Vad behöver man ha för behörighet för att kunna söka till era utbildningar?
Vi har inga formella behörighetskrav på betyg. Vår tillsynsmyndighet Myndigheten för yrkeshögskolan lämnar det här med behörighetskrav väldigt öppet. Vi har formulerat oss ganska öppet efter tolkning av myndighetens direktiv: Den som söker ska ha genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola, motsvarande utbildning eller kan på annat sätta bedömas kunna tillgodogöra dig utbildningen. Med samlade betygsdokument, kursintyg och arbetsintyg ska samtliga sökande styrka sin behörighet.

– – – – – – –

När startar era utbildningar? När pågår era utbildningar?
Vi har läsårsstart en gång per år, i mitten av augusti. Nästa gång startar vi 23 augusti 2021.

Utbildningarna är på heltid och den obligatoriska lärarledda undervisningen pågår måndag till fredag kl 9.00-15.45. Därutöver finns tid för självstudier.

Läsåret 2021-22 är 23 augusti 2021 till 3 juni 2022. Ett läsår är 40 studieveckor med 180 undervisningsdag och 20 självstudiedagar.

– – – – – – –

Har ni boende på skolan, internat? Hur hittar man någonstans att bo?
Skolan har inget internat, men vi får in många erbjudanden om lediga rum och lägenheter framför allt på Lidingö, och förmedlar dem gärna vidare till intresserade. Vi skickar ut bostadsannonser och ger tips om hur våra studerande lättast kan fixa någonstans att bo.

Nyckelviksskolans elevkår är ansluten till Stockholms studenters centralorganisation (SSCO) och du kan genom SSCO få hjälp att ordna bostad. Samtliga studerande är anslutna till Nyckelviksskolans elevkår. Det ger dem rätt att bo studentlägenheter som Stockholms Studentbostäder (SSSB) har. Läs mer: www.sssb.se .

Alla som studerar på Konst- och kulturutbildningar har rätt att bo i Kista Studentbostäder som förmedlas av Stockholms Bostadsförmedling. Vissa andra förvaltare av studentbostäder godkänner dock inte vår typ av utbildning för att bo där.

– – – – – – –

Kan man börja jobba efter era utbildningar?
Våra ettåriga utbildningar är högskoleförberedande Konst- och kulturutbildningar. Man är liksom inte färdig efter en sådan utbildning hos oss. Utbildningsvägarna är ganska långa inom det här området – konst, konsthantverk, arkitektur och design. Man får nödvändiga färdigheter för att kunna fortsätta på någon designhögskola, konsthögskola eller arkitekthögskola och det tre eller fem års studier till.

Om man har arkitektdrömmar så har vi utbildningar där man får färdigheter att komma in på en arkitektutbildning via Arkitektprovet.

Vi vill inte bara betona att våra studerande går vidare till designhögskolor, konsthögskolor och arkitektutbildningar. På senare år har vi märkt att många högskoleutbildningar som våra studerande intresserar sig för ligger i ett gränsland mellan design och teknik. Exempel på sådana är utbildningar för spel-, webb- och digital applikationsutveckling samt designingenjörsutbildningar.

Däremot har vi Hantverkspedagogisk yrkesutbildning som leder till jobb, även om den också är en Konst- och kulturutbildningar och inte en yrkeshögskoleutbildning (YH). Hantverkspedagogisk yrkesutbildning ger heller inte lärarlegitimation om man vill jobba som bild- eller slöjdlärare.

– – – – – – –

Hur kategoriseras era utbildningar? Var i utbildningskedjan finns era utbildningar?
Vi befinner oss mellan gymnasium och högskola. Nyckelviksskolan ger ettåriga högskoleförberedande utbildningar (40 veckor) inom konst, konsthantverk, arkitektur och design samt en tvåårig yrkesutbildning för hantverkspedagoger (80 veckor). Våra utbildningar kallas formellt Konst- och kulturutbildningar och vi står under Myndigheten för yrkeshögskolans överinseende.

Observera att Hantverkspedagogisk yrkesutbildning inte är en yrkeshögskoleutbildning (YH), utan en Konst- och kulturutbildningar.

