Samtliga lärare vid Nyckelviksskolan är deltidsanställda och yrkesverksamma inom sitt undervisningsområde. Du som önskar komma i kontakt med våra lärare, ring oss tel 08-544 815 00 eller mejla till skolan - post@nyckelviksskolan.se - så vidarebefordrar vi ditt meddelande. Förutom lärarna är utgör sex personer skolans kansli där dess fastighetsavdelning ingår.

Skolans lärare

Nyckelviksskolan Kristina Bength
Kristina Bength

Konstnär / Lärare i teckning och måleri

Portfolio

Nyckelviksskolan Jenny Bergman
Jenny Bergman

Konstnär och producent / Lärare i textil tryck

Portfolio

Nyckelviksskolan Rolf Bergström
Rolf Bergström

Lärare i teckning och måleri

Portfolio

Nyckelviksskolan Lars Brunström
Lars Brunström

Konstnär / Lärare i skulptur

Portfolio

Nyckelviksskolan Richard G Carlsson
Richard G. Carlsson

Konstnär / Lärare i teckning och måleri

Portfolio

Nyckelviksskolan Sara Casten Carlberg
Sara Casten Carlberg

Konstnär / Lärare i textil form samt teckning och måleri

Portfolio

Erika Dahlén

Konstnär / Vikarierande lärare i teckning och måleri

Portfolio

Matilda Dominique

Textilkonstnär / Vikarierande lärare i vävning

Portfolio

Tabea Dürr

Textilkonstnär / Lärare i vävning

Portfolio

Sofia Eriksson

Smyckekonstnär / Lärare i metall

Portfolio

Nyckelviksskolan Leo von Euler
Leo von Euler

Utställningsproducent och formgivare / Lärare i trä och materialstudier, Form – Trä samt Introduktion till scenografi

Nyckelviksskolan Ulli Evans
Ulli Evans

Konstnär / Vikarierande lärare i grafik

Portfolio

Nyckelviksskolan Shabnam Faraee
Shabnam Faraee

Illustratör och grafisk formgivare / Lärare i illustration

Portfolio

Nyckelviksskolan Sarah Fast Hurtigkarl
Sarah Fast Hurtigkarl

Smyckekonstnär och formgivare / Lärare i metall

Portfolio

Nyckelviksskolan Ylva W Franzén
Ylva W Franzén

Konstnär och keramiker / Lärare i keramik

Portfolio

Nyckelviksskolan Oscar Furbacken
Oscar Furbacken

Konstnär / Vikarierande lärare i teckning och måleri

Portfolio

Emma Hartman

Konstnär / Vikarierande lärare i teckning och måleri

Portfolio

Nyckelviksskolan Annika Heed
Annika Heed

Skulptör / Lärare i skulptur

Portfolio

Nyckelviksskolan Joel Hurlburt
Joel Hurlburt

Konstnär / Lärare i trä

Portfolio

Nyckelviksskolan Åsa Hällgren Lif
Åsa Hällgren Lif

Konstnär / Vikarierande lärare teckning och måleri

Portfolio

Nyckelviksskolan Mikael Jacobsson
Mikael Jacobsson

Grafisk formgivare / Lärare i bild och grafisk form

Portfolio

Nyckelviksskolan Anna Johansson
Anna Johansson

Bildpedagog / Utbildningsledare / Lärare i hantverkspedagogik

Nyckelviksskolan Alexandra Kern
Alexandra Kern

Konstnär / Lärare i teckning och måleri

Portfolio

Nyckelviksskolan Filippa von Krusenstjerna
Filippa von Krusenstjerna

Konstnär / Lärare i skulptur

Nyckelviksskolan Bettina Ångström Nelson
Bettina Nelson

Produktdesigner / Lärare i design

Portfolio

Nyckelviksskolan Ola Nilsson
Ola Nilsson

Konstnär / Lärare i trä

Portfolio

Nyckelviksskolan Anna Nordström
Anna Nordström

Textilkonstnär / Lärare i textila hantverk

Portfolio

Nyckelviksskolan Charlotte Nordström
Charlotte Nordström

Dramapedagog och hantverkspedagog / lärare i hantverkspedagogik med ansvar för praktik och rapportskrivning

Nyckelviksskolan Karolina Persson
Karolina Persson

Designer / Lärare i teckning och måleri

Nyckelviksskolan Malin Pettersson Öberg
Malin Pettersson Öberg

Konstnär / Lärare i teckning och måleri

Portfolio

Nyckelviksskolan Arkitektur och design Teres Selberg
Teres Selberg

Arkitekt SAR/MSA / Lärare i arkitektur

Portfolio

Maya Strandberg

Konstnär / Lärare i keramik

Portfolio

Nyckelviksskolan Christer Sundström
Christer Sundström

Skulptör / Lärare i keramik

Portfolio

Nyckelviksskolan Leyun Wang
Leyun ”Lele” Wang

Textilkonstnär / Lärare i vävning

Portfolio

Nyckelviksskolan Petter Wesslander
Petter Wesslander

Arkitekt SAR/MSA / Lärare i arkitektur samt skiss- och presentationsteknik

Nyckelviksskolan Hanna Wik
Hanna Wik

Formgivare / Lärare i design

Portfolio

Nyckelviksskolan Marc Wåhlin
Marc Wåhlin

Verkstadsassistent i trä

Nyckelviksskolan Anna Åstrand
Anna Åstrand

Konstnär / Lärare i skulptur

Portfolio

Teknik, administration och kök

Nyckelviksskolan Ljiljana Burkic
Ljiljana Burkic

Husmor

Nyckelviksskolan rektor Cecilia Darle
Cecilia Darle

Rektor

Nyckelviksskolan Mikael Jacobsson
Mikael Jacobsson

Biträdande rektor

Nyckelviksskolan Alexandra Kern
Alexandra Kern

Biträdande rektor

Nyckelviksskolan Marina Sundberg ekonomiansvarig
Marina Sundberg

Ekonomiansvarig / Personaladministratör

Nyckelviksskolan Magnus Svensson
Magnus Svensson

Kommunikationsansvarig

Nyckelviksskolan Ronnie Wendelius
Ronnie Wendelius

Fastighetsansvarig