Sidan är uppdaterad 27 maj 2022

Behörighetskrav

Du som söker ska ha genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola, motsvarande utbildning eller kan på annat sätta bedömas kunna tillgodogöra dig utbildningen. Med samlade betygsdokument, kursintyg och arbetsintyg ska samtliga sökande styrka sin behörighet.

När du fyllt i och skickat ansökan på hemsidan får du ett mejl med inloggningsuppgifter till din sida för digitala arbetsprover. På denna sida styrker du också din behörighet genom att ladda upp betyg och intyg.

Om du är på väg att fullfölja dina gymnasiestudier, men inte hinner få ditt slutbetyg i tid, be då din skola att ordna ett intyg som styrker att du är studerande och snart är färdig med dina gymnasiala studier.

Ansökan 17 mars – 23 maj 2022

Ansökan gör du i ett digitalt formulär som når från webbsidan från och med den 17 mars och den ska vara inne senast måndagen den 23 maj kl 23.59.

Betala din anmälningsavgift senast 23 maj 2022

Anmälningsavgiften som täcker skolans administrationskostnader i samband med ansökan är 250 kronor per utbildning som du söker, och sätts in på bankgirokonto 5022-1803 eller swisha till nr 123-513 78 15 senast måndagen den 23 maj. Glöm inte att ange namn vid inbetalningen. Observera att vi inte betalar tillbaka anmälningsavgiften om den är inbetald och ansökan är inskickad.

Obligatoriska arbetsprover senast 23 maj 2022

Från torsdagen den 17 mars till måndagen den 23 maj kl 23.59 kommer du att kunna ladda upp och uppdatera dina arbetsprover digitalt.

När du fyllt i och skickat ansökan får du ett mejl med inloggningsuppgifter till din sida för digitala arbetsprover samt betyg / intyg. Live och Hotmail har hårt åtskruvade spamfilter och det automatiskt genererade mejlet blockeras i regel av dessa mejlprogram. Gmail funkar dock. Har du inte inom ett par timmar fått mejlet med inloggningsuppgifter, kolla i din skräppost. Hör av dig till post@nyckelviksskolan.se om det inte finns något mejl där.

De obligatoriska arbetsproverna gäller för alla sökande:
– minst 3 målningar
– minst 5 teckningar, en av dessa fem är en obligatorisk teckningsuppgift på temat ”teckna ett rum i rummet”, se anvisning nedan

För att vi ska kunna bedöma din motivation, potential, ambitionsnivå och färdigheter behöver vi se lite olika sidor av dig. Om du visar arbetsprover som enbart innehåller det uttryck som du tycker mest om, eller det intresse du ägnar mest tid åt, kan det vara svårt för oss att bedöma din ansökan. Tänk på att en viss bredd i din ansökan hjälper oss att få en uppfattning om din färg- och formkänsla, seende och förmåga att kommunicera dina idéer. En av anledningarna till att vi har stor hjälp av att se de sökandes arbete med de obligatoriska uppgifterna är att vi får en inblick i hur den sökande ser, tänker och arbetar utifrån ett givet ramverk.

Det är viktigt att du lämnar in rätt antal arbetsprover och att obligatoriska uppgifter är med. Annars räknas din ansökan som ofullständig och behandlas inte. Du får visa max 18 olika bilder, inklusive obligatoriska och frivilliga arbetsprover. Tillåtna filtyper är jpg och png. Varje bild får vara max 5 MB (när den är oöppnad).

Så fort du har laddat upp ett arbetsprov (alltså omedelbart) så har vi det, likaså med betyg / intyg. Det finns ingen spara- och skickaknapp på sidan för dina arbetsprover samt betyg / intyg.

Obligatorisk teckningsuppgift – teckna ett rum i rummet

Sätt dig i ett rum och titta mot en dörr som leder till ett annat rum. Öppna den dörren. Teckna det du ser genom dörren samt delar av det rum du sitter i.

Teckna med blyerts på lite större pappersark, till exempel A3. Syftet med uppgiften är att visa hur du tecknar av en del av verkligheten genom att använda ditt seende (inte en fantasibild, inte teckna av ett foto och inte teckna i datorn).

Tecknings- och målerimaterial

– Du väljer själv vilka material du vill teckna i, exempelvis blyerts, tusch, kol eller krita.

– Målerimaterial väljer du själv, till exempel olja, akryl, gouache, akvarell, pastellkrita eller sprayfärg

Extra obligatoriska uppgifter till samtliga ettåriga utbildningar

När du söker till våra ettåriga utbildningar (på 40 veckor) – Färg, form och hantverk, Bild och grafisk form, Arkitektur och design, Textil form, Keramisk form, Metallformgivning samt Trä – form och design – behöver vi se extra obligatoriska uppgifter, se nedan.

Hantverkspedagogisk yrkesutbildning har dock ingen extra obligatoriska uppgift, förutom den obligatoriska teckningsuppgiften.

Färg, form och hantverk

Bygg din egen insekt av papper eller tunn kartong och tejp. Färglägg inte verket, men däremot kan materialet ha olika färger och nyanser. Fotografera av den från tre olika håll. Du kan lägga samman de tre fotona till ett bilddokument.

Bild och grafisk form

Skapa en grafisk profil för en framtida matprodukt som ersätter dagens köttindustri. Genom att använda stamceller från kor har forskarna arbetat fram en metod för att artificiellt odla nötkött i laboratorium. Metoden kallas 3D-bioskrivning. Forskarna tror att framställning av kött genom denna metod kan vara ett stort steg närmre att lyckas producera mer hållbart kött i framtiden.

