Utbildningen Färg, form och hantverk ger grundläggande kunskaper inom konst, hantverk och design. Utbildningens stora bredd är perfekt för dig som ännu inte har hittat din inriktning, men vill utforska olika sätt av skapande. Här får du en god grund för fortsatt utbildning och jobb inom till exempel konst, arkitektur, illustration, design, möbler och inredning.

Vi jobbar med konstnärligt gestaltande i en rad olika ämnen och material för att du ska få en känsla för olika sätt att uttrycka dig. De olika kurserna hänger samman och det du lär dig i en kurs kan du även använda i de övriga. Tankar, idéer, processer och praktiskt arbete ingår i undervisningen. Du lär dig att förstå den kreativa processen genom att arbeta koncentrerat i treveckorskurser med de olika materialen i skolans fina verkstäder och ateljéer.

Uppgifterna avrundas ofta med gemensamma genomgångar eller utställningar där du och dina klasskamrater delar erfarenheter kring process och metod. Våra kunniga lärare ger dig handledning och fördjupade kunskaper både i teori och praktik.

Teckning och måleri ingår i Nyckelviksskolans alla utbildningar, men på Färg, form och hantverk får du en längre kurs. Måleri och teckningsövningar lägger grunden till att utveckla ditt seende och uttrycksförmåga, som du sedan använder i friare projekt och uppgifter.

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Gustav Hedengren

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk keramik

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk metall
Amanda Sörensen
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk teckning och måleri
Foto: Magnus Svensson

• Teckning och måleri I 3,6 veckor
• Teckning och måleri II 3,6 veckor
• Teckning och måleri III 3,6 veckor
• Skulptur 3,8 veckor
• Grafik 3,8 veckor
• Keramik 3,8 veckor
• Metall 3,8 veckor
• Trä 3,8 veckor
• Vävning / textila tekniker 3,8 veckor
• Textiltryck 3,8 veckor
• Individen och gruppen 0,8 veckor
• Orientering i konst- och designteori 0,8 veckor
• Digital bildbehandling och fotografi 1,0 veckor

Studiebesök på gallerier och museer är självklara moment och ingår i de flesta kurser.

Nyckelviksskolan Färg form och hantverk grafik
Färg, form och hantverk grupp 4 2021-22
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk teckning och måleri
Foto: Alvaro Campo
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk skulptur
Olivia Ljung
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk skulptur
Foto: Alvaro Campo

 

De 64 platserna på utbildningen fördelas på fyra olika elevgrupper med 16 platser i varje grupp. Skulptur- och tecknings- och målerilärarna undervisar i olika grupper.

Jenny Bergman – Konstnär / Producent / Lärare i textil tryck
Rolf Bergström – Konstnär / Lärare i teckning och måleri
Richard G. Carlsson – Konstnär / Lärare i teckning och måleri
Tabea Dürr – Textilkonstnär / Lärare i textil form
Sofia Eriksson – Smyckekonstnär / Lärare i metall
Ulli Evans – Konstnär / Vikarierande lärare i grafik
Emma Hartman – Konstnär / Lärare i teckning och måleri
Annika Heed – Skulptör / Lärare i skulptur
Filippa von Krusenstjerna – Konstnär / Lärare i skulptur
Ola Nilsson – Konstnär / Lärare i trä
Malin Pettersson Öberg – Konstnär / Lärare i teckning och måleri
Maya Strandberg – Konstnär / Lärare i keramik
Marc Wåhlin – Verkstadsassistent i trä
Anna Åstrand – Konstnär / Lärare i skulptur

Nyckelviksskolan Ola Nilsson
Ola Nilsson

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

En intervju med Jenny Bergman – ny lärare i textil tryck på Färg, form och hantverk

Berätta lite om dig själv.
Min väg har varit lång och slingrig där slumpen har spelat en stor roll liksom min rastlösa och frihetskrävande läggning. Jag föddes i Lund, vilket fick till följd en fil mag i spanska och sociologi, en utbildning som jag läste stora delar i Barcelona där jag bodde nästan hela 1990-talet.

