Utbildningen Trä – form och design är startpunkten för dig som siktar mot ett yrke som möbelformgivare, arkitekt, inredningsarkitekt, industridesigner, attributmakare och konstnär. Här får du grundliga kunskaper om materialet trä och hantverket, som är centrala för dessa yrkesområden idag. I en balans mellan tradition och framkanten av digital teknik hittar du just din egen gestaltningsprocess. Du behöver inte ha jobbat i trä tidigare – nyfikenhet på materialet och dess möjligheter att gestalta dina idéer kommer att ta dig långt!

Målet med utbildningen är att du ska utveckla din konstnärliga förmåga, ditt formspråk och dina hantverkskunskaper. Du kommer att undersöka träets möjligheter både konstnärligt och funktionellt under året. Detta sker genom att vi varvar längre uppgifter utifrån form, funktion, och konstruktion med lekfulla korta övningar. Du kommer att lära dig skiss- och ritteknik samt formgivningsteknik och möbelkonstruktion. Dessutom kommer du att få en introduktion i designmetodik. Vi siktar även mot framtiden med att lära oss digitala metoder för formgivning till exempel genom 3D-modellering, 3D-skrivare och CNC (datadriven tillverkning).

I teckning och måleri tränar du bland annat ditt seende och färglära och i ämnet skulptur finner du en plats att experimentera och utforska din tredimensionella förmåga.

Undervisningsschemat är uppbyggt i block där du arbetar i ett och samma ämne eller material flera veckor i sträck. Ditt arbete följer vi sedan upp både med individuella och gemensamma genomgångar. På utbildningen Trä – form och design skapar vi ett öppensinnat laboratorium för din individuella utveckling i en trygg verkstad. Du kommer att få möjlighet att studera och arbeta med andra som är lika intresserade av dessa ämnen som du är, ibland i grupprojekt.

Nyckelviksskolan Trä - form och design trä
Foto: Joel Hurlburt
Nyckelviksskolan Trä - form och design trä
Foto: Mikaela Steby Stenfalk
Nyckelviksskolan Trä - form och design trä
Foto: Joel Hurlburt

• Formgivning och gestaltning 5,4 veckor
• Metod och teknik 3,7 veckor
• Digitala verktyg 2,7 veckor
• Skissmetodik och projektplanering 3,8 veckor
• Materialfördjupning 3,8 veckor
• Avslutningsarbete 3,2 veckor
• Teckning och måleri I 3,7 veckor
• Teckning och måleri II 3,7 veckor
• Skulptur I 3,7 veckor
• Skulptur II 3,7 veckor
• Individen och gruppen 0,8 veckor
• Orientering i konst- och designteori 0,8 veckor
• Digital bildbehandling och fotografi 1,0 veckor

Under utbildningens gång ingår en rad studiebesök på museer, gallerier och på arbetsplatser.

 

Nyckelviksskolan Trä - form och design trä
Foto: Joel Hurlburt
Nyckelviksskolan Trä - form och design trä
Foto: Joel Hurlburt
Nyckelviksskolan Trä - form och design trä
Foto: Joel Hurlburt

Joel Hurlburt – Konstnär / Lärare i trä
Oscar Furbacken – Konstnär / Vikarierande lärare i teckning och måleri (ht 2022)
Alexandra Kern – Konstnär / Lärare i teckning och måleri (vt 2023)
Filippa von Krusenstjerna – Konstnär / Lärare i skulptur
Karolina Persson – Designer / Vikarierande lärare i teckning och måleri (ht 2022)
Marc Wåhlin – Verkstadsassistent i trä

Under året anlitas gästlärare för olika kortare kurser.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Nyckelviksskolan Trä - form och design Joel Hurlburt

En intervju med Joel Hurlburt – utbildningsansvarig på Trä – form och design

Berätta lite om dig själv.
Jag är född i Maine, en delstat längst upp i det nordöstra hörnet av USA, i en trakt som har en utpräglad hantverkstradition och estetik hämtad från Shaker-rörelsen. Jag har alltid varit en ”maker”, det vill säga en person som skapar objekt och ting från material, ja redan som barn. Jag arbetat med båtbyggande och har även jobbat som finsnickare med fokus på restaurering. Ur detta har jag utvecklat mitt hantverkskunnande.