– – – – – – –

Vad lär man sig på era utbildningar?
Hos oss utvecklar du hantverkskunnandet, formkänslan och kännedom om material tillsammans med den konstnärliga förmågan och kreativiteten, modet att följa din egna idé och att uttrycka dig självständigt och så lär du dig att reflektera över din arbetsprocess. Hos oss sker utbildningen genom det praktiska arbetet med olika material och tekniker. Kunskapen förstärks genom reflektion, teori och samtal.

– – – – – – –

Måste man betala studieavgifter eller terminsavgifter på era utbildningar?
Många Konst- och kulturutbildningar är bara delvis finansierade med statliga bidrag. Den studerande måste betala studieavgifter (eller terminsavgifter).

Terminsavgiften för läsåret 2020-21 är 16 000 kronor, alltså 32 000 kronor för hela läsåret. Terminsavgiften för läsåret 2021-22 beslutas av Nyckelviksskolans styrelse i början av juni 2021. I summan ingår bland annat materialet som du arbetar med på utbildningen. Avgiften betalas terminsvis.

Du som söker fullt studielån får även ansöka om merkostnadslån till undervisningsavgiften om det behövs. Merkostnadslån beviljas endast för den del av terminsavgiften som inte avser undervisningsmaterial. Du kan under 2020-21 beviljas högst 12 000 kr per termin.

– – – – – – –

Är era utbildningar studiemedelsberättigade?
CSN beviljar studiemedel med lån och bidrag för gymnasiestudier för de ettåriga utbildningarna (på 40 veckor). När du tar studiemedel på de ettåriga utbildningarna förbrukar du inte studiemedel för högskola och universitet. Du utnyttjar den s k gymnasiekvoten. Nyckelviksskolan ger vad som formellt kallas högskoleförberedande Konst- och kulturutbildningar. För studier på gymnasienivå kan man få studiestöd för maximalt 80 veckor.

För den tvååriga Hantverkspedagogutbildningen (på 80 veckor) beviljar CSN studiemedel för högskolestudier. För studier på högskolenivå är maxtiden för studiestöd 240 veckor. Denna regel gäller alltså enbart för dig som söker Hantverkspedagogutbildningen. Observera att denna utbildning dock inte räknas som högskoleutbildning annat än i detta sammanhang!

Du som är studerande och född år 2002 eller senare får själv välja om du vill ta studiehjälp (just nu är det ett mindre bidrag – 1 250 kronor/månad) eller om du vill ansöka om studiemedel med bidrag och lån. Om du tar studiehjälp kan du också via CSN söka extra tillägg och/eller inackorderingstillägg.

– – – – – – –

Har ni kvällskurser, sommarkurser eller distansutbildningar?
Nej, i nuläget kan vi bara erbjuda åtta olika utbildningar som pågår dagtid och heltid med obligatorisk lärarledd undervisning på skolan.

– – – – – – –

Hur påverkar covid-19 era utbildningar?
Vi följer gällande rekommendationer och restriktioner i samhället. Just nu håller kör vi undervisning i halvklass: ena halvan på åtta personer har undervisning i skolans verkstäder och ateljéer och den andra halvan på åtta pers har distansundervisning. Halvklasserna byts av varje dag. Om smittspridning uppstår i en klass / grupp så övergår den genast helt till distansundervisning via Teams.

För att hålla nere smittspridning har vi följande rekommendationer:
– Tvätta och sprita händerna så fort du kommer till skolan.
– Stanna hemma vid minsta symptom och testa dig så snart som möjligt. Meddela din lärare eller mig vid positivt resultat så snart som möjligt.
– När du stannar hemma med lindriga symptom – meddela din lärare. Vi eftersträvar att kunna ge dig arbetsuppgifter så att du kan delta i undervisningen på distans.
– Håll avstånd på luncher, i trapphus samt i verkstäder och ateljéer. Nytt schema innebär att du befinner dig i en ny zon – använd mikro, kyl och toalett enligt anvisning från din lärare.
– Användning ansiktsskydd när du åker kollektivtrafik i rusningstid. Skolan tillhandahåller skyddsmask om det behövs
– Håll avstånd och tvätta / sprita händer även på fritiden