Det textila materialet hade alltid intresserat mig och funnits där som en trogen vän och det fick mig att söka Konstfacks textilutbildning. Därefter har jag jobbat med textilformgivning, teaterkostym, textila scenografier för museum och nu mest undersökande konstprojekt med textil, fotografi och text. Via textiltryck har jag för tillfället halkat in på keramik och gör monumentala offentliga gestaltningar i Uppsala tillsammans med Ylva W Franzén. Utöver det driver jag galleriet hangmenProjects på Södermalm tillsammans med Stephen McKenzie.

Varför är det bra att de studerande går en högskoleförberedande utbildning som färg, form och hantverk?
Att gå Färg, form och hantverk tror jag är mycket värdefullt innan du börjar på högskolan. Då hinner du testa och känna och leka dig fram och kanske hitta en teknik eller uttryck som du senare kan fördjupa dig i när du går vidare.

Varför är det ”coolt” att jobba med textiltryck?
Genom konstnärliga tekniker kan vi uttrycka och berätta så oändligt mycket. Textiltryck är en av dom. Passa på att njuta av alla fantastiska verkstäder och all kunskap som finns här på skolan!

Vad har dina studerande gjort idag?
De har fått gå ihop två och två och skapa ett nytt mönster genom att använda sina respektive screenramar med egna mönster: en liten övning i samarbete, ömsesidiga eftergifter och komposition.

The Dinner Party 2022

De fyra grupperna på Färg, form och hantverk har haft en gemensam uppgift som tar avstamp i det feministiska verket ”The Dinner Party” – en installation av konstnären Judy Chicago. Verket skapades 1974–79, och presenterar en ceremoniell bankett för noggrant utvalda gäster, 39 historiska kvinnor. Chicago reagerade på sin misogyna samtid och lyfte genom sitt verk bortglömda kvinnor ur historien och firar deras prestationer och bidrag till den västerländska kulturen.
De studerande på Färg, form och hantverk har under tre dagar skapat egna kuvert som hyllar en person som de tycker gjort något betydelsefullt och viktigt för andra människor. Materialen är trä metall, textiltryck och keramik.
Lärare: Ola Nilsson, Sofia Eriksson, Jenny Bergman och Ylva W Franzén.

 

Foto: Sofia Eriksson

——————————————

Bilder från vårutställningen 2022

Bilder från Färg, form och hantverks utställning under Nyckelviksskolans vårutställning 20-22 maj 2022.

Foto: Magnus Svensson

——————————————

Pappersfåglar

Färg, form och hantverk gr 1 har haft en lätt och snabb övning i skulpturkursen där de först har skissat fåglar på Naturhistoriska museet och sedan skapat i kartong och papper. Lärare är Annika Heed.

Foto: Magnus Svensson

——————————————

Härliga ting från metallkursen

Färg, form och hantverk grupp 4 har skapat fina grejer under metallkursen med läraren Sofia Eriksson. De studerande hade en uppgift som hette ”Mimicry” där de skulle inspireras av / efterlikna någon detalj från naturen, som till exempel formelement och strukturer. De fick själva välja om de ville arbeta med skulpturala objekt, smycken eller bruksföremål.

Foto: Magnus Svensson

——————————————

Grafik är störtskönt!

Verk av Färg, form och hantverk gr 4 från deras 18-dagarskurs i grafik. Lärare är Ulli Evans.

——————————————

Metallarbeten

Färg, form och hantverk grupp 1 har gjort otroligt grymma arbeten under metallkursen med läraren Sofia Eriksson.

Den ena uppgiften är en smyckeuppgift med tema kroppen som plats, där de studerande skulle ta inspiration från kroppen, de fick studera former, rörelser och strukturer.

I den andra uppgiften skulle de jobba med ett objekt på temat metamorfos med utgångspunkt från något de hittat i naturen.

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk metall

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk metall

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk metall

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk metall

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk metall

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk metall

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk metall

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk metall

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk metall

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk metall

Foto: Magnus Svensson

——————————————

Modellstudier

Färg, form och hantverk grupp 3 har gjort modellstudier i olja, oljepastell och kol. Lärare är Malin Pettersson Öberg.

