Vad behöver man ha för behörighet för att kunna söka till era utbildningar?
Vi har inga formella behörighetskrav på betyg. Vår tillsynsmyndighet Myndigheten för yrkeshögskolan lämnar det här med behörighetskrav väldigt öppet. Vi har formulerat oss ganska öppet efter tolkning av myndighetens direktiv: Den som söker ska ha genomgått gymnasieskola, gymnasiesärskola, motsvarande utbildning eller kan på annat sätta bedömas kunna tillgodogöra dig utbildningen. Med samlade betygsdokument, kursintyg och arbetsintyg ska samtliga sökande styrka sin behörighet.

– – – – – – –

När startar era utbildningar? När pågår era utbildningar?
Vi har läsårsstart en gång per år, i mitten av augusti. Nästa gång startar vi 22 augusti 2022.

Utbildningarna är på heltid och den obligatoriska lärarledda undervisningen pågår måndag till fredag kl 9.00-15.45. Därutöver finns tid för självstudier.

Läsåret 2022-23 är 22 augusti 2022 till 2 juni 2023. Ett läsår är 40 studieveckor med 180 undervisningsdagar och 20 självstudiedagar.

– – – – – – –

Har ni boende på skolan, internat? Hur hittar man någonstans att bo?
Skolan har inget internat, men vi får in många erbjudanden om lediga rum och lägenheter framför allt på Lidingö, och förmedlar dem gärna vidare till intresserade. Vi skickar ut bostadsannonser och ger tips om hur våra studerande lättast kan fixa någonstans att bo.

Nyckelviksskolans elevkår är ansluten till Stockholms studenters centralorganisation (SSCO) och du kan genom SSCO få hjälp att ordna bostad. Samtliga studerande är anslutna till Nyckelviksskolans elevkår. Det ger dem rätt att bo studentlägenheter som Stockholms Studentbostäder (SSSB) har. Läs mer: www.sssb.se .

Alla som studerar på Konst- och kulturutbildningar har rätt att bo i Kista Studentbostäder som förmedlas av Stockholms Bostadsförmedling. Vissa andra förvaltare av studentbostäder godkänner dock inte vår typ av utbildning för att bo där.

– – – – – – –

Kan man börja jobba efter era utbildningar?
Våra ettåriga utbildningar är högskoleförberedande Konst- och kulturutbildningar. Man är liksom inte färdig efter en sådan utbildning hos oss. Utbildningsvägarna är ganska långa inom det här området – konst, konsthantverk, arkitektur och design. Man får nödvändiga färdigheter för att kunna fortsätta på någon designhögskola, konsthögskola eller arkitekthögskola och det tre eller fem års studier till.

Om man har arkitektdrömmar så har vi utbildningar där man får färdigheter att komma in på en arkitektutbildning via Arkitektprovet.

Vi vill inte bara betona att våra studerande går vidare till designhögskolor, konsthögskolor och arkitektutbildningar. På senare år har vi märkt att många högskoleutbildningar som våra studerande intresserar sig för ligger i ett gränsland mellan design och teknik. Exempel på sådana är utbildningar för spel-, webb- och digital applikationsutveckling samt designingenjörsutbildningar.

Däremot har vi Hantverkspedagogisk yrkesutbildning som leder till jobb, även om den också är en Konst- och kulturutbildningar och inte en yrkeshögskoleutbildning (YH). Hantverkspedagogisk yrkesutbildning ger heller inte lärarlegitimation om man vill jobba som bild- eller slöjdlärare.

– – – – – – –

Hur kategoriseras era utbildningar? Var i utbildningskedjan finns era utbildningar?
Vi befinner oss mellan gymnasium och högskola. Nyckelviksskolan ger ettåriga högskoleförberedande utbildningar (40 veckor) inom konst, konsthantverk, arkitektur och design samt en tvåårig yrkesutbildning för hantverkspedagoger (80 veckor). Våra utbildningar kallas formellt Konst- och kulturutbildningar och vi står under Myndigheten för yrkeshögskolans överinseende.

Observera att Hantverkspedagogisk yrkesutbildning inte är en yrkeshögskoleutbildning (YH), utan en Konst- och kulturutbildningar.

– – – – – – –

Vad lär man sig på era utbildningar?
Hos oss utvecklar du hantverkskunnandet, formkänslan och kännedom om material tillsammans med den konstnärliga förmågan och kreativiteten, modet att följa din egna idé och att uttrycka dig självständigt och så lär du dig att reflektera över din arbetsprocess. Hos oss sker utbildningen genom det praktiska arbetet med olika material och tekniker. Kunskapen förstärks genom reflektion, teori och samtal.

– – – – – – –

Måste man betala studieavgifter eller terminsavgifter på era utbildningar?
Många Konst- och kulturutbildningar är bara delvis finansierade med statliga bidrag. Den studerande måste betala studieavgifter (eller terminsavgifter).

Terminsavgiften för läsåret 2022-23 är 17 500 kronor, alltså 35 000 kronor för hela läsåret. I summan ingår bland annat materialet som du arbetar med på utbildningen. Avgiften betalas terminsvis.

Du som söker fullt studielån får även ansöka om merkostnadslån till undervisningsavgiften om det behövs. Merkostnadslån beviljas endast för den del av terminsavgiften som inte avser undervisningsmaterial. Du kan under 2022-23 beviljas högst 14 000 kr per termin.

– – – – – – –

Är era utbildningar studiemedelsberättigade?
Studiemedel beviljas för de ettåriga utbildningarna på det som CSN kallar gymnasienivå. Våra utbildningar kategoriseras som Konst- och kulturutbildning av CSN. Kvoten för studiemedel för studier på s k gymnasienivå är sammanlagt två år (80 veckor) om du har treårig gymnasieutbildning eller motsvarande sedan tidigare.

Det totala antalet veckor du har att söka studiemedel gäller både bidrag och studielån. Det innebär att även om du inte tar lån för alla veckor, utan bara tar bidraget, så räknas veckorna som använda.

För studier på eftergymnasial nivå är maxtiden för studiestöd 240 veckor. Denna kvot gäller dig som söker till den tvååriga Hantverkspedagogutbildningen). Även Hantverkspedagogutbildningen kategoriseras som Konst- och kulturutbildning.

Läsåret 2022-23 får du som är studerande och född år 2003 eller senare får själv välja om du vill ta studiehjälp (just nu är det ett mindre bidrag – 1 250 kronor/månad) eller om du vill ansöka om studiemedel med bidrag och lån. Om du tar studiehjälp kan du också via CSN söka extra tillägg och/eller inackorderingstillägg.

– – – – – – –

Har ni kvällskurser, sommarkurser eller distansutbildningar?
Nej, i nuläget kan vi bara erbjuda åtta olika utbildningar som pågår dagtid och heltid med obligatorisk lärarledd undervisning på skolan.

– – – – – – –

Hur påverkar covid-19 era utbildningar?
Vi följer gällande rekommendationer och restriktioner i samhället. Myndighetsrekommendationer från den 9 februari 2022:
– Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.
– Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig att vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken för allvarlig sjukdom ökar även i takt med stigande ålder.