Hantverkspedagogutbildningen på Nyckelviksskolan är en unik tvåårig yrkesutbildning som förenar praktiskt arbete inom konst och hantverk med pedagogisk reflektion och tillämpning. En hantverkspedagogs arbete handlar om att skapa möjligheter till kommunikation – genom arbete med konst och konsthantverk i olika material och tekniker.

Kärnan i hantverkspedagogyrket är att en människas arbete med konst och konsthantverk kan bidra både till personlig utveckling och hälsa samt främja människors kreativitet och socialisationsförmåga.

En hantverkspedagog kan arbeta inom många olika områden i samhället, exempelvis inom rehabilitering, på daglig verksamhet, inom äldrevård, med integrationsarbete eller inom psykiatri såsom på kvinnojourer eller inom socialpsykiatri. En hantverkspedagog kan även arbeta på folkhögskolor, inom kulturskolan, på fritidsgårdar eller på museer. Målgruppen kan vara människor som av varierande skäl vill eller behöver uttrycka sig på andra sätt än genom det talade och skrivna ordet.

Du som utbildar dig till hantverkspedagog har erfarenhet av arbetslivet och känner ett behov av att bredda dina kunskaper inom kreativt skapande eller att det är dags att byta profession. På Nyckelviksskolan får du de verktyg som du behöver.

Utbildningens två år ger kunskaper inom arbete med trä, textil, keramik, skulptur, teckning och måleri. Du får en grundläggande erfarenhet i konst- och hantverksämnenas material och tekniker samt övningar i hur du går från idé till utförande på ett kreativt och pedagogiskt sätt. Lärarna på Hantverkspedagogprogrammet är själva utövande konsthantverkare, konstnärer, formgivare, pedagoger och beteendevetare. Vi tar också in gästlärare med särskilda specialkunskaper.

I utbildningen varvas de praktiska kurserna med teoretiska block där det ingår studier i pedagogik, didaktik, metodik och praktiska övningar, grupparbeten, studiebesök, workshops, och praktiktillfällen på arbetsplatser. Utbildningen innefattar även en längre praktikperiod och ett uppsatsarbete där dina praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper knyts samman.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Vi uppdaterar tvåårig yrkesutbildning till Hantverkspedagog till läsåret 2020-21

Inför utbildningsstarten för tvåårig yrkesutbildning till Hantverkspedagog – läsåret 2020-21 – genomförs omfattande förändringar i utbildningens kursplaner. De nya kursplanerna Hantverkspedagogik årskurs 1 och Hantverkspedagogik årskurs 2 kommer att ersätta tidigare kursplaner i Pedagogik, Psykologi, Socialt arbete, Handledarövningar samt Yrkespraktik.

En hantverkspedagogs arbete handlar huvudsakligen om att skapa förutsättningar för förändring och utveckling för människor genom arbete med konst och konsthantverk i olika material. Därför kommer det i utbildningen att fokuseras på teorier som handlar om mellanmänskliga relationer och hur människor med olika förutsättningar kan få stöd till utveckling och förändring för att kunna leva ett gott liv.

Ett övergripande syfte är att lyfta fram begreppet Hantverkspedagogik och låta det genomsyra utbildningen och därmed förtydligas det unika i utbildningen. Teoretiska och praktiska kurser i utbildningen sammanlänkas i högre grad och innehållet i kurserna anpassas mer direkt till en hantverkspedagogs yrkesroll.

• Tidigare kurser i pedagogik kommer att fokuseras främst på ämnesdidaktik och metodik och estetiska lärprocesser.
• Tidigare kurser i socialt arbete avgränsas till att handla om socialpedagogik, vilket handlar om förhållningssätt i professionella sociala relationer och hur lärande kan ske i dessa.
• Tidigare kursen i psykologi avgränsas till att handla om specialpedagogik, vilket handlar om bemötande och att stödja människor med olika förutsättningar i utsatta livssituationer att själva hitta vägar till förändring och utveckling.
• Skrivuppgifter kommer att delas ut löpande under utbildningen och den avslutande rapporten / uppsatsen efter yrkespraktiken kommer att vara mer avgränsad och mindre omfattande.