Foto: Magnus Svensson

——————————————

Dekonstruktion

Färg, form och hantverk grupp 3 har under sin kurs i trä jobbat med dekonstruktion. Lärare är Ola Nilsson och verkstadsassistent är Love Persson.

Montera isär en second hand-möbel av trä som du har valt och inhandlat själv (i storlek som en stol ungefär). Med dessa delar som du har till ditt förfogande ska du sammanställa ett nytt objekt / en skulptur. Du får inte göra några materialtillägg utan ska återskapa med befintliga beståndsdelar. Vad gäller ytbehandling är den begränsad till helt obehandlad alternativt monokrom vit eller svart.

“Ordet ”dekonstruktion” (franska déconstruction) är en ordlek på orden de-struere (”bryta ner”) och con-struere (”bygga upp”). En tolkning av denna ordlek är att dekonstruktionen är en filosofisk aktivitet som både bryter ner och bygger upp.

De svartvita fotona är möbeln före dekonstruktionen och fotot i färg är resultatet.

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Gustav Hedengren
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Gustav Hedengren
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Saga Horn af Rantzien
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Saga Horn af Rantzien
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Edu Garma Zapata
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Edu Garma Zapata
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Maria Lundqvist
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Maria Lundqvist
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Malva Lindbärg
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Alva Jakobsson
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Alva Jakobsson
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Athina Årre
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Athina Årre
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Maja Sondén
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Fanny Gref
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Fanny Gref
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Lova Colt
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Lova Colt
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Vera Fjordefalk
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Vera Fjordefalk
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Flora Butler
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Flora Butler
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Elsa Lundsten
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Elsa Lundsten
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Estrid Rosshagen
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Ellen Eriksson
Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk trä
Ellen Eriksson

——————————————

Tema – kläder

I delkursen i teckning och måleri arbetade Färg, form och hantverk grupp 3 under tre veckor i januari-februari 2021 med att skildra klädesplagg genom olika former av måleri. Malin Pettersson Öberg handledde gruppen. Syftet var att undersöka hur ett motiv som kan framstå som ytligt och banalt kan förvandlas till någonting spännande att betrakta, något som bär på historier och vittnesmål, genom sin måleriska framställning.

Vi har utforskat hur måleriska verktyg som bildkomposition och bildutsnitt, färgskala och färgkombinationer, att fokusera på djup, form och rum (trots det till synes platta motivet) eller att medvetet använda sig av bildens yta, kan medverka till att skapa en intressant bild.

Som inspiration har vi samlat källor i form av måleri, installationskonst, film och radioprogram. Till slutredovisningen bjöd vi in konstnären Martina Müntzing som gästkritiker.

Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Leon Grünberger
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Leon Grünberger
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Laetitia Hallen
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Laetitia Hallen
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Laetitia Hallen
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Ebba Lundell
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Ebba Lundell
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Neil Bhat
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Neil Bhat
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Max Legros Selander
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Max Legros Selander
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Ty Lotz
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Ty Lotz
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Ty Lotz
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Manda Gentz Ahl
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Manda Gentz Ahl
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Manda Gentz Ahl
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Sarah Madani
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Emelie Nilsson
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Emelie Nilsson
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Hedda Lamm
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Hedda Lamm
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Algot von Reybekiel
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Algot von Reybekiel
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Ebba Wannfors
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Ebba Wannfors
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Ebba Wannfors
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Johanna Cedergren
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Johanna Cedergren
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Johanna Cedergren
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Elsa Sjökvist
Nyckelviksskolan Färg form och hantverk teckning och måleri
Elsa Sjökvist

——————————————

Ännu mer textiltryck

Färg, form och hantverk gr 1 tryckte järnet under 18 dagar i november och december under lärare Jenny Bergmans handledning.

