 2020

Från onsdagen den 18 mars till måndagen den 18 maj kl 23.59 kommer du att kunna ladda upp och uppdatera dina arbetsprover digitalt.

När du fyllt i och skickat ansökan på hemsidan får du ett mejl med inloggningsuppgifter till din sida för digitala arbetsprover samt betyg / intyg. Live och Hotmail har hårt åtskruvade spamfilter och det automatiskt genererade mejlet blockeras i regel av dessa mejlprogram. Gmail funkar dock. Har du inte inom ett par timmar fått mejlet med inloggningsuppgifter, kolla i din skräppost. Hör av dig till post@nyckelviksskolan.se om det inte finns något mejl där.

De obligatoriska arbetsproverna gäller för alla sökande:
– minst 3 målningar
– minst 5 teckningar, en av dessa fem är en obligatorisk teckningsuppgift på temat ”Teckna ett förråd”, se anvisning nedan

För att vi ska kunna bedöma din motivation, potential, ambitionsnivå och färdigheter behöver vi se lite olika sidor av dig. Om du visar arbetsprover som enbart innehåller det uttryck som du tycker mest om, eller det intresse du ägnar mest tid åt, kan det vara svårt för oss att bedöma din ansökan. Tänk på att en viss bredd i din ansökan hjälper oss att få en uppfattning om din färg- och formkänsla, seende och förmåga att kommunicera dina idéer. En av anledningarna till att vi har stor hjälp av att se de sökandes arbete med de obligatoriska uppgifterna är att vi får en inblick i hur den sökande ser, tänker och arbetar utifrån ett givet ramverk.

Det är viktigt att du lämnar in rätt antal arbetsprover och att obligatoriska uppgifter är med. Annars räknas din ansökan som ofullständig och behandlas inte. Du får visa max 18 olika bilder, inklusive obligatoriska och frivilliga arbetsprover. Tillåtna filtyper är jpg och png. Varje bild får vara max 3 MB (när den är oöppnad).

Så fort du har laddat ett arbetsprov (alltså omedelbart) så har vi det, likaså med betyg / intyg. Det finns ingen spara- och skickaknapp på sidan för dina arbetsprover samt betyg / intyg.

Obligatorisk teckningsuppgift – teckna ett förråd

Teckna ett förråd! Syftet med uppgiften är att visa hur du tecknar av en del av verkligheten genom att använda ditt seende (inte en fantasibild, inte teckna av ett foto och inte teckna i datorn). Hitta ett förråd och teckna av det du ser med blyerts och sudd på ett A3-papper.

Tecknings- och målerimaterial

– Du väljer själv vilka material du vill teckna i – exempelvis blyerts, tusch, kol eller krita.
– Målerimaterial väljer du själv – exempelvis olja, akryl, gouache, akvarell, pastellkrita eller sprayfärg

Extra obligatoriska uppgifter till Bild och grafisk form, Arkitektur och design, Keramisk form samt Metallformgivning

När du söker till några av våra utbildningar – Bild och grafisk form, Arkitektur och design, Keramisk form samt Metallformgivning – behöver vi se extra obligatoriska uppgifter, se nedan.

Utbildningarna Färg, form och hantverk, Textil form, Trä – form och design samt tvåårig yrkesutbildning till Hantverkspedagog har dock inte extra obligatoriska uppgifter, förutom den obligatoriska teckningsuppgiften.

Bild och grafisk form

Skapa en logotyp och grafisk profil till en kiosk. Vad är det för typ av kiosk? Litet fristående hus, vagn eller något helt nytt? Vad säljer kiosken? Korv, falafel, tidskrifter eller något helt annat? Vad heter kiosken? Hitta på ett namn!

Utmaningar: Svaren på frågorna ovan blir till ditt koncept, din kioskidé. Nu gäller det att formge logotyp, välja färger och teckensnitt som visualiserar konceptet. Att skapa en grafisk profil är alltså att:
– formge en logotyp
– använda en färgpalett på max 4 färger
– välja teckensnitt

Nu vill vi se hur kiosken ser ut! Visa den grafiska profilen (logotyp, färg) applicerad på kioskens tänkta skylt/fasad, påse/förpackning och kanske någon mer valfri enhet (till exempel parasoll eller keps eller något annat). Visa detta på max 2 stycken jpg-filer i A3-format.

Visa din tanke- och skissprocess på ytterligare en jpg-fil i A3-format. Hur kom du fram till logotypen, typsnitten och färgerna?

Arkitektur och design

”Den andre” / ”Den andra”

Skapa en sittplats för ett möte mellan dig och en annan. Du befinner dig antingen utomhus eller inomhus och vi är nyfikna på vem du har valt att bjuda in och hur sittplatsen du erbjuder ser ut.

Konstruera en modell av sittplatsen med valfria material i valfri skala och fotografera av den. Miljön du har valt visar du genom en skiss / bild där sittplatsen finns inplacerad.

Beskriv kort den du valt att möta antingen om det är en nu levande eller fiktiv varelse.

Du ska skicka in följande:

  1. ett fotografi av sittplatsen
  2. en kort text om mötet och den andre (som du fyller i som bildskrivning med max 250 tecken då du laddar upp fotografiet)
  3. en skiss / bild av miljön

Keramisk form

Skapa en egen ”skvader”! Skvadern är ett fantasidjur vars framdel är en hare och bakdel en tjäder. Gör ett eget fantasidjur genom att kombinera två valfria djur. Bygg en tredimensionell modell av det. Använd exempelvis papper, kartongmaterial, återvunnet papper, tejp och lim. Färglägg inte djuret, men däremot kan pappret ha olika färger och nyanser. Du får använda svart penna för eventuella markeringar. Gör det inte för litet, ungefärligt mått 30 cm. Fotografera av fantasidjuret från två olika håll.

Metallformgivning

Gör ett tredimensionell bärbart objekt till en offentlig person. Materialval är helt fritt.

Saker som du kan tänka på:
– Vilken historia vill du berätta med ditt objekt?
– Varför är denna person betydelsefull för dig?
– Hur speglar känslan av materialet personen?
– Hur placerar du objektet? Kan placeringen förstärka det du vill uttrycka?

Fotografera av ditt verk i minst två bilder: en bild som visar hur objektet är bärbart och en bild som visar verket från den bästa vinkeln. Ange vilken person du har gjort objektet till (gör det i bildbeskrivningen när du laddar upp bilderna som arbetsprov) .

Frivilliga arbetsprover

Andra egna arbeten som du vill ha med som arbetsprover, utöver de obligatoriska, får vara utförda i valfritt material. Kanske vill du visa fler teckningar och målningar eller digitala arbeten eller kortfilmer. Tredimensionella arbeten – som smycken, keramik, möbler, kläder eller skulptur – visas som foton. Ange originalets mått, material och teknik.

Du får visa max 18 olika bilddokument inklusive de obligatoriska arbetsproverna. Varje bild får vara max 3 MB (när den är oöppnad).

Hantverkspedagogutbildningen intervjuer 1–5 juni 2020

Med utgångspunkt i prövning av de sökandes behörighet, skriftliga motiveringar samt arbetsprover, kallas ett antal sökande till Hantverkspedagogsutbildningen på intervju på Nyckelviksskolan under vecka 23.

Besked

Besked om antagning skickas per mejl runt 10-11 juni 2020. Vi lämnar inte på förhand besked per telefon.