Styrelseledamöter

Erik Westin – Ordförande / Civilekonom / Affärsutvecklare, Add On Ed
Åsa Conradsson – Ledamot / Inredningsarkitekt SIR/MSA på Cedervall Arkitekter
Karin Lekberg – Ledamot / Kulturstrateg
Hans Murman – Ledamot / Arkitekt SAR/MSA på Murman Arkitekter
Jan Nord – Ledamot / Brand director / Creative director
Anna Odhner – Ledamot / Ombudsman och utredare på SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) / Nationalekonom

Föredragande och representanter

Cecila Darle – Föredragande / Rektor
Filippa von Krusenstjerna – Personalrepresentant / Lärare i skulptur / Konstnär
Ylva W Franzén – Personalrepresentant / Lärare i keramik / Konstnär / Utbildningsansvarig på Keramisk form
vakant – Studeranderepresentant
vakant – Studeranderepresentant

– – –

Övriga föreningsledamöter i Föreningen Nyckelviksskolan

Katrin Behdjou Arshi – Kulturlots vid Stockholms Stad / Curator
Ragna Berlin – Konstnär / VD för Konstpool
Miriam Andersson Blecher – Konsthallschef på Botkyrka konsthall
Marie-Louise Bowallius – Prefekt på institutionen för Design, Inredningsarkitektur och Visuell kommunikation på Konstfack
Helene Broms – Inredningsarkitekt / Utställningsproducent
Tom Böttiger – VD, Cloud Nine AB / Konstsamlare
Karin Cyrén – Illustratör och författare av barn- och ungdomslitteratur
Mårten Cyrén – Formgivare
Wanja Djanaieff – Textilformgivare
Thomas Ekdahl – Arkitekt SAR
Per Elde – Arkitekt SAR/MSA
Marianne Elinsdotter
Päivi Ernkvist – Keramiker
Lars Ewö – Carl Malmstens Hantverksstiftelse
Hans Hansson – Fd rektor på Nyckelviksskolan
Hedvig Hedqvist – Designskribent
Veronica Hejdelind – Verksamhetschef på Arwidssonstiftelsen / Konstvetare och museivetare
Lena Holger – Författare, konstvetare och museiman
Sepidar Hosseini – Grafisk formgivare / Illustratör
Saadia Hussain – Konstnär / Konstpedagog på Mångkulturellt Centrum
Carl-Anders Ifvarsson – Sakkunnig
Gunilla Kihlgren – Glaskonstnär
Matti Klenell – Formgivare
Helén Knutes Nyqvist – universitetslektor och studierektor vid Specialpedagogiska institutet vid Stockholms universitet
Johanna Lagercrantz – Gårdsägare, arkitekt och designer
Eva Lange – Skulptör
Jenny Lantz – Docent i företagsekonomi samt modevetenskap / Författare / Programansvarig vid Handelshögskolan
Ylva Larsson – Arkitekt SAR/MSA
Jakob Lilliemarck – Industridesigner på Tengbom
Ulf Lorensson – Skulptör / fd lärare i skulptur på Nyckelviksskolan
Fredrik von Matérn – Fd rektor på Nyckelviksskolan
Bertil Montalvo – Jurist
Agnes Nobel – Docent i pedagogik
Birgitta Notlöf – Fd verksamhetschef på Livstycket
Maria Perers – Intendent, Nordiska museet
Birgitta Qvarsell – Professor emerita i pedagogik
Cilla Robach – Ledamot / Fil dr i konstvetenskap / Intendent vid Nationalmuseum
Fanny Sachs – Arkitekt
Sigrid Sandström – Konstnär / Professor, Kungl. Konsthögskolan
Sofia Silfverstolpe – Antikexpert / Generalsekreterare, Sveriges Konst- och Antikhandlarförening
Johan Stenberg – Fd bankdirektör
Fanny Stenberg – Scenograf/ Arkitekt SAR/MSA
Gunnel Stenqvist – Fd högskoleråd, Södertörns högskola
Åsa Stenqvist – Fd informationsdirektör, fil kand, DIHR
Liv Strand – Konstnär
Michael Söderlundh – Konstnär / Fd lärare i teckning och måleri på Nyckelviksskolan
Annika Ullman – Vice dekan vid Samhällsvetenskapliga fakulteten samt professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms Universitet
Monica Waerndt – Fd lärare i bild och grafisk form på Nyckelviksskolan
Johan Wingestad – Verksamhetsledare KKV i Stockholm (Konstnärernas Kollektivverkstad) / Keramiker
Nils-Gunnar Zander – Konstnär
Christina Zetterlund – Professor, Konstfack
Annika Öhrner – Docent samt universitetslektor, Södertörns högskola