När jag sedan gick på högskolan började jag plugga konst samtidigt. Så småningom tog konsten över helt och jag flyttade till Boston och gick på Massachusetts College of Art and Design (BFA, 3d Fine Arts). Där blev jag besatt av perceptionsteori och grundläggande koncept kring hur objekt blir till. Sedan hamnade jag i Sverige och gick vidare på Konstfack (MFA, Konst), där kunde jag börja studera hur jag kunde kombinera kroppen, fysiskt material och digital teknik för att skapar nya typer av konst. Nu jobbar jag intensivt med materialforskning inom digitala bearbetningsmetoder för konst och formgivning. Under hela min utveckling som skapande person har materialet trä haft en enorm betydelse.

Varför är det bra att de studerande går en högskoleförberedande utbildning som Trä – form och design?
Som formgivare, konstnär eller annan typ av kreatör är det viktigt att du äger din egen process och ditt formspråk. En process behöver tid och reflektion. Processen skapar ett fundament som du sedan kan bygga din verksamhet på. Genom att lära känna trä som material och hur man jobbar med det och utveckla formkänslan kan de studerande få en riktigt bra start i sin egen process. Oavsett vilket fält våra studerande väljer gå vidare i, är de grundläggande kunskaperna och intrycken som de får under ett läsår på Nyckelviksskolan närmast ovärderliga för vidare studier.

Varför är det ”coolt” att jobba med trä?
Det som är ”coolt” med trä är dess mångsidiga karaktär! Trä är inte ett singular eller ett homogent ämne, det finns oändliga variabler av träämnen. Det grekiska ordet ”materia” har sitt ursprung i ordet trä, så grundläggande är detta material; det kan innebära allt och det är helt underbart, tycker jag. Med en kunskapsgrund i trä kan en kreativ människa skapa i princip vad som helst.

Vad har dina studerande gjort idag?
Idag har klassen vart inne i stan och gjort flera studiebesök tillsammans med mig och en gästlärare, som ska hålla i en kurs med dem under kommande två veckorna. Först gjorde vi ett besök hos ett möbeldesignföretag och sedan besökte vi Nationalmuseets nya restaurang, där fler än 30 formgivare har haft uppdrag att ta fram nya inredningen, en unik och storslagen miljö med en variation av formuttryck. Efter lunch fick vi en specialguidad visning på Möbeldesignmuseum i Frihamnen. Då fick gruppen titta och känna på över
300 stolar från 1800-talet fram till idag. Vi går ofta på studiebesök på museer och konstgallerier och hos yrkesverksamma inom design, konst, och konsthantverk. Som student är det viktigt för att hitta inspiration, få studie-vägledning, ställa frågor om process, olika utbildningar och yrkesvägar.

Hur ser fältet ut som omfattar trä som material ur din synvinkel?
Trä som material genomgår just nu en renässans. Anledningen till ett växande intresse kring detta material är inte minst ett resultat av ett allt större fokus på klimatpåverkan av de objekt och produkter som produceras i vårt samhälle, men också för att nya bearbetningsmetoder och nya träprodukter gör nya spännande former möjligt. Trä som material ger en naturlig ton till ett objekt, det är relativt lätt att jobba i, det är mångsidigt och inte minst är det ett förnybart och miljövänligt material. Mycket händer just nu inom möbeldesign och arkitektur, där trä är centralt, inte bara rent dekorativt, för materialet används på ett mer omfattande sätt. Det är en kul tid att skapa med trä som material!

Bilder från vårutställningen 2022

Bilder från Trä – form och och designs utställning under Nyckelviksskolans vårutställning 20-22 maj 2022.

