Läsåret börjar den 22 augusti 2022 och slutar den 2 juni 2023. Utbildningarna är på heltid och undervisningen pågår under vardagar kl 9.00–15.45. Därtill tillkommer självstudietid. Våra utbildningar kallas formellt Konst- och kulturutbildningar och vi står under Myndigheten för yrkeshögskolans överinseende. Vi är ungefär på samma nivå som folkhögskoleutbildningar. Våra utbildningar är studiemedelsberättigade.

På Nyckelviksskolan sker utbildningen genom det praktiska arbetet med olika material och tekniker. Kunskapen förstärks och befästs genom reflektion, teori och samtal. Din klass med femton andra studerande blir dem du delar vardagen med, såväl i flow som i motstånd. Dina olika lärare delar med sig av sin gedigna kunskap inom många olika yrken och branscher. Undersökandet och experimenterandet står i fokus i våra ateljéer och verkstäder där 192 studenter målar, trycker, gjuter, väver, skriver, bygger, limmar, illustrerar, printar och mycket annat varje dag i veckan. Här jobbas det hårt – det syns, det doftar och hörs!