Observera att utbildningsplanen för tvåårig yrkesutbildning ännu inte är reviderad.

——————————————

Ämnen och material

• Hantverkspedagogik årskurs 1 – pedagogik, didaktik och metodik, socialpedagogik, specialpedagogik, estetiska lärprocesser, konst och konstpedagogik 11,2 veckor
• Hantverkspedagogik årskurs 2 – pedagogik, didaktik och metodik, socialpedagogik, specialpedagogik, yrkespraktik 16,4 veckor
• Keramik 5,6 veckor
• Skulptur 5,6 veckor
• Teckning och målning årskurs 1, 6,6 veckor
• Teckning och målning årskurs 2, 6,6 veckor
• Textil tryck 5,6 veckor
• Trä och materialstudier årskurs 1, 5,6 veckor
• Trä och materialstudier årskurs 2, 5,8 veckor
• Vävning 5,8 veckor
• Individen och gruppen 1,6 veckor
• Orientering i konst- och designteori 1,6 veckor
• Digital bildbehandling och fotografi 1,6 veckor

Under utbildningens gång får du gå på studiebesök på museer, gallerier och på arbetsplatser.

Nyckelviksskolan vårutställning 2019 Hantverkspedagog
Hantverkspedagog
Nyckelviksskolan Vårutställning 2018
Hantverkspedagog

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Nyckelviksskolan Leyun Wang

Mats Aldén – Möbeldesigner / Vikarierande lärare i trä och materialstudier
Jens Enocson – Snickare / Lärarassistent i trä
Leo von Euler– Utställningsproducent och formgivare / Lärare i trä och materialstudier (tjänstledig 2019-20)
Annika Heed – Skulptör / Lärare i skulptur
Karl Gustav Jönsson – Möbelsnickare och konsthantverkare / Vikarierande lärare i trä och materialstudier
Wibeke Möller Nielsen – Utbildningsansvarig på Hantverkspedagogutbildningen årskurs 2 / Lärare i pedagogik och socialt arbete samt psykologi
Anna Nordström – Textilkonstnär / Lärare i textil tryck
Konstantinos Prodromou – Hantverkspedagog, konstpedagog, bildlärare och musiklärare / Lärare i handledarövningar
Christer Sundström – Skulptör / Lärare i keramik
Sofia Wahl – Konstnär /Utbildningsansvarig på Hantverkspedagogutbildningen årskurs 1 / Lärare i teckning och måleri
Leyun ”Lele” Wang – Textilkonstnär / Lärare i vävning

Under året anlitas gästlärare för olika kortare kurser och gästföreläsningar.

Souvenir – att återvända

Hantverkspedagog årskurs 1 inledde läsåret med en formuppgift i kursen trä- och materialstudier om minnet av en plats ”Souvenir – att återvända”.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Checkmate

Vad? Jag valde schackpjäser.
Varför? Som barn lekte jag med dem och kom på mina egna regler. Jag var alltid dragen till hästen. Därför tycker jag att det skulle vara roligt att ha ett helt schackspel med djur. De två lagen kommer att vara katter mot hundar. Min valda plats är köksbordet. Jag har skapat många minnen vid köksbordet med ett sällskapsspel framför mig och med goda vänner runt omkring. Genom att skapa ett nytt spel hoppas jag att skapa nya minnen.
Material? Lind och lasyr.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Oma maa

Vad? En finsk flagga med björknäver.
Varför? Jag har mina rötter i en liten by vid namn Välijoki, som betyder ”ån i mitten”. Skogen runtomkring ägs av min släkt och björknävern är hämtad därifrån. Jag ville få med de finska färgerna som symboliserar snön och sjöarna, och formen är inspirerad av Alvar Aaltos klassiska vaser.
Material? Lind, björk.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Motueka, Nya Zeeland

Vad? Ett äpple
Varför? Ett minne som jag ofta tänker tillbaka på, är när jag backpackade i Nya Zeeland. Plånboken började eka och jag fick rädda situationen genom att plocka äpplen på en farm utanför den lilla staden Motueka.
Material? Lind, aluminium.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Östersjöhus

