Nyckelviksskolan
Foto: Helena Hall
Nyckelviksskolan har ettåriga högskoleförberedande utbildningar inom konst, konsthantverk, arkitektur och design. Utbildningarna ger grunden inom kreativa yrkesområden. Här finns också en tvåårig yrkesutbildning av hantverkspedagoger.

Skolan grundades 1955 och har sina rötter i den nordiska och europeiska hantverks- och materialtraditionen. Det är en rikstäckande skola och hit kommer studerande från hela landet.

Kreativ atmosfär

Nyckelviksskolan har åtta olika utbildningar. Här skapas spännande och utvecklande möten mellan studerande med olika idéer, intressen och inriktningar och med lärare med skiftande kompetens och yrkesverksamhet. Dessa möten bidrar till inspirerande samarbeten och en kreativ miljö.

Öppet klimat

Nyckelviksskolans utbildningar utvecklar den konstnärliga förmågan och hantverkskunskapen med betoning på personligt uttryck och självständigt skapande. Det utforskande arbetet bygger främst på praktiskt arbete i de olika materialen och teknikerna, vilket ger förutsättningar och lust för att inhämta de teoretiska kunskaper som behövs. Skolan värnar nyfikenhet och respekt för olikheter för att möjliggöra varje studerandes individuella utveckling.

Växelverkan

Utbildningarnas uppbyggnad kombinerar fri konst med konsthantverk, formgivning och arkitektur. Detta skapar en växelverkan mellan de olika konstnärliga områdena och medverkar till att ge en helhet av växtkraft och möjligheter. Studierna ger övergripande form- och materialkunskap och erfarenheterna från de olika ämnena kan vävas samman till nya sammanhang och därmed ge nya uttryck och former.

Gemensam miljö

Omsorgen om den gemensamma miljön är en viktig del av skolan. En integrerad del av undervisningen är städning av verkstads- och ateljélokaler och vård av maskiner, utrustning och verktyg, liksom ansvaret för arbetsmiljön. Vi arbetar medvetet med individen och gruppen, eftersom det är ett viktigt pedagogiskt redskap i undervisningen under hela läsåret. De studerande har egna uppehållsutrymmen och skolan uppmuntrar olika sociala aktiviteter.

Studerandeinflytande

De studerande har medinflytande och insyn i skolan. Det finns en elevkår på skolan med syfte att påverka utbildningarna, delta i skolans olika organ och vara bollplank till skolans ledning i små och stora frågor.

Hög kompetens

Skolans lärare är yrkesverksamma som konstnärer, konsthantverkare, formgivare eller arkitekter och är själva en del av den verklighet och verksamhet som de studerande utbildar sig för. Nyckelviksskolan befinner sig i Stockholmsregionen och här finns en hög kompetens samlad inom de speciella yrkesområden, som skolan hämtar sina lärare från. Här finns också landets största tillgång på föreläsare och gästlärare inom området.

Konst- och kulturliv

Nyckelviksskolan, som ligger på Lidingö, är en rikstäckande skola med studerande från hela landet. En fördel med att studera på skolan är närheten till regionens sjudande konst- och kulturliv. Det stora utbudet av museer och gallerier, utställningar av ny form och design, högskolor inom konst- och formområdet, internationella utblickar, det stora utbudet av idéer, historiskt och i nutid – allt detta ger stimulans till utbildningarna.