——————————————

Bilder från en målarateljé

Färg, form och hantverk grupp 2 hade en 18 dagars delkurs i teckning och måleri (av sammanlagt 54 dagar under hela läsåret). Här är några bilder från ateljén.

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk teckning och måleri

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk teckning och måleri

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk teckning och måleri

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk teckning och måleri

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk teckning och måleri

Foto: Emma Hartman

——————————————

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck

Textiltryck

Färg, form och hantverk gr 4 jobbar för fullt under 18 dagar i september och oktober med textiltryck under lärare Jenny Bergmans handledning.

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk textiltryck

——————————————

Millesinspiration i betong

Färg, form och hantverk gr 3 besökte närliggande Millesgården på Lidingö och inspirerades av skulptören Carl Milles. Lärare i skulptur var Filippa von Krusenstjerna och gästlärare i betonggjutning var Åsa Elieson.

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk skulptur

——————————————

Nyckelviksskolan Färg form och hantverk keramik

Conversation Piece – en utställning på blås & knåda

Under 1700-talet var porslinet ett exklusivt material och det var vanligt att använda porslinsfiguriner i dukningar vid fina middagsbjudningar. Skulpturernas motivvärld gestaltade dåtidens berättelser och ideal och de fungerade som samtalsobjekt i förmögna hem.

I grupputställningen ”Conversation piece” på galleri blås & knåda presenterade 48 studerande från utbildningen Färg, form och hantverk moderna samtalsobjekt  som tar avstamp i figurintraditionen. De studerande gjorde individuella tolkningar av vår tids stora och små frågor i keramik. Lärare och samordnare för detta projekt var Ylva W Franzén.

Utställningen pågick 12–19 februari på blås & knåda. Galleri blås & knåda ligger på Hornsgatan 26 på Södermalm i Stockholm.

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk keramik

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk keramik

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk keramik

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk keramik

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk keramik

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk keramik

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk keramik

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk keramik

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk keramik

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk keramik

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk keramik

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk keramik

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk keramik

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk keramik

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk keramik

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk keramik

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk keramik

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk keramik

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk keramik

 

——————————————

 

Textiltryck

Färg, form och hantverk gr 1 har haft en kurs på 18 dagars i textil tryck under november-december 2019 med läraren Jenny Bergman.

——————————————

I all hast – en utställning

Alla fyra klasser på utbildningen Färg, form och hantverk gick samman och hängde utställningen ”I all hast” i skulpturateljéerna (med arbeten från olika kurser) lagom till utbildningsministern Anna Ekströms besök den 21 oktober 2019.

——————————————

En kurs i trä med Färg, form och hantverk grupp 4

I utbildningen ingår en 18 dagar lång kurs i trä. Färg, form och hantverk grupp 4 har under mars och april månad haft läraren Ola Nilsson och lärarassistenten Fanny Johansson. De studerande har fått uppgifter som handlar om återbruk / dekonstruktion, skuggor, fogteknik, ljudform och skal / hölje.

Foto: Fanny Johansson och Ola Nilsson

——————————————

I målarsalen – självporträtt, akvareller och stilleben med vardagliga föremål

Under nio dagar i november / december jobbade Färg, form och hantverk gr 3 under handledning av läraren Malin Pettersson Öberg med olika uppgifter i målarsalen. Först fick de göra självporträtt.

Sedan hade konstnären Maria Nordin en endags-workshop med de studerande där de undersökte akvarellmåleriets möjligheter genom att måla människor, med utgångspunkt i fotografier.

Maria utgick från två olika tekniker för akvarellmåleri: den så kallade vått-i-vått-tekniken dår de arbetade flödigt med en enda färg och mycket vatten, och en torrare lager-på-lager-teknik där färger läggs på i skikt.

Därefter var det dags för en stillebenuppgift. Hur kan ett till synes meningslöst föremål laddas med värde och dramatik genom hur det framställs måleriskt? Med inspiration från den belgiske konstnären Michaël Borremans arbeten som har en teatral dimension, genom att vara medvetet iscensatta och mångtydiga, fick de studerande välja ut högst vardagliga föremål och jobba med arrangemang och belysning.