Vad? En flaskskog.
Varför? En av mina föräldrar är från Värmland och den andre är från Skåne. Vid en sjö (Östersjön) i Tiveden hittade de för flera år sedan ett lantställe där skog och vatten möter varandra. Här är naturens element så påtagliga och självklara. Det är min favoritplats för eftertanke och återhämtning.
Material? Glas, kork, papper, trä och lim.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Atabeyra: Feel my feet

Vad? Pussel och underlägg
Varför? Med rötter i Trinidad ville jag knyta an till min mammas land och använde en symbol ristad av öns urinvånare, Arawak-stammen. Symbolen visar en kvinna som står för fertilitet och skapande.
Material? Trä och akrylfärg.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Källardörrar i Roslagen

Vad? Två gamla källardörrar målade med roslagsmahogny.
Varför? De senaste 13 åren har jag på min lediga tid varit på familjens landställe i Roslagen. De äldre husen och dess detaljer fascinerar mig. Jag vill förmedla känslan av husen och den plats där de finns. Det gamla slitna träet, årens och människornas spår, det handgjorda. Dörrarna är bestrukna i den för platsen typiska roslagsmahognyn. En doftande lasyr av trätjära, linolja och terpentin.
Material? Trä, aluminium, lasyr av trätjära, linolja och terpentin.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

”Birdcat” Alebrilje

Vad? En alebrije är en imaginär varelse som består av olika delar av djur. De är täljda i trä eller gjorda av papper och är handmålade.
Varför? Dessa fantastiska och färgrika varelser kännetecknar den mexikanska kulturen.
Material? Blandat material.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Båtsouj

Vad? Renar av al, utsågade och täljda. Träet i de stiliserade renarna har pigmenterats; en har blekts med klorin, en är betsad och en är målad med linoljelasyr.
Varför? Renarna symboliserar en del av naturen och livet i det norrbottniska samhället Arvidsjaur där jag växte upp. Renen finns med som en naturlig del av den lokala faunan och finns avbildad i Arvidsjaur kommunens vapen. Renen och renskötseln är en viktig del i den samiska traditionen (samhällets samiska namn är Árviesjávrrie, och ligger i det skogssamiska området) och i det lokala samhället i stort. Båtsuoj är ordet för ren på umesamiska.
Material? Al, läder.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Fröskrin

Vad? • Samla • Ta med på färden • Sätt i jorden • Beundra formerna • Ge bort till någon • Ett skrin för frösamlare
Varför? För att frö är oändligt, viktigt och vackert. För att lära mig bordcirkelsågens möjligheter.
Material? Al, akrylplast.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Strykjärnet

Vad? Ett strykjärn.
Varför? Strykjärnet är skapat som en souvenir och hyllning till den före detta textilfabriken med samma namn som nu huserar Arbetets museum i Norrköping.
Material? Al, valchromat och mässing.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Trolludden

Vad? Trollslända
Varför? Där i min lilla koloniträdgård bland rikedom och prakt finns du ständigt närvarande och förgyller min skatt.
Material? Mässing, lind och elefanttråd.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

En studie i ek

Vad? En hängande samling av eklöv och ekollon.
Varför? Där mina farföräldrar bor finns det flera ekar som är flera hundra år gamla. Denna samling av ek-relaterade föremål är alla en liten hyllning till en plats jag älskar.
Material? Mässing, koppar, zink-plåt, lind.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

El mate

Vad? En mate-behållare.
Varför? Yerba mate som dricks i många delar av Latinamerika, ett alternativ till koffein för mig.
Material? Al, akryl.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Sápmigäddan

Vad? En gädda.
Varför? På somrarna i barndomen tillbringade min familj alltid i en liten by i Norrland, där det var en oväntat gemenskap mellan mig och mina syskon/familj, samerna som var i närområdet vissa tider, och deras barn, och många familjer thailändare och deras barn som brukade plocka bär på somrarna. Vi brukade ge fisk till dom andra familjerna, exempelvis gäddor. Det var ett väldigt intressant utbyte av svensk , samisk och thailändsk kultur gömd i en pytteliten by i Norrlands skogar.
Material? Koppar, lind, akrylfärg.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Pescados de Estepona (Andalucia)

Vad? Ett grytunderlägg uppbyggt av fiskar som finnes i södra Spaniens matkultur.
Varför? Min sydspanska bakgrund har lett mig till kusten, och den gamla fiskebyn Estepona, där jag unnar mig småskaligt fångad fisk i mitt annars vegetariska liv.
Material? Al, rep, linolja.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Måsen

Vad? En klassisk fågel där vingarna är mobila för ett flygande intryck. Fågeln är målad i ett storblommigt mönster, inspirerat av 70-talet.
Varför? Måsen får mig att tänka på Björkö i Göteborgs norra skärgård, med sina runda klippor och skrikande havsfåglar.
Material? Lind, furu och snöre.