Ett framtida fiktivt företag producerar den här typen av kött. Hitta på ett namn och formge en logotyp samt välj färger och teckensnitt som visualiserar företagets identitet. Att skapa en grafisk profil är alltså att:

– formge en logotyp

– använda en färgpalett på max 4 färger

– välja teckensnitt

Nu vill vi se hur produkten ser ut! Visa den grafiska profilen (logotyp, färg) applicerad på en förpackning, påse och kanske någon annan valfri enhet (till exempel fasadskylt, fordon eller något annat). Visa detta på max 3 stycken jpg-filer i A3-format.

Visa din tanke- och skissprocess på ytterligare en jpg-fil i A3-format. Hur kom du fram till logotypen, teckensnitten och färgerna?

Arkitektur och design

Skapa en ny busskur till din närmsta busshållplats!

Utgå från din närmsta busshållplats. Gör om den! Skapa en oväntad form åt en busskur som manar till förundran eller samtal mellan främlingar.

Bygg en modell, som är mellan 20 x 20 x 20 cm och 30 x 30 x 30 cm stor, av din nya busskur i valfri kartong. (Det kan t ex vara återvunnen pizzakartong, mjölkpaket eller wellpapp).

Fotografera platsen där din närmsta busshållplats finns och placera en teckning av din nya busskur i fotografiet, så att storleken och formen på din busskur blir begriplig i den miljö den är tänkt för.

Låt formen inspireras av två av följande ord: varm, sportig, explosiv, exklusiv, fluffig eller vibrerande.

Det finns konst i tunnelbanan i Stockholm. Varför inte utöka den konstnärliga gestaltningen till busshållplatser över hela landet? Din nya busskur behöver behålla de funktioner som din busshållplats har idag (såsom synlighet, väderskydd, skydd av gång- och cykeltrafikanter och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar).

Redovisa:

– foto av modellen (i kartong, 20x20x20 cm – 30x 30×30 cm stor)

– collage (foto av plats med en teckning av busskuren i)

Beskriv med en mening hur du tänkt, väv in dina två valda ord i meningen: varm, sportig, explosiv, exklusiv, fluffig eller vibrerande. Detta gör du i bildbeskrivningen när du laddar upp arbetsprover.

Textil form

Porträtt av en del av dig själv i färg!

Zooma in, välj en detalj av din kropp, till exempel ditt öga, ditt knä, din fot… Måla med de färger du tycker om. Använd papper i A4-format – täck hela ytan, lämna inget vitt! Undvik att använda konturer. Använd kritor och / eller färgpennor. En spegel kan vara bra att titta i. Fotografera av porträttet.

Keramisk form

Hur skulle du se ut om du var ett träd?

Uppgiften är att tillverka en tredimensionell form av dig själv som träd. Använd återvunnet material, exempelvis papper, kartongmaterial, plast, metall samt tejp och lim. Färglägg inte verket, men däremot kan materialen ha olika färger och nyanser. Du får använda svart penna för eventuella markeringar. Mått: minst 30 cm.

Fotografera av trädet från två olika håll. Du kan lägga samman de två fotona till ett bilddokument. Ge verket ett namn.

Metallformgivning

Gör ett tredimensionellt bärbart objekt som beskriver en känsla. Jobba med kartong och tejp. Storlek: minimum 30 cm. Tänk brett i hur du kan jobba med materialen: riva, vika, skära, böja, klippa, elda. Tänk också på att du kan använda hela kroppen.

Fotografera av ditt verk i minst två bilder: en bild som visar hur objektet är bärbart och en bild på bara objektet. Ange vilken känsla du har valt.

Trä – form och design

”Håll avstånd!” Kanske i framtiden har pandemin blivit en mer permanent del av vår vardag. Föreställ dig att det har kommit nya hårda restriktioner att alla alltid måste hålla avstånd till varandra med hjälp av en ny produkt.

Du få uppdraget att formge en ny dräkt eller ett hjälpmedel som håller andra människor på minst 1 meters radie från dig (2 meter i diameter). Dräkten ska du kunna bära på kroppen.

Dokumentera processen med en idéskiss som visar hur ditt objekt fungerar med åtminstone ett A4-papper (ett bilddokument i jpg- eller png-format). Dokumentera den färdiga dräkten med två bilder (en närbild och en bild med dräkten på kroppen, också i jpg eller png). Materialbegränsning: kartong eller wellpapp och packtejp. Jobba i fullskala (skala 1:1), ej en skalmodell.

Frivilliga arbetsprover

Andra egna arbeten som du vill ha med som arbetsprover, utöver de obligatoriska, får vara utförda i valfritt material. Kanske vill du visa fler teckningar och målningar eller digitala arbeten eller kortfilmer. Tredimensionella arbeten – som smycken, keramik, möbler, kläder eller skulptur – visas som foton. Ange originalets mått, material och teknik.

Du får visa max 18 olika bilddokument inklusive de obligatoriska arbetsproverna. Varje bild får vara max 5 MB (när den är oöppnad).

Hantverkspedagogutbildningen intervjuer 7 – 10 juni 2022

Med utgångspunkt i prövning av de sökandes behörighet, skriftliga motiveringar samt arbetsprover, kallas ett antal sökande till Hantverkspedagogisk yrkesutbildning på intervju på Nyckelviksskolan under vecka 23.

Besked

Besked om antagning skickas per mejl runt 16-17 juni 2022. Vi lämnar inte på förhand besked per telefon.