Ansökningstiden till läsåret 2021-22 har passerat men vi låter informationen ligga kvar. I slutet av januari 2022 lägger vi ut ny information på hemsidan om att söka till våra utbildningar läsåret 2022-23.

Behörighetskrav

Du som söker ska ha genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola, motsvarande utbildning eller kan på annat sätta bedömas kunna tillgodogöra dig utbildningen. Med samlade betygsdokument, kursintyg och arbetsintyg ska samtliga sökande styrka sin behörighet.

När du fyllt i och skickat ansökan på hemsidan får du ett mejl med inloggningsuppgifter till din sida för digitala arbetsprover. På denna sida styrker du också din behörighet genom att ladda upp betyg och intyg.

Om du är på väg att fullfölja dina gymnasiestudier, men inte hinner få ditt slutbetyg i tid, be då din skola att ordna ett intyg som styrker att du är studerande och snart är färdig med dina gymnasiala studier.

Ansökan 18 mars – 17 maj 2021

Ansökan gör du i ett digitalt formulär som når från webbsidan från och med den 18 mars och den ska vara inne senast måndagen den 17 maj kl 23.59.

Betala din anmälningsavgift senast 17 maj 2021

Anmälningsavgiften som täcker skolans administrationskostnader i samband med ansökan är 250 kronor per utbildning som du söker, och sätts in på plusgirokonto 28233-5 eller swisha till nr 123-513 78 15 senast måndagen den 17 maj. Glöm inte att ange namn vid inbetalningen. Observera att vi inte betalar tillbaka anmälningsavgiften om den är inbetald och ansökan är inskickad.

Obligatoriska arbetsprover 18 mars – 17 maj 2021

Från torsdagen den 18 mars till måndagen den 17 maj kl 23.59 kommer du att kunna ladda upp och uppdatera dina arbetsprover digitalt.

När du fyllt i och skickat ansökan får du ett mejl med inloggningsuppgifter till din sida för digitala arbetsprover samt betyg / intyg. Live och Hotmail har hårt åtskruvade spamfilter och det automatiskt genererade mejlet blockeras i regel av dessa mejlprogram. Gmail funkar dock. Har du inte inom ett par timmar fått mejlet med inloggningsuppgifter, kolla i din skräppost. Hör av dig till post@nyckelviksskolan.se om det inte finns något mejl där.

De obligatoriska arbetsproverna gäller för alla sökande:
– minst 3 målningar
– minst 5 teckningar, en av dessa fem är en obligatorisk teckningsuppgift på temat ”teckna ett rum från verkligheten i vilket det finns en spegel”, se anvisning nedan

För att vi ska kunna bedöma din motivation, potential, ambitionsnivå och färdigheter behöver vi se lite olika sidor av dig. Om du visar arbetsprover som enbart innehåller det uttryck som du tycker mest om, eller det intresse du ägnar mest tid åt, kan det vara svårt för oss att bedöma din ansökan. Tänk på att en viss bredd i din ansökan hjälper oss att få en uppfattning om din färg- och formkänsla, seende och förmåga att kommunicera dina idéer. En av anledningarna till att vi har stor hjälp av att se de sökandes arbete med de obligatoriska uppgifterna är att vi får en inblick i hur den sökande ser, tänker och arbetar utifrån ett givet ramverk.

Det är viktigt att du lämnar in rätt antal arbetsprover och att obligatoriska uppgifter är med. Annars räknas din ansökan som ofullständig och behandlas inte. Du får visa max 18 olika bilder, inklusive obligatoriska och frivilliga arbetsprover. Tillåtna filtyper är jpg och png. Varje bild får vara max 5 MB (när den är oöppnad).

Så fort du har laddat upp ett arbetsprov (alltså omedelbart) så har vi det, likaså med betyg / intyg. Det finns ingen spara- och skickaknapp på sidan för dina arbetsprover samt betyg / intyg.

Obligatorisk teckningsuppgift – teckna ett rum från verkligheten i vilket det finns en spegel

Välj ett rum från verkligheten i vilket det finns en spegel. Teckna rummet med väggar, tak, golv och de detaljer du vill ha med. Teckna även spegeln och det rum och de detaljer du ser i den.

Syftet med uppgiften är att visa hur du tecknar av en del av verkligheten genom att använda ditt seende (inte en fantasibild, inte teckna av ett foto och inte teckna i datorn). Teckna med blyerts och sudd på ett A3-papper.

Tecknings- och målerimaterial

– Du väljer själv vilka material du vill teckna i, exempelvis blyerts, tusch, kol eller krita.
– Målerimaterial väljer du själv, till exempel olja, akryl, gouache, akvarell, pastellkrita eller sprayfärg

Extra obligatoriska uppgifter till samtliga ettåriga utbildningar

När du söker till våra ettåriga utbildningar (på 40 veckor) – Färg, form och hantverk, Bild och grafisk form, Arkitektur och design, Textil form, Keramisk form, Metallformgivning samt Trä – form och design – behöver vi se extra obligatoriska uppgifter, se nedan.

Tvåårig yrkesutbildning till Hantverkspedagog har dock ingen extra obligatoriska uppgift, förutom den obligatoriska teckningsuppgiften.

Färg, form och hantverk

Steg 1: Avbilda en växt i tredimensionell form. Tillåtet material för din skulptur – papper och tejp. Dokumentera din skulptur i form av ett fotografi.