——————————————

Vävar

Hantverkspedagogerna i årskurs 2 har vävt under 18 dagar. Lärare är Leyun Wang.Under januari och februari 2019 har Hantverkspedagog årskurs 1 har en keramikkurs med läraren Christer Sundström.

Foto: Leyun Wang

——————————————

Keramik

Under januari och februari 2019 har Hantverkspedagog årskurs 1 har en keramikkurs med läraren Christer Sundström.

Foto: Magnus Svensson

——————————————

Ställning 2.0

Under sex veckor under november 2017 till januari 2018 har förstaårsstuderande vid Hantverkspedagogutbildningen tillsammans med MADAM Snickeri (Marie Carlsson och Magdalena Marano) haft en kurs i grundläggande träkunskaper. Under kursen skulle de studerande lära sig om materialet trä, bassortimentet av handverktyg och maskiner i ett snickeri, planering och budgetering och under tiden koppla detta till sin framtida roll som hantverkspedagog. Majoriteten av de studerande har inte arbetat med trä efter träslöjden i låg- och mellanstadiet, någon aldrig.

Under kursen fick studerande valet att arbeta med ett uppdrag till en utställning / lounge på Stockholm Furniture Fair i Älvsjö 6-10 februari 2018, ”PANORAMA – aiming for democratic architecture”. Bakom projektet står arkitektur-och konstgruppen MYCKET samt Sveriges Arkitekter, Svenska Institutet och Stockholmsmässan i Älvsjö.

Uppdraget formulerades av arkitektur- och konstgruppen MYCKET: ”Vi behöver STÄLLNINGAR i olika höjder. När en sitter, när en står och hänger, för att hänga kläder. FÄRGPALETT enligt collage. MATERIALMÖTE – ställningarna ska vara uppbyggda av flera material (t ex massivträ, textil, gummi, olika skivmaterial, papper, metall, plast, något funnet).”

Det fanns också en given tidsram på tolv dagar och en budget på max 300 kr till varje verk. Med fokus på miljö- och hållbarhetstänk och pedagogiska ingångar att reflektera över – Dina egna förutsättningar, Din egen utveckling, Vad ska tränas och utvecklas, Varför ska det tränas utvecklas? – valde alla femton deltagare på kursen att bygga en ställning och här ser ni nu resultatet.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Dingelbänk

Namn på kreatören: Jimmy Rosenholm

Beskrivning: En parkbänk man kan sitta och dingla på.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Queercave 2018

Namn på kreatörerna: Lici Sjögren och Sofie Tholerus

Beskrivning: Vi gillar kojor och vill att alla som vill ska ha tillgång och tillträde till kojor. I vår Queercave kan du vara dig själv, tillsammans med en vän eller på egen hand. Vår idé är att här ska du kunna dra dig tillbaka en stund från omvärlden, kanske läsa något och även fortsätta att smycka kojan med stickers, pärlplattor eller med pennor om du har lust.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Solstice

Namn på kreatören: Ekaterina Pribytkova

Beskrivning: Jag hittade en möbel på second hand butik som tänkte jag var helt tråkig och ointressant. Jag renoverade det till ett föremål som jag uppfattade som snyggt, ja till och med magiskt. Jag hade ingen erfarenhet inom trä och experimenterade mycket.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Foundling

Namn på kreatören: Ulrika Daley

Beskrivning: Inspirationen kommer från en bok av Shaun Tan ”The Lost Thing”, som berör vad det innebär att höra till. Det handlar om att ta plats, att synas, och ber inte om ursäkt.