——————————————

I grafikverkstaden

Färg, form och hantverk gr 1 hade en 18 dagar lång kurs i grafik i november och december 2017 under läraren Anders Gudmundsons handledning.

——————————————

Hela havet stormar

Alla fyra grupper på utbildningen Färg, form och hantverk gick samman och gjorde en megautställning med installationer, skulptur, teckning, 3D-animation och grafik i skulptursalarna, ”Hela havet stormar” tisdag den 21 november 2017. Lärare: Annika Heed, Filippa von Krusenstjerna, Sara Casten Carlberg och Anders Gudmundson.

——————————————

Vävning

Färg, form och hantverk grupp 3 hade en kurs i vävning under 18 dagar i september och de visade vad de hade gjort i trapphuset på Tallbo. Det är fascinerande att de allra flesta var totala nybörjare i att väva när kursen började. Lärare: Tabea Dürr och Anneli Tegelberg.

——————————————

Flamencokroki

Pia ”del Norte” Pohjakallio körde flamenco som dansande krokimodell för utbildningen Färg, form och hantverk under ledning av läraren Annika Heed på Nyckelviksskolan.

——————————————

Tableau Vivant med temat surrealistisk frukost

Uppgiften ”Tableau Vivant” genomfördes med Färg, form och hantverk gr 3 under läraren Malin Pettersson Öbergs handledning. Gruppen producerade sin egen Tableau Vivant (= levande målning) med scenografi, kostym och sig själva som modeller.

Momentet inleddes med en introduktion där vi tittade på Edouard Manets målning ”Olympia” från 1863, som var en för sin tid nyskapande och uppseendeväckande parafras på Tizians ”Venus av Urbino” från 1538. Från det sena 1900-talet och framåt har iscensättning blivit allt vanligare inom fotografin och videokonsten, och intresset för teater och performance har exploderat.

Efter introduktionen delades de studerande in i mindre grupper, som med hjälp av böcker och internet forskade vidare och hittade förlagor till en egen Tableau Vivant. Arbetsgrupperna tillverkade olika delar av ”tablån”. Följande dag agerade hälften av de studerande i iscensättningen och andra hälften avbildade den. Sedan byttes de av och de som hade poserat tecknade. Vi fotograferade och filmade både förberedelserna, den färdiga ”tablån” och hur tuschteckningarna växte fram.

Syftet med uppgiften var att utvidga momentet modell- och krokiteckning till att omfatta en förståelse för dess performativa drag, och för betydelsen av iscensättning och imiterande av förlagor (parafraser) inom konsten, fotografin och teatern.

Ungefärlig tid för momentet: 3 dagar.

Foto: Malin Pettersson Öberg, Gustaf Östlund, Tilde Ekebjär och Emma Berzén

——————————————

Målningar av Anna Pers Bräcke

En svit av målningar som Anna Pers Bräcke (Färg, form och hantverk gr 4) har gjort på Nyckelviksskolan.

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk Anna Pers Bräcke

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk Anna Pers Bräcke

Nyckelviksskolan Färg, form och hantverk Anna Pers Bräcke

——————————————

Stilleben med historisk teknik

Läraren Anders Gudmundson hade en tvådagars workshop tillsammans med de studerande på Färg, form och hantverk grupp 4 i maj 2015. De prövade då att använda 3D-utskrivna ”Camera Lucidor” (som Anders hade tillverkat på skolan) när de målade stilleben för att kunna måla ”objektivt” och för att kunna jämföra färgerna på duken direkt med verkligheten. Det blev också en introduktion till den begränsade, klassiska ”Zorn-paletten” där man med med en relativt snäv färgrymd kan återge det mesta man ser!

Projektet inspirerades av David Hockneys och Tim Jenisons forskning om historiska målerimetoder med fokus på optiska hjälpmedel och verk av konstnärer som Caravaggio, Vermeer och Torrentius.

Stort tack till de studerande i Färg, form och hantverk grupp 4 som gick läsåret 2014-15 för deras medverkan i detta unika och roliga projekt!