Foto: Magnus Svensson

——————————————

Transponering

Bilder från utställningen ”Transponering” som utbildningen Trä – form och design hade på Möbeldesignmuseum 18-27 mars. 2022.

Transponering är ett begrepp som beskriver processen att överföra från en form till en annan. Ofta i designprocessen så utgår man från och inspireras av något man sett eller upplevt, det kan bland annat vara former, konstruktioner, mönster, sammanfogningar i staden eller i naturen eller kanske av en dröm. Denna upplevelse kan på ett eller annat sätt transponeras eller omvandlas till en ny skapad produkt eller ett skulpturalt objekt.

I höstas fick klassen en brief från möbelformgivaren och gästläraren Mats Aldén. Briefen Transponering började med en fältexkursion, då de studerande fick en kvadrant på 1 kvm, som ofta används inom fältstudier inom olika vetenskapsfält som arkeologi och marinbiologi. Varje studerande har valt en specifik plats med tillhörande form, konstruktion, detalj eller mönster som ramas inom av kvadranten. Steg två i deras brief: transponera det som kvadranten har “fångat” till en sittmöbel.

Foto: Magnus Svensson

——————————————

Folding

Trä – form och design hade i höstas en workshop i folding med konstnären Thomas Karlsson.

Kursen syfte är att se, förstå och utforska hur tredimensionella strukturer kan ta form genom olika vikningsmetoder såsom rigid och curved origami. De studerande fick arbeta intuitivt i varierande skalor från liten skala till 1:1.

Syftet var att ge en förståelse för hur en vikningstruktur kan bilda en 2D-ritning som både kan reproduceras samt förstoras. De studerande fick en insikt i hur man inom design, industrin och inom arkitekturen kan använda sig av olika viknings- / foldingmetoder för att skapa 3D-strukturer och objekt.

Thomas Karlsson är konstnär och adjunkt på Konstfack. Han arbetar bland annat med utformningen av den nya tunnelbanestationen i Nacka, Elefanten och noshörningen. Thomas gick på Nyckelviksskolans metallutbildning 1989-90.

Foto: Joel Hurlburt

——————————————

Sitting

”Sitting” – en snabb men ytterst lärorik uppgift som handlar om miljömässig hållbarhet och hållfasthet. På tre timmar en torsdagseftermiddag i början av september 2021 fick de nyblivna studerande på Trä – form och design konstruera något som gick att sitta på i minst 5 sekunder. De fick använda pinnar av furu, hampatråd, spik och lim. Lärare är Joel Hurlburt och verkstadsassistent är Love Persson.

Foto: Magnus Svensson

——————————————

Bärbara modeller

Trä – form och design hade i februari 2021 en uppgift som anspelade på maskeradbalen på arkitekturskolan Beaux Arts i New York år 1931. Där klädde många av stadens stora arkitekter ut sig till sina egna byggnader, såsom Chrysler Building och Waldorf-Astoria. De studerande har klätt sig i modeller av Stockholmsbyggnader! Gissa vilka! Gästlärare var konstnären, arkitekten och formgivaren Mikaela Steby Stenfalk (som själv gick Trä – form och design 2012-13).

Nyckelviksskolan Trä - form och design Mikaela Steby Stenfalk
Love Persson, Alice Olsson, Moa Adrian och Sara Lagerin
Nyckelviksskolan Trä - form och design Mikaela Steby Stenfalk
Arkitekter utklädda till sina mest kända byggnader: Ely Jacques Kahn (Squibb Building), William Van Alen (Chrysler Building) och Ralph Walker (1 Wall Street). Foto: Landmarks and Follies
Nyckelviksskolan Trä - form och design Mikaela Steby Stenfalk
Florencia Skogsborg

——————————————

Nyckelviksskolan Trä - form och design

Albin Sundquist och Jorid Ljungberg

Pallar som kommunicerar

Studenterna på Trä – form och design har jobbat i par med att skissa, formge, rita och bygga pallar. Pallen skulle referera med klasskamratens pall på något sätt – komplettera, kombinera, matcha eller bråka med. De fick själva välja furu eller al och använda några av de sammanfogningstekniker de lärt sig under de föregående första veckorna i kursen. Läraren är Joel Hurlburt och verkstadassistent är Jakob Blücher. Resultaten har studenterna själva fotograferat i en introduktionskurs i foto.