Vad får finnas? Hur får man se ut? Hur får man vara? Är saker vad de ter sig?

Bordet är tänkt att främja möten och dialog.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Livets kedja

Namn på kreatören: Elin Murray

Beskrivning: Hexagoner finns naturligt i vår värld: i bikupans struktur, i skalet på en sköldpadda och i uppbyggnaden av en snöflinga. Därför vill jag hedra denna form och ta fram den i vår närvaro och medvetenhet.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Träkristallen

Namn på kreatören: Cecilia Hällström

Beskrivning: Idén till klädhängaren har kommit ifrån naturfenomenet norrsken och min fascination till kristaller. Det som är fantastiskt med norrsken är dess sagolika ljus och väsen samt kristallers fina färger. Detta ville jag på något sätt förena tillsammans med vår utgångspunkt i trä.

Klädhängarens trä har kvar sitt roa material för att symbolisera natur och den mörkbruna färgen ger en kontrast till kristallerna som växer ut ur grenarna. Klädhängaren är som ett träd som har blivit förtrollat av norrskenets ljus och trädets grentoppar har blivit till kristaller.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Tillsammans

Namn på kreatören: Malin Alm

Beskrivning: – Vet du vart du ska? – Nej. Vet du? – Nej… ska vi gå dit tillsammans?

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Bit för bit

Namn på kreatören: Lisa Sundelius

Beskrivning: Inspirationen kommer från bron som hållbar konstruktion, en ”ställning” som möjliggör möten och överbryggar olikheter. Med avtagbar bordsskiva och stapelbart underrede kan formen och användningsområdet förändras och tillgodose nya behov.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Penkkiläinen

Namn på kreatören: Henriikka Repo

Beskrivning: När jag gick och letade efter inspiration, stack den här gamla spisrocken ut på loppisen och ropade mitt namn. Jag såg genast att de där är ju en bänk! Nånting att sitta på, men sen tänkte jag att; ”Hej, om det ska bli en ställning för rumpan, så varför kunde man inte förvara sina viktiga saker nära sig när man sitter där, utan att dom är i vägen?”

Där uppstod sen bänken med en förvaringsmöjlighet för små saker inunder med 1950-tals glaslådor. Praktiskt, kul och återvunnen!

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Kontemplationsställning

Namn på kreatören: Emilia Lehmann

Beskrivning: Min kontemplationsställning är en remake av gamla vinställningar. Det vävda garnet i ställningen uppmanar en till att pilla och känna, och förhoppningsvis lugna sinnet hos den som står vid bordet.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Det runda bordet heter ”Branded”. Kristallskulpturen av trä heter ”Cluster”. Det lilla bordet heter ”Side”.

Namn på kreatör: Clara Wiktorsson

Beskrivning: Jag ville ge nytt liv till gamla möbler genom ny färg och dekorationer skapade med hjälp av brännpenna.

Jag skapade även en bordsprydnad för att komplettera och förstärka det organiska temat i dekoren.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Jarl Odin

Namn på kreatören: Linnea Forss

Beskrivning: Bakgrunden till verket är att jag såg stenar staplade på varandra på en strand och ville förmedla detta intryck. Bordet har en strukturerad yta och består delvis av material hämtat från skogen eftersom jag tycker om naturens olika mönster och ytor.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: ”Spillbord” samt ”Inte en pall”

Namn på kreatören: Inka Johansen Pernu

Beskrivning: Skivan och basen är ihopsatt av olika spillbitar som fanns i träverkstaden, och fotens öde var till en början att bli ved. Den lilla avställningshyllan är en bortsågad bit från foten.

Lilla bordets skiva skulle till en början sitta på spillbordet för att skapa flera nivåer, dock kändes den bättre separat och fick ben från en klasskamrats överblivna pinnar.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Ta dig ton

Namn på kreatören: Isabel Fernandez

Beskrivning: Jag vill visa dig världen. Allt började här.

Foto: Magnus Svensson

——————————————

Rakubränning

I mars 2016 avrundade dåvarande Hantverkspedagog årskurs 1 en keramikkurs med läraren Christer Sundström med rakubränning. Raku är en keramisk tillverkningsmetod som har sitt ursprung i Japan.