——————————————

Färgkod och appropriering

Hur kan man använda färglära i konstnärliga projekt på ett sätt som rör vår samtid? Det har Nyckelviksskolans studerande i grupp 3 på utbildningen Färg, form och hantverk undersökt under en kurs som sträckt sig över sex dagar.

Kursen ”Färgkod och Appropriering” har omfattat flera delmoment. Dels har vi skannat av vår omgivning och frågat oss vad färg kan beteckna. Dels har vi fördjupat oss i två konstprojekt som undersöker politiska och sociala förändringar genom färgfilter. Vi har gjort ett studiebesök i Husby där konstnären Johanna Gustavsson Fürst berättade om sitt arbete ”Impressionism-Aktivism”, och Monika Marklinger har besökt skolan och presenterat projektet ”The Politics of Colour”. Slutligen har vi valt ut varsitt bostadsområde och färgsatt det med ett färdigt system av färger.

När vi hade kurs i färglära tittade vi på konstnärliga exempel som undersöker färgen och formens sensoriska och fenomenologiska kvalitéer. Men under kursen ”Färgkod och Appropriering” har vi satt oss in i konst som mer handgripligen använder befintliga färgsystem som en metod för att avslöja ideologiska system. Förhoppningsvis kan projekten ”Impressionism-Aktivism” och ”The Politics of Colour” visa prov på både hur ideologiska förändringar kan avslöjas via färgsystem, och hur man som konstnär kan arbeta samhällsförändrande via färgkoder.

Appropriering

Appropriering betyder att tillägna sig eller att beslagta något. Ungefär som när en DJ lånar eller samplar befintliga ljud och gör till sin egen komposition. Men det befintliga som läggs beslag på behöver inte vara något oföränderligt. Till exempel kan en social roll eller identitet approprieras. Appropriering är en väl använd konstnärlig metod. Under kursen har vi gjort en historisk tillbakablick och tittat på hur synen på original och kopia, upphovsmannaskap, och att göra något som är nytt, eller göra något med det som redan finns, har förändrats. Bland annat genom en bildvisning som innehåller verk av Marcel Duchamp, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Sherry Levine, Barbara Kruger, Gunilla Klingberg, Claire Jervert, Eva Arnqvist och Anri Sala och Edi Rama.

Färgkoder

Vi har i gemensamma associationsövningar och individuellt framför datorn samlat in så många färgkoder vi bara kunnat. Från varumärkens färgkoder som IKEA och Coca Cola, till politiska partiers färg, från grottmålningars jordfärger till Dalarnas kurbitsmåleri, från vykort på ”exotiska platser” med palmer och turkost hav till andra konstnärers verk som filmer av Roy Andersson, från subkulturer/religioner som rastafari eller new age till Antroposofernas färgsystem i Järna.

Bostadsområden

Under kursen har vi utgått från varsitt bostadsområde. Sedan har vi parat ihop det med en befintlig färgkod, det vill säga ett system av färger som redan finns. Vi har försökt att inte tänka så mycket i termer av skönt och fult, utan mer i termer oförutsägbarhet och experiment. Till exempel; vad händer med vår förståelse av Hammarby Sjöstad om det är färgsatt i Brios leksaksfärger? Eller vad händer med Bredängs lamellhus om de är färgsatta med allmogefärger? Känner vi igen McDonalds färger om de appliceras på slottet?

I uppgiften har det ingått att besvara frågan varför bostadsområdet har nuvarande färgsättning. Till vår hjälp har vi haft Mari Ferrings avhandling ”Den levande väggen” vars inledning vi läst.