Steg 2: Teckna av din skulptur från två håll. Tillåtet material – blyerts eller kol.

Vi vill både se fotot och teckningen.

Bild och grafisk form

Skapa en logotyp och grafisk profil för ett café för folk som inte kan sova på nätterna. Hitta på ett namn på caféet. Namnet är förmodligen baserat på caféets idé. Beskriv idén. Vad är det som är speciellt med just detta café förutom att det är öppet på nätterna för folk som inte kan sova?

Nu gäller det att formge logotyp, välja färger och teckensnitt som visualiserar konceptet. Att skapa en grafisk profil är alltså att:
– formge en logotyp
– använda en färgpalett på max 4 färger
– välja teckensnitt

Nu vill vi se hur caféet ser ut! Visa den grafiska profilen (logotyp, färg) applicerad på caféets tänkta skylt/fasad, påse/förpackning och kanske någon mer valfri enhet (till exempel mugg eller servett eller något annat). Visa detta på max 2 stycken jpg-filer i A3-format.

Visa din tanke- och skissprocess på ytterligare en jpg-fil i A3-format. Hur kom du fram till logotypen, typsnitten och färgerna?

Arkitektur och design

”Vilken vind”. Forma en vind i materialet spaghetti som bildar ett vindskydd. Inspireras av en vind. Vinden kan vara en lätt bris, pust, blåst, storm eller orkan, byvind, vindstöt, eller tropisk cyklon. Översätt vindens rörelse och hastighet till en form som du skapar i materialet spaghetti. Formen ska bilda ett vindskydd. Välj en verklig och specifik plats där din form skulle kunna uppföras som ett vindskydd för människor. Spaghetti-formen bör inte understiga 20×20 cm.

Syfte: Tänj gärna på gränserna för hur en vind kan gestaltas, och vad ett vindskydd kan vara. Du behöver inte redogöra för funktion, användbarhet eller material hos vindskyddet. Vi är i första hand intresserade av att se din formgivningsförmåga och din förmåga att relatera din formgivning till en plats sammanhang och situation.

Redovisning: Fotografera spaghetti-formen från tre vinklar. Visa vindskyddets storlek och placering i relation till platsen genom ett collage där platsen framgår av ett fotografi och ditt vindskydds placering och storlek framgår i en teckning av vindskyddet som du klistrar / monterar in i fotot av platsen.

Material: Ett paket spaghetti (https://sv.wikipedia.org/wiki/Spagetti) och limpistol eller annat starkt lim (Koka helst inte spagettin, men om det är nödvändigt för din idé, högst till al dente.)

Textil form

Töm ut allt som du har i din väska på bordet, på golvet eller på sängen. Teckna av väskan och innehållet ur två perspektiv.

Keramisk form

Skapa ett futuristiskt leddjur. Hur ser insekterna på jorden ut år 7021? Skapa en tredimensionell modell av ett eget fantasi-leddjur. Använd återvunnet material, exempelvis papper, kartongmaterial, plast, metall samt tejp och lim. Färglägg inte modellen, men däremot kan materialen ha olika färger och nyanser. Du får använda svart penna för eventuella markeringar. Gör det inte för litet, ungefärligt mått 30 cm. Fotografera av leddjuret från två olika håll.

Metallformgivning

Gör ett tredimensionellt bärbart objekt på temat skydd. Materialval är helt fritt.

Saker som du kan tänka på:
– Hur har bärbara objekt och smycken historiskt sett använts som skydd?
– Vilken historia vill DU berätta med ditt objekt?
– Vad vill du skydda dig från?
– Hur förstärker ditt materialval det skydd du vill uttrycka?
– Hur placerar du objektet? Kan placeringen förstärka det du vill uttrycka?

Fotografera av ditt verk i minst två bilder: en bild som visar hur objektet är bärbart och en bild som visar verket från den bästa vinkeln. Ange vad objektet ska skydda dig från (gör det i bildbeskrivningen när du laddar upp bilderna som arbetsprov) .

Trä – form och design

”Håll avstånd!” Forma en egen dräkt / apparat som håller andra människor på minst 2 meters radie från dig. Dräkten ska du kunna bära på kroppen. Dokumentera processen med en idéskiss på minst ett A4 papper (ett bilddokument i jpg eller png). Dokumentera resultatet med två bilder (en närbild och en bild med dräkten på kroppen). Materialbegränsning: kartong, wellpapp och packtejp.

Frivilliga arbetsprover

Andra egna arbeten som du vill ha med som arbetsprover, utöver de obligatoriska, får vara utförda i valfritt material. Kanske vill du visa fler teckningar och målningar eller digitala arbeten eller kortfilmer. Tredimensionella arbeten – som smycken, keramik, möbler, kläder eller skulptur – visas som foton. Ange originalets mått, material och teknik.

Du får visa max 18 olika bilddokument inklusive de obligatoriska arbetsproverna. Varje bild får vara max 5 MB (när den är oöppnad).

Hantverkspedagogutbildningen intervjuer 31 maj – 4 juni 2021

Med utgångspunkt i prövning av de sökandes behörighet, skriftliga motiveringar samt arbetsprover, kallas ett antal sökande till Hantverkspedagogsutbildningen på intervju på Nyckelviksskolan under vecka 22.

Besked

Besked om antagning skickas per mejl runt 10-11 juni 2021. Vi lämnar inte på förhand besked per telefon.