Foto: Martin Josefsson
——————————————

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia Levy

Hantverkspedagogutbildningen årskurs 1 hade en tre dagars kurs i papier maché med Cecilia Levy som är grafisk formgivare, handbokbindare och illustratör/bildkonstnär.

Papier maché är en enkel teknik som går att variera i det oändliga. Det är billigt och förlåtande, lätt för både barn och vuxna att arbeta med och lämpar sig därför utmärkt väl för hantverkspedagoger.

På kursen får pappret komma till tals, vi använder gamla böcker, både tomma ytor och textsidor, glansiga magasin, reklamtrycksaker, silkespapper… Det strimlas, rivs, rullas och veckas. Klistras på ballonger, bunkar eller lerfigurer och resulterar i skålar, abstrakta former och många, många lampskärmar!

Kolla in Cecilia Levys hemsida

 

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia LevyNyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia LevyNyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia LevyNyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia LevyNyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia Levy

Intervju med Maria Lagerman som studerade på tvåårig yrkesutbildning till hantverkspedagog 2007-09

Berätta om din bakgrund och hur du hamnade på Nyckelviksskolan.

Jag är uppvuxen på Lidingö, har alltid intresserat mig för skapande på olika sätt, textilier speciellt och gick Hantverkspedagogutbildningen 2007-2009. Utbildningen hittade jag när jag sökte möjligheten att både få fokusera på socialt arbete och samtidigt använda mig att det kreativa driv och den lust jag alltid känt. Det blev en perfekt kombination för vad jag ville utveckla, göra skillnad utifrån och inspirera andra till.

Vad gör du idag? Berätta om vad du har gjort efter Nyckelviksskolan.

Efter Nyckelviksskolan började jag arbeta i en skapande verksamhet inom den sociala omsorgen och fick chans att verkligen pröva mina nya pedagogiska kunskaper från utbildningen.

Därefter började jag arbeta med Stockholms Stadsmissions Remake-verksamhet. Ett socialt företag som producerar främst textila produkter av återanvänt material. Jag blev projektledare för att starta en ny verksamhet i Hökarängen och lade grunden för en ny metod att arbeta med Remake. Där blev jag kvar i 7 år, bytte uppdrag under tiden och blev slutligen verksamhetschef med nöjet att få vara med att starta fem verksamheter till, utveckla varumärket till ett modevarumärke och nya sätt att angripa frågan om hållbart mode och hållbar konsumtion.

För ett år sedan lämnade jag Remake för att starta mitt egna företag som jag idag fortfarande driver. Idag arbetar jag som konsult med fokus på att vilja inspirera och aktivera företag, organisationer och privatpersoner till mer hållbara val, medvetna konsumtionsval och nya sätt att tänka kring sina företagskoncept. Med detta trivs jag jättebra och ser stora möjligheter att få fortsätta med.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Maria Lagerman

Vad har utbildningen på Nyckelviksskolan betytt för dig? Vad har du tagit med dig från utbildningen där?

Utbildningen gav mig en viktig grund att stå på, lät mig pröva mig fram i min egen kreativitet och utmana mig i hur jag skulle kunna använda mig av skapande för att skapa möjligheter för andra. Gruppen betydde mycket, miljön i skolan var fantastisk och blandningen av teori och praktiskt arbete perfekt för mig. Jag har regelbundet under åren gått tillbaka till vad vi lärde oss, saker vi gjorde och samtal vi hade under utbildningen. Det var ju också en lyckoträff att en av mina klasskamrater idag fortfarande är en av mina bästa vänner.

Har du något speciellt minne från Nyckelviksskolan?

Ett starkt minne är när vi jobbade kvar på kvällarna i textiltrycket. Massa kaffe, godis och tryckramar. Vi var i ett ständigt flow då!

Hur ser framtiden ut för dig? Vad kommer du att göra om, säg, 5 år?

Om fem år tror jag att jag fortfarande driver mitt bolag, samtidigt som jag driver tillfälliga projekt med olika spännande människor! Att jag arbetar med konceptutveckling på hållbara grunder, som både skall öka fokuset på hållbarhet hos företag och främja hållbara och medvetna ageranden hos privatpersoner. Främst kopplat till konsumtionsfrågor och med fokus på mode. Men vem vet! Kanske har jag också skrivit en bok och förhoppningsvis har jag flera gånger återkommit till Nyckelviksskolan för att ta del av inspirerande vårutställningar!