Impressionism-Aktivism med Johanna Gustavsson Fürst

När vi besökte Husby tillsammans med konstnären Johanna Gustavsson Fürst berättade hon om Husbys historia. Likt impressionister målade vi hur vi upplevde fasadernas färger, men vi gjorde även färgprover av lokalfärgen. Själv beskriver hon projektet ”Impressionism-Aktivism” som påbörjades 2008 så här:

”Hur hänger bilbränder och färg ihop? Kan konstnärlig process med utgångspunkt i friluftsmåleri synliggöra dominerande normer och ideologier och utvecklingen av ett miljonprogram? Förändringen av Husbys fasader, från en mångfald av färger á la 70 tal till vår tids sjöstadvita estetik, är uttryck för förändrade ekonomisk-politiska och sociala strukturer. Därför är det intressant att undersöka hur färgen bestäms. I detta konstnärliga forskningsprojekt samarbetar professionella konstnärer och amatörer, unga och gamla för att göra ett kollektivt verk, en dokumentation med friluftsmåleri, av Husby i norra Stockholm. Parallellt med måleriet dokumenteras processerna bakom renoveringen. Hur fattas beslut och hur går samspelet till i planprocessen? /—/ Man kan se Impressionisternas beslut att gå ut från ateljén och ut från staden som en politisk handling som jag vill översätta till dagens urbana situation. Genom att arbeta parallellt med två olika metoder: den konstnärliga: måleriet, och den vetenskapliga: samarbetet med forskare, kan vi fördjupa arbetet inom respektive praktiker. Friluftsmåleriet är en metafor för en gemensam utgångspunkt i en specifik konstnärlig process där närvaron på, och inlevelse i, platsen är central. Det finns en enkel logik i att dokumentera färg med färg. Konstnären står utomhus och genomför en performativ handling och är i och med detta offentlig och öppen för dialog. Måleriet är ett konstnärligt material som många människor har en relation till. Man vet att det är konst. Genom att utgå från ett medium som är ”tryggt” kan vi komma förbi diskussioner med nyfikna om vad som är konst eller inte, för att istället hamna på den centrala frågan om fasaderna, planprocessen, estetik och renovering.”

The Politics of Colour med Monika Marklinger

Vi träffade Monika Marklinger som berättade om hennes och Johan Waerndts tredelade videoinstallation ”The Politics of Colour” från 2007 som tar utgångspunkt i utvecklingen av färg-TV-systemen under 1950- och 1960-talet. Det var när Monika stod och blandade UV-färg som hon kom på att hon stötte på liknande problem som pionjärerna inom färg-TV brottades med. Till exempel att få fram färgen vit. Monika Marklinger beskriver ”The Politics of Colour” så här:

”Dåtidens beslutsfattare valde, istället för att samarbeta, att utveckla tre olika färg-TV-system: NTSC från USA, SECAM från Frankrike (lierad med Sovjetunionen) och PAL från Tyskland. Färgsystemens spridningsområden speglade tydligt såväl de båda supermakterna USAs och Sovjetunionens positioner som olika koloniala intressen – osynliga revirmarkeringar som följer kalla krigets gränsdragningar. 60-talets förhoppningar om att televisionen skulle skapa kulturell samhörighet och internationell förståelse var enorma. Man skulle kunna jämföra det med internets betydelse för vår tid att skapa en gemensam global värdegrund. I ”The Politics of Colour” tydliggörs dock hur den eterburna tekniken använts som en högst konkret faktor i ett maktpolitiskt spel.”

Utställning på Husby Konsthall

Färg, form och hantverk grupp 3 gör gemensamt två ”artist books” som de visar i en utställning på Husby Konsthall med start 21 november.

/Kristina Bength, lärarvikarie år 2015 för Grupp 3 i teckning och måleri

 

——————————————

Fåglar

Färg form och hantverk grupp 2 (läsåret 2014-15) har arbetat med fåglar i luftrummet. Kartong är ett perfekt material att bygga med, eftersom vi ville arbeta i större format och utnyttja ateljéns höga takhöjd. Fåglar är spännande att arbeta med för deras skönhet och deras olika form och karaktär. Att arbeta med kartong kräver även en viss finurlighet vad gäller konstruktion, något som studenternas olika arbeten vittnar om. Vi tecknade fåglar på Natrurhistoriska Riksmuseet, arbetade sedan i små skisser, för att sedan gå upp i full skala.

Tänkt är att fåglarna ska kunna flyga tillsammans och bilda en helhet trots att var och en av dem är sin alldeles egna personlighet.