Nyckelviksskolan Trä - form och design

Moa Adrian

Nyckelviksskolan Trä - form och design

Julia Svärd

Nyckelviksskolan Trä - form och design

Moa Adrian och Clara Möller

Nyckelviksskolan Trä - form och design

Alexander Lind och Viktor Strömberg

Nyckelviksskolan Trä - form och design

Alice Olsson

Nyckelviksskolan Trä - form och design

Sofia Weslien

Nyckelviksskolan Trä - form och design

Aksel Hahn och Love Persson

Nyckelviksskolan Trä - form och design

Aksel Hahn och Love Persson

Nyckelviksskolan Trä - form och design

Julia Jonsson

Nyckelviksskolan Trä - form och design

Florencia Skogsborg

Nyckelviksskolan Trä - form och design

Isolde Berg

Nyckelviksskolan Trä - form och design

Clara Möller

Nyckelviksskolan Trä - form och design

Clara Möller

 

Nyckelviksskolan Trä - form och design

Isolde Berg

Nyckelviksskolan Trä - form och design

Julia Svärd

——————————————

Nyckelviksskolan Trä - form och design Stockholm Furniture Fair

Trä – form och design på Stockholm Furniture Fair

Stockholm Furniture Fair gick av stapeln 4-8 februari 2020 på Stockholmsmässan i Älvsjö. Nyckelviksskolans monter i Greenhouse representerades av utbildningen Trä — form och design som hade formgett sittmöbler utifrån temat hållbarhet med förutsättningen att använda ett befintligt stolsunderrede från IKEA.

Varje stol har varit ett grupparbete med två eller tre studerande. Inspirationen för varje stol har varit tre slumpartat valda adjektiv.

Nyckelviksskolan Trä - form och design Stockholm Furniture Fair

Vi kan ta stolen ”Barbara” som exempel – flexibilitet, komfort, synergi. Stolens design och konstruktion utgår från fyra principer som i sig har blivit en viktig konceptuell del av våra frågeställningar kring hållbarhet. De fyra principerna tillåter stor variation och anpassning. Ett befintligt stolsunderrede, en massiv träsits, ett ryggstöd av spjälor samt återbrukat material.
/ Ellen Grimborg, Erik Gregemar, Nathan Somwang

Nyckelviksskolan Trä - form och design Stockholm Furniture Fair

——————————————

Pallar

Trä – form och design har under september 2019 gjort pallar med handledning av läraren Joel Hurlburt och verkstadsassistenten Minna Rombo Zetterlund.

Foto: Joel Hurlburt

——————————————

Nyckelviksskolan Trä - form och design Lidingö Kulturvecka Lidingö Stadshus

Monumentalverk på Lidingö Stadshus

Ett monumentalverk på 6 x 4 meter av de studerande på Trä – form och design i entrén på Lidingö Stadshus invigdes måndag den 13 november samtidigt som Lidingö Kulturvecka satte igång. De studerande jobbade med fem ledord: street art, lekfullt, prunkande, gemenskap och rörelse. Monumentalverket kommer att stå kvar till sommaren 2018.

Nyckelviksskolan Trä - form och design Lidingö Kulturvecka Lidingö Stadshus

 

——————————————

Pallar i kontext

De studerande i Trä – form och design jobbade i grupper om två eller och byggde pallar som på olika sätt förhåller sig till varandra. Pallarna kan samtala, flirta, skoja, komplettera eller var motsatser till varandra. Av pallarna har modeller gjorts i skala 1 : 2,5. Under en sex dagar gästades utbildningen av scenografen Micha Karlewski. Uppgiften var att placera pallen i en rumslighet, i rummet synliggörs pallens egenskaper och karaktär.