—————————————–

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Lena Johnsson

Intervju med Lena Johnsson som studerade på tvåårig yrkesutbildning till hantverkspedagog 2016-18

Berätta om din bakgrund och hur du hamnade på Nyckelviksskolan.

I tjugoårsåldern utbildade jag mig till keramiker och drömde om att gå på Nyckelviksskolan eller Capellagården, men jag fick barn och fokuserade på familj och min verkstad. Hade egen keramikverkstad något år, jobbade parallellt, läste olika enstaka kurser på universitetet och tappade successivt kontakten med leran. Min kreativitet gick på sparlåga, men puttrade under alla år.

Jag jobbade i många år som projektledare inom market research och jag gillade utmaningarna. Men när dagen kom då två tredjedelar blev uppsagda och jag var en av de som fick gå – då var jag inte ledsen. Jag visste att det var en chans, en möjlighet som jag inte fick missa.

Famlade runt, letade efter en ny inriktning och snubblade över en utbildning till hantverkspedagog. När jag läste igenom studieplanen kände jag att det var som hand i handske för mig. MEN ett litet problem seglade upp, utbildningen fanns bara på Nyckelviksskolan på Lidingö och jag har mina bopålar nerslagna i den skånska myllan. Stöd och pepp från när och kära och från Trygghetsrådet (TRR) fick mig ändå att söka in – och jag kom in!

Vad gör du idag? Berätta om vad du har gjort efter Nyckelviksskolan.

Jag gjorde min praktik på hemmaplan i Lund och bibehöll kontakten och jobbar nu som hantverkspedagog på Kulturcentrum Skåne. Jag jobbar även som cirkelledare, främst i keramik på ABF i Lomma. Jag har även haft kurser och workshops i andra hantverk.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Lena Johnsson

Vad har utbildningen på Nyckelviksskolan betytt för dig? Vad har du tagit med dig från utbildningen där?

Utbildningen har betytt väldigt mycket för mig. Jag har väckt till liv och hittat tillbaka till min kreativitet som legat i träda i många år. Jag har fått självförtroende att testa, pröva nya konstformer, tekniker, material och hantverk och fått bekräftat att allt spännande händer i processen. Jag tog med mig en skissbok med blanka sidor till skolan och slutade utbildningen med en välfylld verktygslåda att hämta inspiration, idéer och kunskap från, lägg därtill erfarenheter som vi fick från alla samtal och reflektioner vi som klass och lärare hade. Jag har fått bra verktyg för att känna mig trygg i de pedagogiska situationerna och möta människor från olika målgrupper.

Har du något speciellt minne från Nyckelviksskolan?

Alla människor jag träffade på skolan: all personal, alla inspirerande och kunniga pedagoger och mina hantverkspedagogiska klasskamrater bär jag med mig som fina spännande möten. Mötet med leran, efter nästan 20 års uppehåll, blev en överraskande känslostorm! Att vistas i en så kreativ miljö som Nyckelviksskolan erbjuder är en ynnest att få uppleva.

Hur ser framtiden ut för dig? Vad kommer du att göra om, säg, 5 år?

Jag jobbar fortsatt med människor med kreativt skapande och fortsätter utvecklas som hantverkspedagog. Jag vill fortsätta utmana min kreativitet, handleda och öppna upp den kreativa världen för människor som inte tror sig kunna. Med spänning ser jag framåt.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Lena Johnsson

—————————————–

Intervju med Konstantinos Prodromou som studerade på tvåårig yrkesutbildning till hantverkspedagog 2015-17

 

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Konstantinos Prodromou

Berätta om din bakgrund och hur du hamnade på Nyckelviksskolan.

Jag är lärare i de estetiska ämnena musik, bild, slöjd och estetisk kommunikation. På Nyckelviksskolan hamnade jag eftersom jag ville ha en påbyggnadsutbildning gällande flera konstnärliga material och tekniker än vad min bildlärarutbildning hade gett mig. Dessutom ville jag få ett bredare perspektiv på estetiska lärprocesser och arbete med konst och hantverk.

