Nyckelviksskolan drivs med statsbidrag och samtliga utbildningar berättigar till studiestöd. Kontrollera innan du antar plats att du har rätt till studiestöd för samtliga terminer.

Terminsavgiften

Terminsavgiften för läsåret 2020-21 är 16 000 kronor, alltså 32 000 kronor för hela läsåret. Terminsavgiften för läsåret 2021-22 beslutas av Nyckelviksskolans styrelse i början av juni 2021. I summan ingår bland annat materialet som du arbetar med på utbildningen. Avgiften betalas terminsvis.

Du som söker fullt studielån får även ansöka om merkostnadslån till undervisningsavgiften om det behövs. Merkostnadslån beviljas endast för den del av terminsavgiften som inte avser undervisningsmaterial. Du kan under 2020-21 beviljas högst 12 000 kr per termin. För mer information om detta kan du besöka CSN:s hemsida (www.csn.se).

Studiemedel

CSN beviljar studiemedel med lån och bidrag för gymnasiestudier för de ettåriga utbildningarna. När du tar studiemedel på de ettåriga utbildningarna förbrukar du inte studiemedel för högskola och universitet. Du utnyttjar den s k gymnasiekvoten. Nyckelviksskolan ger vad som formellt kallas högskoleförberedande Konst- och kulturutbildningar. För studier på gymnasienivå kan man få studiestöd för maximalt 80 veckor.

För den tvååriga Hantverkspedagogutbildningen beviljar CSN studiemedel för högskolestudier. För studier på högskolenivå är maxtiden för studiestöd 240 veckor. Denna regel gäller alltså enbart för dig som söker Hantverkspedagogutbildningen. Observera att denna utbildning dock inte räknas som högskoleutbildning annat än i detta sammanhang!

CSN beviljar studiestöd per vecka och alla Nyckelviksskolans utbildningar omfattar 40 veckor per läsår med början 23 augusti 2021 och läsårsslut 3 juni 2022. Våra utbildningar kategoriseras som ”Konst- och kulturutbildning” av CSN.

Du som är studerande och född år 2002 eller senare får själv välja om du vill ta studiehjälp (ett mindre bidrag – 1 250 kronor/månad) eller om du vill ansöka om studiemedel med bidrag och lån. Om du tar studiehjälp kan du också via CSN söka extra tillägg och/eller inackorderingstillägg.

Om du har förbrukat din rätt till studiemedel, kontakta oss på skolan. Du får också upplysningar om studiemedel och bidrag från oss samtidigt som vi skickar ut antagningsbeskedet. Ytterligare information om studiemedel kan du få från CSN:s hemsida (www.csn.se) där du också söker studielån och -bidrag.

Stipendier

Under läsåret får vi dock in ett antal kungörelser från en rad olika fonder och stiftelser som har stipendier som du i många fall kan söka. Vi sprider information om dem genom våra veckobrev.

Ibland kan det också vara möjligt att erhålla stipendier från olika lokala och nationella stipendiefonder. Kolla hur det ser ut på din hemort, eftersom många stipendiefonder har lokal anknytning. Du hittar grundläggande information genom länsstyrelsernas stiftelsedatabas på www.stiftelser.lst.se, där du kan söka på läns- och kommunnivå samt på ändamål. Du kan också söka på Sveriges största söktjänst för stipendier, www.stipendier.se .