——————————————

En kortfilm av Einar Arreman, Färg, form och hantverk grupp 2

Intervju med Ljubomir Popovic som studerade på Färg, form och hantverk 2014-15

Nyckelviksskolan Ljubomir Popovic

Konstnär. Utbildad i Fine Arts på pre­stigefulla Gerrit Rietveld Academy i Amsterdam. Hans konst undersöker stadens mellanrum och sociala orättvisor.

Vad har du gjort idag?

Jag har jobbat med min konstnärliga praktik i mitt rum. Det funkar utmärkt som temporär studioateljé. Just nu foku­serar jag på papper som material och limmar ihop collage som ska bli ett frag­ment i en större skulptural installation.

Vad gillade du mest med Nyckelviksskolan?

Att få tid och andrum att pröva och kana­lisera mina kreativa utlopp på bästa sätt. Det gav mig möjligheten att utveckla en grund för en direkt ingång till konstnär­liga språk och idéer. Skolan stimulerade mig att tro på mina drömmar och passio­ner inom konst, design och hantverk. Jag var oerhört nöjd med mitt år.

Vad har du tagit med dig från Nyckelviksskolan?

Ett väldigt viktigt förhållningssätt: det ska vara kul att jobba med sitt konst­närskap. Dessutom är Nyckelviksskolans community­anda suverän. Den breddar ens kontaktnät inom konst, design och hantverk.

Hur ser dina närmaste planer ut?

Just idag söker jag vidareutbildning på masternivå inom konst och skulptur/ installation. Har sökt ett flertal utbild­ningar både i USA och i Europa.

Vad inspirerar dig?

Konstnärer och teoretiker som jobbar med frågor i gränslandet mellan konst och arkitektur. Några jag uppskattar är Gordon Matta­Clark, Martha Rosler, Jacques Villaglé, David Hammons, Keller Easterling, David Clearbout och Klara Lidén.

——————————————

Intervju med Marcia Harvey Isaksson som studerade på Färg, form och hantverk 2004-05

Nyckelviksskolan Marcia Harvey Isaksson
Foto: Karin Björkquist

Konstnär, curator och utställningsform­givare. Utbildad på Beckmans och Kawashima Textile School i Kyoto, Japan. Marcia driver galleriet Fiberspace som visar textil- och fiberkonst, konsthantverk och design.

Vad har du tagit med dig från Nyckelviksskolan?

En kärlek till materialen och hantverken, framförallt det textila och vävning som har blivit ett viktigt sätt för mig att uttrycka mig.

Varför behövs kreativa utbildningar?

De är viktiga för att lägga grunden till alla möjliga vidareutbildningar. På Nyckelviks­skolan finns tid och möjlighet att bekanta sig med olika sätt att uttrycka sig sam­tidigt som man erövrar teknisk kunskap som kan byggas på senare. För mig som inte riktigt visste exakt vad jag ville bli var det enormt viktigt att få testa på de olika verkstäderna och ateljéerna. Jag blev generalist och det passar mig bäst för nu rör jag mig obehindrat mellan olika fält och känna mig hemma överallt.

Vad har inspirerat dig på sistone?

På sistone har jag varit inspirerad av mina rötter på den afrikanska kontinenten och av alla kreatörer med liknande rötter som bor här i Norden. Så jag planera ett projekt som ska fira oss. Fortsättning följer…

Hur ser dina närmaste planer ut?

Jag ska göra en väv som undersöker vävd typografi. Jag jobbar också med att curera en utställning för Svenska institutet samt med att gestalta Västerås Konstmuseums nya samlingsutställ­ning. Dessutom sitter jag i flera juryer som ska kora vinnare nu under våren. Fullt upp med andra ord.

Vad brinner du för som konstnär och curator?

För att förmedla berättelser. Och det finns så många som är värda att lyfta. I proces­sen är det mötet med de inre tankarna och med samarbetspartners som är i fokus medan det är mötet med publiken som är väsentlig med resultatet.