Vad gör du idag? Berätta om vad du har gjort efter Nyckelviksskolan.

Idag är jag bildlärare och konstpedagog på Kulturskolan Stockholm samt undervisar i ämnet bild på Stockholms Musikpedagogiska Instituts (SMI) fristående högskolekurs ”Estetiska lärprocesser”. 

Vad har utbildningen på Nyckelviksskolan betytt för dig? Vad har du tagit med dig från utbildningen där? 

Utbildningen på Nyckelviksskolan har gett mig oerhört mycket materialkännedom från flera konstformer samt tekniska kunskaper och erfarenheter i att arbeta med konst och hantverk i pedagogiska sammanhang. Men utbildningen på Nyckelviksskolan har även hjälpt mig att utveckla min förmåga till eget konstnärligt skapande och visuell kommunikation. På Nyckelviksskolan kunde jag även träffa flera aktiva konstnärer och interagera med dem i genuina ateljéer och verkstäder. Det kändes som ett ”smörgåsbord” av möjligheter att lära sig av personer som tillhör konstdiskursen. 

Hur ser du på hantverkspedagogyrket? Dess betydelse och potential?

Jag ser på hantverkspedagogyrket som en yrkesroll med flera dimensioner. Att hålla på med konst och hantverk, oavsett om en gör det som rekreation eller i lärande syften, det väcker tankar, associationer, reflektioner, dialog (med sig själv eller andra), fantasi, kreativitet, koncentration, nyfikenhet, upplevelser och känslor. Konst och hantverk kan ge människor verktyg för att uttrycka sig och skapa mening. Med andra ord så ser jag på hantverkspedagogyrket som ett sätt att hjälpa människor att utvecklas genom konstnärliga upplevelser och estetiska lärprocesser.

Jag rekommenderar utbildningen till alla som vill arbeta för utveckling och inlärning med hjälp av sinnena. Extra starkt rekommenderar jag utbildningen till lärare / pedagoger som vill kunna använda sig av konst och hantverk i sina verksamheter och professioner.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Konstantinos Prodromou

Har du något speciellt minne från Nyckelviksskolan?

Jag har flera minnen från Nyckelviksskolan och jag tycker att min tid där har berikat mitt liv! Ett speciellt minne är en jättestark konstnärlig upplevelse jag fick i samband med en uppgift där vi tecknade kroki på en flamencodansare. Interaktionen mellan musik, dans och bild var, för mig, en magisk erfarenhet. Något mer som jag också minns väldigt starkt från Nyckelviksskolan är att jag fick träffa och lära mig av en av mina favoritskulptörer, Annika Heed. Jag fick alltså vara elev till en konstnär som jag hade följt och beundrat sedan lång tid tillbaka. 

Hur ser framtiden ut för dig? Vad kommer du att göra om, säg, 5 år?

Jag brinner för allt människor kan göra med, om och genom konst. Jag kommer att fortsätta jobba med att handleda människor som känner ett behov av att uttrycka sig visuellt med hjälp av konst och hantverk.  

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Konstantinos Prodromou

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Alexander Quintero

Hantverkspedagogutbildningen på Nyckelviksskolan är starten på en ny yrkesbana för dig. Hantverkspedagogen finns på många olika platser i samhället och jobbar med personer som har behov av stöd och personlig utveckling genom att skapa med händerna, att uttrycka sig i konst och konsthantverk. En hantverkspedagog arbetar exempelvis inom daglig verksamhet, äldrevård, omsorg, psykiatri, anstalter, fritidsgårdar och museer.

Arbetsmarknaden har på senare år breddats i takt med att fler uppdragsgivare fått upp ögonen för yrkeskåren. Flera kommuner har till exempel valt att satsa på hantverkspedagogik som ett sätt att utveckla den sociala verksamheten samt förstärka det pedagogiska uppdraget på museer och konsthallar.

Då hantverkspedagoger efterfrågas på olika områden i samhället välkomnar vi en mångfald av erfarenheter hos dig som söker. Det viktiga är att du har en nyfikenhet på och ett intresse för människor.