Alla studerande fick en 60 x 60 mdf-skiva som utgångspunkt. Utöver det fick gruppen fria händer.

Foto: Magnus Svensson

——————————————

På Stockholm Furniture Fair 9-13 februari 2016 i Nyckelviksskolans monter, en trappa upp i Greenhouse visade de studerande på Trä — form och design prov på deras lekfulla kreativitet. De ställde ut parafraser på IKEAs stol, Ivar, och fick bygga om den helt och hållet om de ville och lägga till material. Däremot fick de två färger tilldelade, som i förhållande till varandra var varm och kall. Detta var för att se vad färg kan göra med trämöbler. Inspirationen hämtades från tropisk växtlighet och K.G. Nilsons färglära. Arbetet med detta projekt tog sex dagar.

Stockholm Furniture & Light Fair är en fackmässa som arrangeras på Stockholmsmässan i Älvsjö. Mässan är världens största mötesplats för nordisk design. Här hittar man det mest kompletta utbudet av möbler, kontor, design, textil, belysning och övrig inredning för såväl hem som offentlig miljö. Mässan räknas idag som en av de mest intressanta designmässorna i världen.

Bilder och film av Magnus Svensson

Intervju med Andreas Nobel som studerade på Nyckelviksskolans trälinje 1994-95

Nyckelviksskolan Andreas Nobel

Inredningsarkitekt och formgivare. Andreas var med och grundade tongivande designbyrån UglyCute. Idag är han profes­sor i möbeldesign på Malmstens.

Vad har du gjort idag?

Byggt en fåtölj som ska bära upp en plymå med sits, rygg och armstöd stoppad med ull – ett experimentprojekt jag gör med Pia Mogefors på Malmstens.

Berätta om vad du har gjort efter Nyckelviksskolan.  

Kronologist i urval – roliga jobbrelaterade saker: 

  • Skrivit C-uppsats i Estetik vid Uppsala universitet: Svensk möbelform – slöjdromantik eller maskinestetik
  • Studerade Inredningsarkitektur och möbeldesign på Konstfack 
  • Startade Uglycute med tre kollegor 
  • Var chefredaktör för tidskriften RUM 
  • Jobbade som lärare på bildlärarutbildningen på Konstfack 
  • Gjorde en doktorsavhandling: Dimmer på upplysningen – text, form och formgivning
  • Jobbade som lektor på Beckmans designhögskola 
  • Jobbade på Nya verkstan 
  • Jobbar som professor på Malmstens LiU   

Ditt bästa och värsta minne från Nyckelviksskolan?

Har bara bra minnen: framförallt vår trä­ lärare: Nisse Andersson. Tog starkt in­ tryck av Nisse. Han var kort och rund men hade mycket i sin kropp när han hyvlade. Han gungade med i en jämn rytm, nästan dansade, det var snyggt att se. Vår kunskapsform tillägnar man sig inte så bra via böcker men väldigt bra genom att se på och framförallt pröva själv.

Vad tog du med dig från skolan?

Att konst och hantverk är viktiga saker som är kul att hålla på med. En annan viktig grej med en skola som Nyckelviks­skolan är friheten – att det finns friståen­de skolor. Men det sociala på skolan var nästan det viktigaste – att prata, dricka kaffe, festa och prata om konst med andra som gillar samma sak. Har gått flera bra skolor men Nyckelviksskolan är bäst. Där fanns en kollektiv anda och vänlig stämning som jag verkligen gillade.

Vad har inspirerat dig på sistone?

Ett gammalt schackbord i nyrenässans på Stockholms nation i Uppsala. Det är gissningsvis 200 år gammalt och har stått på nationen i minst 70 år. Otroligt slitet på grund av allt festande men mycket fint.

Hur ser dina närmaste planer ut?

Utveckla min formgivning genom praktiskt arbete i massiv trä. Företrädesvis med handverktyg som alltid ger bättre och mer samtidsrelevant design än maskiner.